Tuesday, May 23, 2023

Zloćudni magijski uticaj: stvarnost ili paranoja

Brian Luong 

U ovom tekstu iznosim gledište povodom češće umišljenog nego stvarnog problema pojedinih osoba da se nalaze pod nečijim magijskim uticajem. Ne nudim rešenja, ne dajem savete, ne pomažem ljudima, ne bavim se time, ali želim naglasiti ono što smatram ključnim momentima ove tematike. Takođe, odmah bih podvukao razliku između magijskog uticaja, magijskog napada, zaposednutosti, energetskog vampirizma i magijske otvorenosti.
 
Magijski uticaj je kontinuirano ili jednokratno delovanje neke magijske osobe, ili grupe, prema nekoj drugoj osobi sa ciljem uticanja na njenu volju, osećanja ili ponašanje. U tu vrstu spadaju i opštepoznata magijska delovanja: da se neko zaljubi u nekoga, poludi, da bude ekonomski, emotivno ili seksualno iskorišćavan ili padne u nečije ropstvo, psihološku zavisnost itd.
 
Magijski napad je nešto izuzetno i složeno. Iziskuje veoma veliku energiju onoga ko to čini i ima veoma duboke razloge, a što mahom nije slučaj kod velike većine onih koji smatraju da su izloženi takvim napadima. Naravno, poznati su mi sasvim budalasti pokušaji magijskih napada od strane neukih i neistreniranih psihički nestabilnih osoba uronjenih u okultno, povodom umišljenih razloga i sa takođe umišljenim uspehom. Ne bih sporio učinke i takvih magijskih radnji, ali to je poseban oblik patologije, a odaslana energija se na razoran način vraća onima koji su je angažovali. U krajnjoj liniji oni koji pribegavaju takvim delovanjima već su sami oštećeni a potom dodatno povređuju sebe. U pogledu magijskih napada, njima su uglavnom izloženi sami magovi od strane drugih magova. Napadi na nekog magijskim sredstvima, odnosno agresivno magijsko delovanje iskusne magijske osobe naspram nemagijske, jeste nešto nalik klanju vola zarad kila mesa. Svako ko u magijskom svetu iole ima razuma time se ne bavi, a ako se ipak bavi, onda neće dugo opstati u magijskom svetu, i ne samo u njemu. Eventualno, neki vrač može nešto magijski napraviti nekome, ali to nije napad. Imajmo na umu da magijski napad cilja na smrt žrtve, bušenjem tzv etarskog tela. Zavisno od snage napadača, žrtva može umreti momentalno ili nakon određenog vremena. Takvo delovanje iziskuje mnogo energije i motivi za tu vrstu napada su duboki. Takvu motivaciju spram običnih ljudi, moćne magijske osobe jednostavno nemaju. Energija je magovima veoma dragocena da bi je oni traćili na takav način kao što je bušenje aure običnih ljudi.  
 
Demonska zaposednutost je retka pojava i iziskuje neka druga rešenja. Ona može biti potpuna ili delimična, jednokratna, višekratna, kratkotrajna, dugotrajna ili stalna. Može obuhvatiti celu osobu, deo tela ili kakav predmet u ličnoj upotrebi, a ponekad i prostoriju u kojoj zaposednuta osoba najčešće obitava. Može se desiti da zloćudno astralno biće i ostavi svoju žrtvu na miru, ali to za posledicu može imati ludilo kod te osobe. No, to je već pitanje egzorcizma i ovde se time neću baviti.
 
Energetski vampirizam je više mit nego što je u pitanju konkretno i svesno delovanje. Da bi se neko uopšte bavio time mora savladati magijsko delovanje i posedovati zavidnu veštinu u malom prstu. Dakle, energetski vampir je retka zverka, ali svako od nas može posvedočiti o izvesnim osobama čije nas prisustvo na neki čudan način iscrpljuje. Takvu pojavu ipak ne bih podvodio pod energetski vampirizam nego bih to pre okarakterisao kao energetsku prirodu date osobe koja na neki način iscrpljuje druge ljude a da nije u pitanju smrtonosan ishod. Neko takav može postati pravi energetski vampir, ali to obično nije slučaj, jer kao što rekoh, namerno i svesno uzimanje tuđe energije nije jednostavna magijska radnja. Naravno, niko ne može tvrditi da ne postoje pravi energetski vampiri, bilo da se kao takvi rađaju ili tokom života to postaju, ali pre će vas udariti grom nego što ćete se susresti sa takvom opakom osobom. Ukoliko ste žrtva neke takve magijski moćne predatorske osobe onda vam nema spasa. Njihovo delovanje je smrtonosno.
 
