Wednesday, August 17, 2022

Osmica mačeva u tarotu

Osmica mačeva u Sola Buska tarotu

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

zvezda Arneb
sazvežđe Lepus (Zec)
jugoistočna dubina
zemljani aspekt Blizanaca

Osmici mačeva odgovara prva dekada Blizanaca kojom vlada Jupiter. Točak sreće i Ljubavnici. Za Pikatriks, to je dekada računa, novčanih transakcija, ali i znanja o brojevima i neprofitnim veštinama. Tu se pojavljuje slika čoveka koji u ruci drži štap i koji se nalazi u službi drugih. Po Zlatnoj zori, Osmica mačeva je Lord of Shortened Force, što se tumači kao Uplitanje. Previše angažovane sile za neku malu stvar, previše pažnje na detaljima. U Krolijevom tumačenju, Osmica mačeva znači nedostatak revnosti i istrajnosti u stvarima koje se tiču uma i borbe. Volja biva osujećena slučajnim i nepredvidivim uplivima. Osmici mačeva odgovara sazvežđe Lepus (Zec) koje se nalazi pod levim stopalom Oriona. Glavna zvezda ovog sazvežđa je Arneb (neprijatelj onog koji dolazi).[1] Osim toga, ovo sazvežđe neki poistovećuju i sa biblijskim likom Kainom, koji je ubio svog brata Avelja, a što ukazuje na bratoubistvo, podmuklost, izopačenu zavist i ljubomoru. Ovo poistovećivanje Kaina sa Lepusom, ima veze sa Mesecom, budući da su mnogi narodi u mesečevom reljefu prepoznavali zeca i na neki način povezivali baš sa ovim sazvežđem. To ima svoju poveznicu u Svetom pismu.[2] Ne možemo a da ne primetimo snažno podsećanje na simbolizam velike arkane Luda. Kod Egipćana je sazvežđe Lepus označavalo Ozirisovu barku, što ima veze sa podzemnim svetom, svetom mrtvih, dakle opet sa Mesecom. 

Takođe, druge biblijske asocijacije povodom ovog sazvežđa ukazuju na sledeće likove i motive: Magdalenine suze, suze Jude Iskariotskog, Isak sa drvima za paljenje obredne žrtve, patrijarh Jakov. Grčka mitologija zvezdu Arneb povezuju sa ostrvom Leros na kome se nalazilo značajno svetilište mesečeve boginje Artemide. Po Ptolomeju ovo sazvežđe je poput Saturna i Merkura: brzo razmišljanje, stidljivost, ponos, prkos, obazrivost, plodnost. Osmica mačeva Sola Buska špila prikazuje mladića koji desnom rukom pridržava, kao da grli, sedam mačeva uredno poređanih da stoje u jednom velikom ćupu uzdignutom od tla, dok levom rukom drži mač u ruci usmeren naviše.


[1] „I zgazićete zle, jer će oni biti kao prah pod vašim nogama onog dana kad učinim ono što sam naumio, kaže Gospod nad vojskama.“ Malahija, 4:3. Kod Isaije je to još jasnije: „Gazih sam u kaci, niko od ljudi iz naroda nije sa mnom bio. Gazio sam ih u svom gnevu, zgnječio sam ih u svojoj jarosti. Njihova je krv prskala po mojim haljinama i odeću je moju isprljala. Jer mi je u srcu dan osvete, došla je godina da otkupim one koji su moji. Gledao sam, ali mi niko nije pomogao. Čudio sam se, ali niko mi nije pružio podršku. Tada je moja mišica donela spasenje, moj gnev me je podržao. I gazio sam narode u svom gnevu, opio sam ih svojom jarošću i prolio na zemlju njihovu krv.“ Isaija, 63:3-6. U Knjizi zakona, 3:7-8, pronalazimo sličnost: „I will give you a war-engine. With it ye shall smite the peoples; and none shall stand before you.“

[2] „Jednom, kad su Izraelovi sinovi bili u pustinji, našli su nekog čoveka kako skuplja drva u Subotu. Oni koji su ga našli kako skuplja drva doveli su ga pred Mojsija i Arona i pred ceo zbor. Stavili su ga pod stražu jer još nije bilo jasno rečeno šta treba da se učini s njim. Gospod je rekao Mojsiju: Taj čovek neka se pogubi, neka ga ceo zbor zaspe kamenjem izvan logora. Tako ga je ceo zbor izveo izvan logora i zasuo ga kamenjem, i on je umro, kao što je Gospod uputio Mojsija.“ Četvrta knjiga Mojsijeva / Brojevi, 15:32-36.

Monday, August 1, 2022

Ginekomastija


Ova priča deo je moje zbirke pod nazivom "Novi Saltarello", objavljene u digitalnom obliku kao nezavisno autorsko izdanje čiji PDF možete skinuti OVDE

Tada sam bio veoma mlad i perspektivan ekscentrik. Tek što sam se zaposlio na Odseku za konspirološke delatnosti i istraživanja, pri vladinom Institutu za čudne izjave, a već sam dobio zadatak. Šefovi su me uputili u četvrt gde caruju alternativni poroci i gde snobovi redovno zalaze, ne bi li pokazali svetu da su oni zaista iskreni perverzionisti i ekscentrici. Naravno, nema tu ni „p“ od perverzije, svete i uzvišene. Naime, oni se tamo snimaju i šalju video uradke državnoj Komisiji za podsticanje i razvoj raznolikosti, koja odabira one najalternativnije i prosleđuje ih nadležnim institucijama na testiranje, unapređivanje, brendiranje i lansiranje. Za tu priliku obukao sam se skromno i neupadljivo: ogrtač od dečije kože, kapa sa prepariranim ukrućenim kurčevima Crnaca, sve to kombinovano sa crvenim čizmicama od veganske kože. Između nogu posadio sam pulsirajući ultraljubičasti učkur. Nosio sam i mini-kameru, kamufliranu u kurac od Kineza.
Četvrt u koju sam se uputio nosi staro konzervativno ime Ginekomastija. Zaudara na menstrualne izlive i govna. Ulicama se tiskaju oni sa „izraslinama“ i oni bez, krda svinja, čopori pasa i pacova. Skulpture i hramovi, razna božanstva po uzoru na Egipat: ljudske figure sa glavama svinja, pantljičara, crva, pacova, čavki, crevnih glisti, muva, stenica i raznih nearistokratskih insekata. Odmah sam pronašao transrodnu partnerku. Bila je ružna, visoka, konjasta i debela. Bubuljice, veliki nos, kratka crvena suknjica. Htela je odmah da se jebemo. Otišli smo u nužnik. Nisam je imao gde, a i nešto sam žurio. Govna su mi zamazala čizmice. Jebao sam je uza zid. Muve su mi sletale na lice. Tada sam spazio da je leš novorođenčeta začepio rupu čučavca. Svršio sam na leš. Sve vreme, ona je jednom rukom držala trošna ulazna vrata za ekser koji je štrčio iz njih, pošto nije bilo kvake, a i neki „ljudi“ ispred bili su nestrpljivi da uđu.
„Sledeći put očisti klozet!“ Rekao sam i otišao.
„Jao baš si brutalan...“ Zakovrnula je očima i snela jaje.