Wednesday, November 16, 2022

Princeza / Paž diskova u tarotu

Paž diskova, Sola Buska tarot

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota 

Simbol: ovan
zemljani aspekt zemlje
geomantija: Caput Draconis
slovo T[1] 

Pol Huson ističe da je u francuskim tarotima ova karta uobičajeno bila poistovećivana sa likom Lanselota iz sage o svetom gralu. U Italiji je ova karta bila žensko i nosila je naziv Fantesca. U oba slučaja imamo značenje lepe mlade osobe. Zlatna zora ovu kartu naziva Princeza odjekujućih brda ili Ruža palate Zemlje / zemaljske palate. Po Kroliju ova karta predstavlja ženstvenost u krajnjoj projekciji. U njegovom Tot špilu okrunjena je glavom ovna. Princeze, odnosno Paževi, po kabalističkoj teoriji tarota nalaze se u vezi sa desetom sefirom Malkuta. Jedna od osnovnih ideja sa kojom možemo povezati ovu kartu jeste planina, ukoliko Princezu diskova povežemo, kao što je to Kroli uradio, sa 52. heksagramom Ji Đinga, zemaljski deo elementa Zemlja (Zemlja Zemlje). Od geomantijskih atribucija možemo je povezati sa figurom Caput Draconis, odnosno Zmajeva glava, koja predstavlja ulaz, ali i duhovnu prirodu, okrenutu ka visinama. Kao Zmajeva glava, Princeza diskova ukazuje na predvodništvo, na njenu ulogu da sa visina spušta vatru na materijalnu ravan, da opredmećuje uzvišene ideje. Otud je glava ovna prisutna. U Sola Buska špilu Paž diskova prikazan je kao dugokosi mladić koji stoji sa ispruženom desnom nogom dok kažiprstom desne ruke pokazuje dole ka disku koji leži na zemlji ispod nakrivljene grede u obliku slova T. Na gredi stoji ptica, a mladić u levoj ruci takođe drži pticu koja želi da otprhne. Te dve ptice ukazuju na misao i sećanje. Latinični ekvivalent enohijanskog slova koje odgovara ovoj karti je takođe slovo T. Uopšte, Princeza diskova se može odnositi na velikodušnost, ljubaznost, dobroćudnost, marljivost, saosećajnost, obrazrivost, pažljivost, hrabrost, upornost, ali i rasipništvo.


[1] Slovne atribucije Dvorskih karata su uslovne i povezane su sa varijacijama saobraznosti između geomantijskih figura i znakova enohijanskog alfabeta. Moguće su i drugačije veze. 
Princeza diskova, Krolijev špil

Saturday, November 5, 2022

Šestica diskova u tarotu

Šestica diskova, Sola Buska tarot

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

zvezda Ahernar
sazvežđe Eridanus 
istočni horizont 
vodeni aspekt Bika 

Astrološka atribucija Šestice diskova je, po Zlatnoj zori, Mesec u Biku (lunarna egzaltacija), i odnosi se na drugu dekadu ovog znaka. Među velikim arkanama to su Prvosveštenica i Prvosveštenik. Sama ta činjenica najavljuje usklađenost i komplementarnost. Po Pikatriksu to je dekada moći, uzvišenosti i vlasti nad ljudima, a što je vizuelno predstavljeno kroz lik nagog muškarca koji u ruci drži ključ. Po Zlatnoj zori ta je karta povezana sa materijalnim uspehom. Njena kabalistička atribucija je šesta, solarna, sefira Tifaret koja izražava ideju ravnoteže. U Sola Buska špilu prikazan je pognuti marljivi kovač poviše koga su, kao na nekoj platformi, uredno složeni šest diskova. 

Drugoj dekadi Bika odgovara sazvežđe Eridanus, po uzoru na mitsku reku u koju se sunovratio Faeton. Okeanov sin Eridanus bio je božanstvo ove reke koja je predstavljala granicu sa hiperborejskim kraljevstvom. U krajnjem praktičnom vidu mit o Eridanusu ukazuje na gašenje vatre, pad ili sunovrat vatrenog elementa, užarenog meteora, ili pak kakve umišljene ljudske veličine, usijane glave, u vodeni ambis. Eridanus se načelno smatra rekom mitskog Zapada i pominje se u pričama o Herkulovom putovanju ka vrtu Hesperida i poduhvatu Jasona i njegovih Argonauta. U dubljem smislu, to je paradigma inicijacijskog puta ili hodočašća, te Eridanus možemo smatrati svetom vodom posvećenja. To je ona sveta vodica kojom Prvosveštenik blagosilja, Mesečeva rosa, u tantrističkom smislu magijskim vibracijama natopljena sekrecija Prvosveštenice. Tako Šesticu diskova možemo tumačiti u kontekstu blagoslova. Naposletku, simbolizam reke je višeznačan, a razloge za optimizam povodom ove karte možemo naći u činjenici da reka, osim što plavi, takođe nanosi i plodan mulj. Međutim, kao što se da naslutiti, tu postoji još jedan momenat povezan sa vatrenim elementom. U pitanju je vatrena reka, nešto poput toka lave. 

Biblijsku potvrdu takvog viđenja nalazimo u knjizi proroka Danila a odnosi se na viziju tzv Strašnog Suda.[1] Prema Ptolomeju, priroda ovog sazvežđa je, sa izuzetkom zvezde Ahernar, poput Saturna: sklonost ka znanju i nauci. Sama zvezda Ahernar je, po Ptolomeju, poput Jupitera – donosi uspeh u javnoj službi, ljubaznost i pobožnost. Ahernar je bela zvezda koja se nalazi na ušću Eridanusa i označava kraj reke. Jedna od njenih simboličkih predstava je heruvim sa sabljom, a što podseća na arhanđela Mihajla o kome u ovom poglavlju ima više u odeljku o karti As mačeva.[1] „Dok sam gledao, bili su postavljeni prestoli i Pradavni je seo. Odeća mu je bila bela kao sneg, a kosa na glavi kao čista vuna. Presto mu je bio plamen ognjeni, a točkovi oganj razgoreo. Ognjena reka je tekla i izvirala ispred njega. Hiljade hiljada služilo mu je, i deset hiljada po deset hiljada stajalo je pred njim. Sud je seo i svici su se otvorili.“ Danijel, 7:9-10. U Knjizi zakona, 3:3, piše: „Now let it be first understood that I am a god of War and of Vengeance. I shall deal hardly with them.“ Potom u Isaija 12:10, piše: „Mnogi će se očistiti, ubeliti i pročistiti. A zli će činiti zlo, i ko je god zao neće razumeti; ali će razumeti oni koji su razumni.“ Na to Knjiga zakona u stihu 1:50 odgovara: „There is a word to say about the Hierophantic task. Behold! there are three ordeals in one, and it may be given in three ways. The gross must pass through fire; let the fine be tried in intellect, and the lofty chosen ones in the highest.“ Naposletku, u stihu 12:11 kod Isaije imamo: „Od vremena kada bude ukinuta svakidašnja žrtva i postavljena gadost koja pustoši, biće hiljadu dvesta i devedeset dana.“ Ta gadost koja pustoši, u Knjizi zakona, stih 3:19, pominje se na sledeći način: „That stele they shall call the Abomination of Desolation; count well its name, & it shall be to you as 718.“