Magijska otvorenost jeste stanje na pola puta do vidovitosti, odnosno stanje između vidovitosti i opsednutosti. Često imate osećaj da vas nešto ili neko posmatra, ponekad vidite likove, ljude, bića, čak i razgovarate sa njima. Pod magijskom otvorenošću podrazumevam i izloženost subpsihičkim autonomnim entitetima. Ponekad su ti entiteti stvarani ili usmeravani od strane nekog ili nečeg izvan naše psihe, ali su često proizvod samih ljudi koji postaju njihove žrtve. Obično se upravo taj deo izloženosti entitetima laički najčešće smatra onim što većina ljudi nejasno podrazumeva pod magijskim uticajem.
Neretko sam se susretao sa pričama o tome kako se neki nalaze pod određenim negativnim magijskim uticajima a koji potiču od strane nekih zlonamernih ljudi ili patoloških crnomagijaša. Slušajući ih, ili čitajući njihove poruke, često sam imao utisak da su oni na neki način psihotični te da je njihova paranoja izraz njihovog neuravnoteženog stanja duše. Nisam psiholog niti psihijatar, ali sam duboko uveren kako bi za neke moje sagovornike bilo mnogo bolje da svoja osećanja, misli i iskustva, umesto sa mnom, podele sa nekom stručnom osobom koja bi ih mogla bolje uputiti i pomoći im da reše svoje probleme. Ovim putem ih ohrabrujem da zaobiđu moju malenkost jer ja nisam voljan čak ni da ih saslušam, a kamo li da im pomognem. Moja jedina pomoć je upravo ovaj tekst i to je sve sa moje strane.
 
Mnogi koji veruju da su pod uticajem crne magije mogu imati deluzije, koje su simptom psihotičnih poremećaja. Konkretno, ova vrsta deluzija se može klasifikovati kao „deluzije o kontroli“, što znači da osoba veruje da su drugi ljudi ili sile u potpunosti preuzele kontrolu nad njenim telom, umom ili životom. Sa ovim sam se često sretao. U pitanju je simptom svojstven šizofreniji i drugim psihotičnim poremećajima. Važno je napomenuti da ljudi koji veruju da su pod uticajem crne magije ne moraju nužno imati psihotični poremećaj. Ova uverenja mogu biti povezana sa kulturom podneblja u kome žive. Pa ipak, ovde je reč mahom o urbanim ljudima a ne o onima iz tradicionalnih zajednica, a savremeni ljudi su skloni patološkim psihičkim stanjima i poremećajima. Grubo govoreći, ukoliko neko iz ruralnog dela istočne Srbije pomisli da se nalazi pod zloćudnim magijskim uticajem, pre će biti da je to istina nego da je lud, za razliku od nekog iz Beograda ili Novog Sada, koji će pre imati nekakav psihički poremećaj. 

Isto tako, imajmo na umu da cilj nekog magijskog delovanja takođe može biti teranje nekog u ludilo. Neko može biti žrtva magijskog delovanja kakve kultne grupe, ma o kakvim motivima da je tu reč. Na primer, obračun među članovima kulta ili okultnog kruga, kažnjavanje pobunjenika ili otpadnika i slično. U istoriji okultizma je poznato da neko ko je žrtva grupnog zloćudnog magijskog uticaja može izgubiti psihičku ravnotežu, poludeti, izvršiti samoubistvo, razboleti se ili izgubiti život pod čudnim okolnostima. Pa ipak, i to nije čest slučaj. Nema mnogo sposobnih okultnih grupa. Imajmo na umu da se najjače okultne grupe nalaze po manastirima i tekijama, pa ipak, veliko je pitanje zašto bi fokus njihovog anatemisanja bio izvesni mali Đokica, sa očitom dijagnozom, iz beogradskog naselja Mirijevo?
 
Dakle, po ovom pitanju najčešće imamo slučajeve raznih psihoza. One se definišu kao ozbiljni mentalni poremećaji koje karakteriše gubitak kontakta sa stvarnošću. Tada osoba gubi sposobnost razlikovanja šta je stvarno od onoga što nije stvarno. To se ispoljava u obliku halucinacija, deluzija, neorganizovanog govora i ponašanja, teškoća u razmišljanju i koncentraciji, kao i smanjenja funkcionalnosti u svakodnevnom životu. Neki od najčešćih tipova psihoza uključuju šizofreniju, što je ozbiljan, hronični psihotični poremećaj. Zatim, imamo poremećaje raspoloženja poput bipolarnog poremećaja i teške depresije koji mogu izazvati psihotične epizode. Na kraju, tu su poremećaji ličnosti kao što su paranoidni i šizotipski, a koji mogu uključivati psihotične simptome. Psihoze mogu biti izazvane raznim faktorima, uključujući genetiku, stres, traumu, upotrebu droga ili određenih lekova.
David Demaret

