Monday, December 18, 2017

Kabalistički mehanizam volje (autor Dorijan Nuaj)

Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux.
Kako saznajemo u trećem stihu Knjige postanja, Tvorac je prvo rekao neka bude svetlost i svetlost je postala. Svetlost je nastala kao izraz čiste misli, odnosno njenog ovaploćenja u Reči koja je u suštini izraz volje Tvorca. Hebrejski izraz za reč je amar i piše se sa kao AMR alef-mem-reš (vrednost 241). To je niz koji označava elemente Vazduha i Vode u kombinaciji sa Suncem. U kabalističkom tumačenju, prva sefira na dijagramu Drveta života - Keter (kruna) jeste izvor volje, odnosno misli i reči, izvor projekcije. Primenjeno na ljudsko telo, Keter se nalazi u oblasti iznad glave i u neku ruku jeste kruna. U praktičnom smislu možemo ga locirati i u predelu tzv trećeg oka. Otud, kada izvodimo kabalistički krst (vidi: Mali terajući ritual pentagrama), mi osvešćujemo i tako napredujemo u spoznaji naše istinske volje, a koja se razlikuje od naše svakodnevne volje, odnosno onog šta uobičajeno smatramo voljom, budući da je ta volja tek (zamućeni) odraz istinske volje. 

U Krolijevoj maksimi: "Ljubav je zakon, ljubav pod voljom", zapravo uočavamo trodelnu strukturu istinske volje u ljudskom biću. Ljubav je izraz volje projektovane iz Ketera u sferu Tifareta (iz trećeg oka u srce, iz sfere prvog pokretača u solarnu sferu), dok je zakon projekcija iz Tifareta u Jesod (iz srca u oblast genitalne sfere, iz solarne u lunarnu sferu). Dakle, jasno se uočava hijerarhija u strukturi koja ima svoj izraz u srednjem stubu dijagrama Drveta života. Staza gimel (kamila) predstavlja put projekcije volje iz Ketera u Tifaret. To je čista misao čiji je prijem u sferi Tifareta podržan stazama zain (mač) iz sfere Binah (razumevanje) i he (prozor) iz sfere Hokmah (mudrost). Gimel, odnosno kamila, kao lunarno slovo, jeste lučonoša, odnosno agens refleksije primarne artikulacije svetlosti, reči, misli, volje. Gimel izvire iz trećeg oka i uliva se pravo u srce. Zain izvire iz desne hemisfere glave, a he iz leve, pružajući tako potporu svesti u procesu prihvatanja čiste misli koja dopire iz suštine bića. Zain je mač analize, procesa razumevanja, dedukcije, dok he predstavlja moć sinteze i indukcije. Podsetimo se i tarot atribucija za te tri staze: gimel je Prvosveštenica, dok su zain i he Ljubavnici i Zvezda (po Kroliju), odnosno Car po sistemu Zlatne zore. Zain i he su podrška gimelu, da bi Tifaret mogao da prihvati i spozna ono što dopire iz izvora bića. Stoga, osvešćivanjem oblasti Tifareta, čovek postaje svestan svoje istinske volje. 


Zakon o kome govorim ima svoj fokus u sferi Jesod (temelj) iz koje se posredstvom staze tau vrši delovanje na materijalnom planu (primena zakona). Preko gimela Keter deluje na Tifaret. Preko sameha Tifaret deluje na Jesod koji putem tau deluje na poslednji sefirot Malkut (kraljevstvo), koji označava svet materijalnog postojanja. Staza sameh (stub, karta Veština / Umerenost) jeste put daljeg prenošenja volje od solarnog Tifareta ka lunarnom Jesodu. Taj prenos je podržan od strane staze reš (glava, lice) koja se iz Merkurove sfere Hod (sjaj) uliva u Jesod, kao i iz Venerine sfere Necah (pobeda), odakle dolazi staza cadi (udica). Što je zain za Tifaret, to je reš za Jesod. U simbolizmu tarot arkana, atributi za zain i reš sadrže sunčevo prisustvo. Isto tako, što je he za Tifaret to je cadi za Jesod (Kroli je ovde izvršio rokadu, vidi: Car i zvezda). Preslikano na ljudsko telo, sfere Necah i Hod možemo locirati otprilike u oblasti levog i desnog kuka, odnosno bubrega. U tom smislu Tifaret je u boljoj poziciji, jer dobija podršku i iz jovialnog Heseda (milost, blagost) kroz stazu jod, (šaka, karta Pustinjak, seme, monada), kao i iz marcijalnog Geburaha (strogost) kroz stazu lamed (bič, karta Ravnoteža / Pravda). 

Na početku ovog izlaganja pomenuo sam zamućeno stanje tipične ljudske volje, odnosno da volja tipičnog primerka ljudskog bića predstavlja iskrivljeni odraz istinske volje koja izvire iz Ketera. Razlog tome je ontološko stanje čovečanstva koje se u bibliji pominje kao pad, odnosno kao posledica izgona iz rajskog vrta. Taj izgon omogućio je uzurpaciju ljudske svesti od strane klipotskih sila (ljušture, senke). Kao proizvod toga imamo opštu zamućenost sjaja sefirotskih emanacija u čoveku. Svaki sefirot Drveta života ima svoj klipot. I ako ih prevedemo u pojmove ljudskog karaktera dobićemo sledeće atribucije (vidi Danijel Gunter, Inicijacija u Eon Deteta, Alef, Beograd, 2015, str 63): 
1. Keter / Kruna - klipot: Blizanci Boga uzrokuju dvoličnost;
2. Hokmah / Mudrost - klipot: Ometači uzrokuju neznanje; 
3. Binah / Razumevanje - klipot: Prikrivači uzrokuju zbunjenost;
4. Hesed / Blagost - klipot: Udarači uzrokuju okrutnost;
5. Geburah / Strogost - klipot: Plamteći uzrokuju nasilje;
6. Tifaret / Lepota - klipot: Konfliktni uzrokuju nesklad;
7. Necah / Pobeda - klipot: Gavranovi raspršivanja uzrokuju mržnju;
8. Hod / Sjaj - klipot: Lažni optuživač uzrokuje ludilo;
9. Jesod / Temelj - klipot: Bestidni magarac uzrokuje nemoć;
10. Malkut / Kraljevstvo - klipot: Lilit žena noći uzrokuje opsesiju;

Tek kada sagledamo ovaj spisak i uporedimo ga sa stazama koje povezuju sefirote, možemo uvideti negativne aspekte ili klipotski karakter svake od tih staza, odnosno odgovarajućih tarot arkana. Tako je recimo klipotična staza gimel / Prvosveštenica izraz spoja dvoličnosti i nesklada, a što može dovesti do šizofreničnog cepanja ličnosti. Staza pe / Toranj, povezujući Necah i Hod u klipotskom smislu povezuje mržnju i ludilo itd. U zavisnosti od toga koliko je koja klipotična tendencija izražena u karakteru nečije ličnosti vidimo u kakvom je stanju nečija svest, odnosno koliko je nečista nečija suptilna energetska struktura te koliko je data ličnost daleko od spoznaje njene istinske volje.