Slušajući mnoge ljude ili čitajući njihove iskaze o tome kako ih, neko njima nepoznat, a ponekad i tačno znaju ko je u pitanju, magijski proganja i napada, sticao sam utisak paranoje. Paranoja je psihički poremećaj koji karakteriše duboki osećaj nepoverenja, sumnjičavosti i straha. Osobe koje pate od paranoje imaju tendenciju da vide uobičajene situacije kao izvor pretnje i često su uverene da su drugi ljudi protiv njih. Ove osobe takođe mogu iskusiti halucinacije ili deluzije, što dodatno doprinosi njihovoj sumnjičavosti i nepoverenju. Osobe koje pate od toga često veruju da su drugi ljudi lažni, zlonamerni ili da ih pokušavaju povrediti. Oni često pretpostavljaju da će se dogoditi neka katastrofa ili da su im pretnje upućene, odnosno da neko aktivno radi protiv njih na različite načine. Paranoične osobe mogu čuti glasove ili videti stvari koje drugi ne vide. Oni takođe mogu imati čvrsta uverenja koja nisu u skladu sa stvarnošću. Naposletku, osobe sa paranojom mogu biti sklonije agresivnom ponašanju, posebno kada se osećaju ugroženo ili kada misle da ih drugi ljudi napadaju. 
 
I konačno, dolazimo do šizofrenije, koja je ozbiljan psihijatrijski poremećaj okarakterisan gubitkom kontakta sa stvarnošću, što može dovesti do poremećaja mišljenja, percepcije, emocionalne reaktivnosti i ponašanja. Simptomi šizofrenije mogu biti različiti kod različitih osoba, ali se obično dele u tri kategorije: pozitivni simptomi, negativni simptomi i poremećaji kognitivne funkcije. Pozitivni simptomi uključuju halucinacije (čujenje, viđenje, osećanje stvari koje ne postoje, ubeđenje u nešto što nije istinito[1] i poremećaj mišljenja (nepovezane i konfuzne ideje). Negativni simptomi uključuju gubitak motivacije, emocija i interesovanja, socijalnu povučenost i smanjenje verbalne komunikacije. Poremećaji kognitivne funkcije uključuju poteškoće u koncentraciji, pamćenju i odlučivanju. Osobe sa šizofrenijom mogu imati i druge simptome ali ovde sada to nije glavna tema.
 
Ipak, imajmo na umu da postoje i neka psihička stanja koja imaju simptome slične šizofreniji, ali ne spadaju u ozbiljne psihijatrijske poremećaje. Neka od tih stanja uključuju psihoze usled droga. Upotreba nekih psihoaktivnih supstanci, poput marihuane, LSD-a, kokaina i amfetamina, može izazvati privremenu psihotičnu reakciju koja podseća na simptome šizofrenije. Zatim, imamo i tzv bipolarne poremećaje koje karakterišu promene raspoloženja, od manije do depresije. Tokom manične epizode, osoba može imati simptome koji mogu podsećati na simptome šizofrenije. Određeni poremećaji ličnosti, poput paranoidnog, šizoidnog ili šizotipskog poremećaja ličnosti, kao i intenzivni stres ili anksioznost, takođe mogu imati simptome koji podsećaju na šizofreniju.
 
Razjasnimo još jednu stvar, a to je neuroza. To je izraz koji se koristi da opiše različite poremećaje mentalnog zdravlja koji nisu ozbiljni poput psihoza i šizofrenije. Neuroze su psihička stanja koja mogu biti izazvana stresom i emocionalnim konfliktima, a karakteriše ih anksioznost, fizičke tegobe i funkcionalni poremećaji. Neki od najčešćih tipova neuroza je generalizovani anksiozni poremećaj. Osobe koje pate od ovog poremećaja imaju hroničnu i nekontrolisanu anksioznost i brigu, često bez jasnog uzroka. Osim toga, neurotici pate i od fobija, odnosno iracionalnih strahova od određenih objekata, situacija ili aktivnosti, koji mogu biti toliko intenzivni da osoba izbegava da se suoči sa njima. Obeležje neurotika jeste i opsesivno-kompulzivni poremećaj, odnosno prisila da se izvodi određena radnja (kompulzija) kako bi se umirila opsesivna misao. Naposletku, pomenimo i tzv somatoformne poremećaje koje karakterišu fizički simptomi za koje se ne može naći medicinski uzrok. 
Tokom svoje okultne "karijere" susretao sam se sa velikim brojem individua kod kojih sam prepoznavao opisane simptome u ponašanju i mišljenju. Stekao sam utisak da su oni pristupili svetu okultnog tražeći izlaz iz lošeg psihičkog stanja. Hoću reći, nisu oni "poludeli" zato što su se bavili okultnim, nego su već psihički načeti uronili u okultno, što je veoma loš izbor, budući da je praktikovanje okultnih praksi dodatno pogoršalo njihovu duševnu situaciju. Naravno, to ne znači da su svi koji pristupaju okultizmu, ili imaju takva interesovanja, psihotični ili poremećeni, niti znači da će usled bavljenja time oni takvi postati. Međutim, veliki deo onih koji su u tom svetu imaju lakše ili teže psihičke probleme. Okultizam sam po sebi privlači takve. Ponekad sam svedočio da je praktikovanje određenih okultnih metoda imalo blagotvoran uticaj na nečije duševno stanje. Sa druge strane, postoje sasvim normalni ljudi privučeni okultizmom, koji na kraju završavaju u ludilu, ali to je tematika tzv duhovnog pada. Da bi osoba duhovno pala mora pre svega postići vanredan nivo psihičke i energetske uravnoteženosti. Razlog sunovrata je neuravnoteženost povratka na uobičajeni nivo svesti nakon iskustva egzaltacije. Takvi ne žive u Mirijevu, niti u svojstvu "crne braće" magijski napadaju razne psihotične individue koji su tek nešto zagrebali po okultnom. 

Imajući u vidu prethodno rečeno, zamolio bih čitaoce da dobro razmisle i pronađu sebe u nekom od pomenutih simptoma i definicija. Ovo naglašavam jer biti pod magijskim uticajem podrazumeva da je žrtva toga uglavnom nesvesna. To i jeste suština magijskog delovanja na neku osobu, da ta osoba to uopšte i ne primeti. Sasvim drugo je biti objekat nečije psihološke manipulacije. Da bi neko uopšte bio svestan tuđeg zlonamernog magijskog delovanja mora posedovati neku vančulnu sposobnost, a to, bez obzira na povremene intuitivne uvide, proročke snove ili jasnoviđenja, mahom nije slučaj. Svako može posvedočiti kako je u nekom trenutku nekada nešto predosetio, predvideo ili sanjao što se kasnije ostvarilo. To nije jasnovidnost, prozorljivost, odnosno posedovanje vančulnih sposobnosti. Ukoliko bi to stalno bio slučaj onda možemo govoriti o tome. Ne sporim da neko može postati vidovit upravo zbog ludila, ali uveren sam da to mahom nije slučaj. Prirodna vidovitost je retka, baš kao i ona koja se stiče vežbom.
 
Dakle, kako zaista znati da smo pod nečijim magijskim uticajem? To je zaista teško sa sigurnošću ustanoviti, a mnoge osobe podležu tuđim sugestijama da su njihovi životni ili zdravstveni problemi izazvani upravo nekim takvim delovanjem. Sledeći korak je odlazak kod vračara i ljudi sumnjive reputacije koji za novac „skidaju“ magiju, što nekoga može baciti u lanac manipulacije i iznude novca. Dozvolimo mogućnost da to u nekim slučajevima može imati efekta i da oni koji to čine nisu nužno prevaranti. Međutim, dosta njih jesu prevaranti, a nije nerealno pretpostaviti da među takvima ima i onih koji su sami svoje žrtve. I nezavisno od toga, imao sam prilike da upoznam ljude koji su praktično sami sebe omađijali, što ne znam pod koju bih patološku kategoriju to svrstao.
Ellygator

Ipak, jedan od temeljnih simptoma jeste utisak da nešto sputava našu volju. Često to ide do neizdrživog osećaja teskobe, što je praćeno vizijama i osećajem nekakvog fantomskog prisustva u našem životu, a što posebno biva snažno kada smo sami, a naročito noću. Zapravo, kako je to najčešće slučaj, mi imamo posla sa tzv entitetima. O tome sam pisao u knjizi "Mistični okultizam", kao i na ovom blogu, tako da ovde neću previše ulaziti u tu temu. Postoje razvijene tenhike za uklanjanje problema entiteta. I tek kada, nakon svega pobrojanog, eliminišemo entitete, ostaje nam taj famozni crnomagijski uticaj ili napad od strane neke konkretne magijske osobe. I šta ćemo preduzeti u tom slučaju? O tome u nekom drugom tekstu.[1] Mada, pitanje je ima li uopšte osobe koja u nekoj meri nije podložna deluzijama.

Tuesday, May 9, 2023

Dorijan Nuaj - prodaja mojih knjiga


Moje knjige više nije moguće naručiti ovde jer sam obustavio njihovo dalje štampanje. Umesto toga, neke od njih je moguće skinuti kao PDF, preko linkova koji su dati na ovoj stranici. Uskoro će sve moje knjige biti dostupne u elektronskoj verziji izuzev dve, a to su "Bafomitrasov grimoar arkana" (priručnik za Tarot mrtve ruke) i "Tal'bet muabet" (priručnik magijskih prizivanja). 

Više o "Bafomitrasovom grimoaru arkana" i Tarotu mrtve ruke možete saznati putem ovog linka https://bafomitras.com/ 
Za kupovinu ovog špila, osim puke želje, potrebno je da mi napišete nešto više o vašim motivima da ga posedujete.

Lista mojih napisanih i objavljenih knjiga:
1. "Akvanomikon", zbirka poezije, Inpress, Beograd, 1995;
2. "Božanska revolucija katastrofe", izlaganje ezoterijskog svetonazora, Ukronija, Beograd, 2008;
3. "Crni nemis", zbirka poezije, Ukronija, Beograd, 2010;
4. "Lucifereza", eksperimentalna proza, Ukronija, Beograd, 2012;
5. "Doktrina satanizma", prošireno izdanje "Božanske revolucije katastrofe", Ukronija, Beograd, 2012;
6. "Kontrainicijacija", ezoterijska filozofija, Ukronija, Beograd, 2013;
7. "Ideologija tarota", istorijski pregled razvoja ideologije i simbolizma tarota, Pešić i sinovi, Beograd, 2022;
8. "Duh kontrainicijacije", prošireno izdanje "Kontrainicijacije", ezoterijska filozofija, Ukronija, Beograd, 2023;
9. "Tarot mrtve ruke" i "Bafomitrasov grimoar arkana", samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela, a u saradnji sa Draženom Pekušićem, Beograd, 2023 - više o tome OVDE
10. "Mistični okultizam", samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela, Beograd, 2023, koje u elektronskoj verziji možete skinuti OVDE
11. "Božanska revolucija katastrofe", konačna i dopunjena verzija, samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela, Beograd, 2023, koje u elektronskoj verziji možete skinuti OVDE 
12. "Ideologija tarota", istorijski pregled razvoja ideologije i simbolizma tarota, izmenjeno i dopunjeno samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela, Beograd, 2023, koje u elektronskoj verziji možete skinuti OVDE 
13. "Crni nemis", zbirka poezije, izmenjeno i dopunjeno samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela, Beograd, 2023, koje u elektronskoj verziji možete skinuti OVDE
14. "Dodir u tami", okultna autobiografija, samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela, Beograd, 2023, koje u elektronskoj verziji mogu skinuti samo moji odabrani Fejsbuk prijatelji
15. "Novi Saltarello", priče, samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela, Beograd, 2023, koje u elektronskoj verziji možete skinuti OVDE
16. "Ruža Bafomitrasa", eksperimentalni roman, samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela, Beograd, 2023, koje u elektronskoj verziji možete skinuti OVDE 
17. "Tal'bet muabet", priručnik magijskih prizivanja, skripta namenjena isključivo bliskim i magijski posvećenim osobama koje imaju specifičnu energiju a na koje mi je duh ukazao
18. "Pokoškavanje", moji odabrani Fejsbuk statusi, samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela, Beograd, 2023, koje u elektronskoj verziji možete skinuti OVDE 
19. "Duh kontrainicijacije", ezoterijska filozofija, izmenjeno i dopunjeno samostalno autorsko izdanje u okviru mojih Sabranih dela (u pripremi)

Monday, May 1, 2023

Ritual heksagramaOvaj tekst objavljen je u digitalnom izdanju moje knjige "Mistični okultizam" koju možete skinuti OVDE

Sam heksagram, svojim oblikom, ukazuje na dvostrukost, time što je sačinjen od dva uklopljena trougla suprotne orijentacije. Imamo pasivan i involucijski trougao koji fokusira široke nebeske uticaje na donju tačku, i drugi, aktivan, evolucijski, koji široku utemeljenost na zemaljskom planu projektuje u tačku nebeskog beskraja. Oblik heksagrama je izraz ravnoteže i usklađenosti tih dvaju suprotstavljenih težnji. Otud heksagram u kabali odgovara ideji solarne sefire Tifaret. Solarna sefira objedinjuje planetarne uticaje jer je postavljena u središtu kabalističkog dijagrama Drveta života. Sunce samo po sebi takođe predstavlja ideju središta, centralne zvezde koju možemo porediti sa suštinskom prirodom ljudskog bića. Planete, u tom smislu, kao sateliti, predstavljaju posebne vidove čoveka, ono prolazno ali neophodno da bi se ljudsko biće uopšte ovaplotilo. Planete simbolizuju aktivna načela bez kojih nema inkarnacije, nema delovanja u prirodi, nema ovaploćenja, ili kako bi se reklo na Istoku, nema karme. U tom smislu planete su karmotvorci. Ritual heksagrama omogućava praktikantu osvešćivanje tih načela i delovanje u skladu sa tim. Ritual pentagrama pročišćava našu pojavnost, mikrokosmos, a uz pomoć rituala heksagrama pročišćavamo makrokosmičke uticaje, odnosno sudbinu, uslovno rečeno, jer izraz „sudbina“ nije u skladu sa idejom slobode i oboženja čoveka.

Izvođenjem rituala heksagrama ispoljavamo naš magijski uticaj na makrokosmos, za razliku od rituala pentagrama, koji koristimo za potrebe unutar mikrokosmosa. Ove tvrdnje i jesu i nisu potpuno tačne, jer oba rituala imaju kako mikrokosmički, tako i makrokosmički efekat. Međutim, dodao bih, ritualom pentagrama utičemo na elementarne sile, dok heksagramom utičemo na uticaje koji dolaze od planetarnih priroda. Pomoću oba rituala delujemo kako na mikrokosmos tako i na makrokosmos. Pa ipak, ritualom pentagrama ostvarujemo temeljniji uticaj, uslovno rečeno, na mikrokosmos nego na makrokosmos, dok heksagramom to činimo u odnosu na makrokosmos. Planetarni uticaji su u teoriji slabije jačine nego elementarne prirode. Opet, to i jeste i nije tako. U elemente smo neposredno uronjeni, pa otud njihovo prisustvo intenzivnije određuje našu prirodu i osobenosti. Uticaji planeta, suptilniji su i specijalizovani, ali isto tako mogu biti sudbonosni.

Po drevnim učenjima duša je odraz svemira, odnosno mikrokosmos je odraz makrokosmosa, tj makrokosmos u malom, te otud sadrži isto što i ovaj samo u malim količinama, ali u istim proporcijama. Planete unutar mikrokosmosa su prirode saobrazne stvarnim planetama koje postoje u makrokosmosu. Makrokosmičke planete, otud, imaju u nama svoje predstavnike. Nešto u nama saobrazno je planetarnim prirodama. I ne samo planetarnim, već ljudsko biće kao takvo sadrži zvezde i sazvežđa. Vidove prisustva planetarnih priroda u našem biću možemo tretirati kao agense makrokosmičkog duha saobraznog tim planetama. Rečju, mnogo toga je u našem telu, duhu ili karakteru, po univerzalnoj analogiji, u skladu sa prirodom recimo Meseca, Sunca, Venere itd. Na primer, levo oko pripada Mesecu, a desno Suncu. Usta su Merkurova itd. U našem životu duhovni plan pripada Saturnu, profesionalni Jupiteru, akcioni Marsu, intelektualni Suncu, emotivni Veneri, zdravstveni Merkuru a materijalni Mesecu. Na temu planetarne doktrine pisao sam u knjizi „Ideologija tarota“, pa bih parafrazirao da su ljudi, u svojoj prirodi i karakteru, živa mešavina planetarnih svojstava. Harmonija koja vlada među planetama u kosmosu, prirodno se odražava u mikrokosmosu, ali iskustvo života narušava prirodni makro-mikrokosmički sklad. Naše se unutrašnje planete prepliću, sudaraju, sukobljavaju, narušavaju pomenuti sklad, proizvodeći bedu, nesreću, bolest, patnju, izopačivanje, ludilo, smrt. Otud ritual heksagrama barata upravo tim planetarnim prirodama u nama i usklađuje njihovu energiju.

Suština ovog obreda temelji se na formuli I.N.R.I. što se uglavnom prevodi na dva načina: kao latinska skraćenica „Isus Nazarećanin Kralj Judeje“, a druga je Igne Natura Renovatur Integra, odnosno „Priroda se obnavlja vatrom“. Pisano na hebrejskom formula se sastoji od slova jod-nun-reš-jod, što ima svoje astrološke pandane: jod je znak Device, nun je Škorpija, dok se reš odnosi na Sunce. U ritualu se Devica odnosi na boginju Izidu, Škorpija na Apofisa a Sunce na Ozirisa. Početna slova imena ovih božanstava predstavljaju formulu IAO (Izida, Apofis, Oziris). I konačno, ta tri slova, odnosno imena, čine znake L.V.X. Dakle, formula INRI u sebi sadrži formule IAO i LVX. Uz pomoć znakova LVX praktičar posredstvom astralnog agensa „signalizira“ svoje postojanje tajnim adeptima. Izvođenjem tih znakova praktičar sebe stavlja na ulaz ili u podnožje simboličke Planine adepata kojima se on na neki način preporučuje za uvođenje u misterije. Drugo tumačenje je da znaci LVX skreću pažnju anđela čuvara, dok u krajnjoj liniji, ovi znaci otvaraju određena vrata. Ta vrata mogu biti ulaz Planine adepata, što bi se teoretski moglo odnositi na solarnu sefiru Tifaret, ali isto tako, mogu otvoriti vrata Malkuta, pa samim tim i svet klipota. Imajmo na umu da prizivanjem svetlosti jednako privlačimo i tamu. Setimo se, Oziris je ubijen i vaskrsao prošavši kroz kapije smrti. Po mom iskustvu, znaci LVX imaju ulogu buđenja više svesti posvećenika. Anđeo čuvar, adepti svetilišta, materijalno kraljevstvo i kraljevstvo klipota (kabalističkih ljuštura), mogu mada ne moraju nužno biti skopčani sa znacima LVX, ali određena budnost jeste. Praktikovanjem ovih znaka u sklopu ovog rituala mi povećavamo magijsku lucidnost.
Dijagram odnosa i dinamike sedam planeta: heptagram

U dijagramu odnosa i dinamike sedam planeta dat je prikaz rasporeda planetarnih sila koje slede određeni poredak. Taj poredak izražen brojevima odnosi se na redosled dana u nedelji: 1. Saturn je subota, 2. Sunce je nedelja, 3. Mesec je ponedeljak, 4. Mars utorak, 5. Merkur sreda, 6. Jupoter četvrtak i 7. Venera petak. U pravcu kretanja kazaljke na satu, počevrši od Saturna, pratimo silazni niz sefirota Drveta života: na vrhu je Binah, zatim sledi Hesed (Jupiter), Geburah (Mars), Tifaret (Sunce), Necah (Venera), Hod (Merkur) i Jesod (Mesec). U materijalima Zlatne zore date su mogućnosti priziva i teranja elementarnih sila kroz oblik heksagrama i isto to za planete. U pogledu rada sa elementima vrši se iscrtavanje četiri oblika gde se načelno počinje od ugla označenim planetarnim simbolom Saturna. Za proterivanje elemenata smer iscrtavanja trouglova je u pravcu suprotnom od kazaljke na satu, počevši od simbola Saturna. Taj pokret prati iscrtavanje od ugla Meseca na suprotnom trouglu. Za priziv elemenata trouglove iscrtavamo u pravcu kretanja kazaljke na satu. Svaki od oblika koji obrazuju trouglovi odgovara po jednom elementu, odnosno astrološkom ispoljavanju prirode elementa. Tako na istoku imamo dva vatrena trougla, što je saobrazno znaku Ovna. Na jugu je heksagram zemljanog elementa, znak Jarca. Na zapadu imamo oblik vazdušnog elementa, što odgovara znaku Vage, dok na severu, vodena formula ukazuje na znak Raka.
Četiri oblika heksagrama za priziv i teranje elemenata
Pravci iscrtavanja trouglova prilikom proterivanja elemenata
Pravci iscrtavanja heksagrama: levo za priziv, desno za proterivanje konkretnog planetarnog uticaja

Kada smo ustanovili osnovna pravila Malog terajućeg rituala heksagrama, možemo pristupiti njegovom izvođenju:
1. Bilo bi korisno da prethodno izvedene mali terajući ritual pentagrama. Okrenite se istoku, prste desne ruke sklopite u pesnicu i njome se nekoliko puta busajte u grudi. Ovim energičnim činom potvrđujete svoju rešenost, nameru i snagu.
2. Ukoliko prethodno niste izveli Mali terajući ritual pentagrama ponovite Kabalistički krst i nakon završetka vibrirajte formulu INRI.
3. Potom palcem ili kažiprstom desne ruke (ili magijskim oružjem) iscrtajte ispred sebe u vazduhu, pritom zamišljajući, slova I-N-R-I na koje svetlost pada odozgo i ona počinju da sjaje. Tom prilikom izrecite: „Jod-nun-reš-jod.“
4. Sklopite dlanove ispred grudi kao tokom molitve i podignite laktove. Zatim lagano širite ruke sve dok ne zauzmete položaj Ubijenog Ozirisa. Tom prilikom proklamujte sledeće: „Virgo, Izis, moćna majka. Skorpio, Apofis, uništitelj. Sol, Oziris, ubijen i vaskrsao. IAO!“
5. Zauzmite položaj Ožalošćene Izide i recite: „Virgo, Izis, moćna majka.“
6. Zauzmite položaj Apofisa i recite: „Skorpio, Apofis, uništitelj.“
7. Zauzmite položaj Vaskrslog Ozirisa i recite: „Sol, Oziris, ubijen i vaskrsao.“
8. Ponovite prethodna tri koraka i prilikom zauzimanja svakog položaja izrecite po jedno slovo formule LVX: za položaj Izide to je L, za Apofisa je V, a za Vaskrslog Ozirisa je X. U mom umu se to ustanovilo kao niz fleševa od jakog blica kojim zrače ta slova na mom imaginacijskom ekranu.
9. Zaključno sa zauzimanjem poslednjeg znaka Vaskrslog Ozirisa, zamislite sjajan krst na tamnoj pozadini i recite: „Sija misterija krsta.“
10. Zatim krenite sa iscrtavanjem odgovarajućih znakova čije se ilustracije nalaze u ovom poglavlju. Ukoliko želite samo da vežbate onda iscrtavajte elementarne figure heksagrama ili planetarni heksagram Saturna, kako to preporučuju materijali Zlatne zore. Prilikom iscrtavanja počinjete od istoka i krećete se u pravcu kazaljke na satu. Tokom iscrtavanja vibrirajte formulu: ARARITA, zatim napravite znak Ulazećeg projektujući silu kroz iscrtani oblik, a onda dajte Znak tišine. I tako prilikom svakog iscrtavanja. Ritual završavate ponavljanjem postupaka formule INRI, IAO i LVX, ali bez prethodnog izvođenja Kabalističkog krsta.

U glavnim crtama objasnio sam kako se izvodi Manji terajući / prizivni ritual heksagrama u skladu sa propisima Zlatne zore. Ipak, neka mi bude dozvoljeno da u ovom poglavlju predstavim i jednu posebnu verziju ovog rituala koji je najbolje izvoditi nakon izvedbe ovde datog osnovnog oblika. Tu verziju nazvao bih Posebnim ritualom heksagrama.
a) Okrenite se istoku i pređite korake za formule INRI, IAO, LVX kao i u regularnom ritualu heksagrama (tačke od 1. do 9.), a potom zamislite veliki sjajni heksagram ispred sebe.
b) Podignite desnu ruku i kažiprstom, u pravcu kazaljke na satu, iscrtajte veliku sjajnu kružnicu oko heksagrama. Obrćite je nekoliko puta sve dok se na vašem mentalnom ekranu ne ustanovi sjajan krug sa tačkom u sredini, čime sublimiramo iscrtavanje šest verzija heksagrama za svaku od planeta a što u zbiru daje efekat prizivanja solarnih energija. Dok vrtite kružnicu vibrirajte ARARITA.
c) Spustite desnu ruku do tačke u središtu kružnice, a zatim joj pridružite i levu ruku, iskoračite levom nogom te zamislite kao da razgrćete dlanovima nekakav nevidljivi veo. Trudite se da osetite otpor dok to radite. Razgrtanjem tog vela u imaginaciji ste otvorili solarni nivo, odnosno sefiru Tifaret.
d) Nakon što ste otvorili krug izvedite znak Ulazećeg i ponovo vibrirajte ARARITA.
e) Posle izvedbe Ulazećeg ne dajete znak Tišine nego lezite na pod u stavu sličnom onom prikazanim na tarot arkani Obešeni čovek. Zabijte lice u pod, raširite ruke kao u stavu Ubijenog Ozirisa, levu nogu savijete pod pravim uglom i prebacite preko ispružene desne noge. Tako vaše telo dobija oblik krsta sa brojem 4 u sredini. To je poza poštovanja solarne sile i adepata koji obitavaju u njenim zracima. Dok ležite u tom položaju osetite kako se iznad vas kovitlaju prizvane sile koje kuljaju iz portala koji ste upravo otvorili.
f) Nakon određenog vremena polako ustanite, dlanovima zatvorite portal, rotirajte kružnicu u pravcu suprotnom od kazaljke na satu i dok to radite vibrirajte ARARITA.
g) Pređite korake za formule INRI, IAO, LVX kao i u regularnom ritualu heksagrama (tačke od 1. do 9.).
h) Dajte znak Tišine i trudite se da u tom položaju stojite što duže.
Sa tačkom h) ritual je završen. On se ne ponavlja na sve četiri strane sveta već samo jednom i to isključivo na istoku. Svrha Posebnog rituala heksagrama jeste skretanje pažnje nevidljivih adepata. Oni će vas prihvatiti ili ignorisati. Ukoliko vas prihvate, vaš će se život promeniti jer će usmerenje njihove pažnje na vas ostvariti određeni upliv u vaš sudbinski tok. Pre ili kasnije, na ovaj ili onaj način, bićete kontaktirani. Naravno, sve to nije bez rizika i nepredviđenih eventualnosti, pa otud Poseban ritual heksagrama ne preporučujem labilnim, nesigurnim osobama i početnicima. Može se desiti ukoliko vas nevidljivi adepti odbace da se na vas ustreme solarni demoni čiju pažnju izvođenjem ovog rituala takođe privlačite.