Wednesday, December 21, 2022

Kralj diskova u tarotu

Sola Buska špil

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

Simbol: jelen
vatreni aspekt Zemlje
geomantija: Coniunctio
slovo S

Astrološki, ova karte se povezuje sa oblašću između 21. stepena Lava i 20. stepena Device, u čijim simbolizmima prepoznajemo prvenstvo Pustinjaka u odnosu na Strast / Snagu, tj Merkura nad Suncem. Pustinjakova snaga. Kao takav, Kralj diskova je obuzdao svoju veliku snagu i svoje moćne strasti stavio pod kontrolu. Kroli lik ove karte povezuje sa poljoprivredom. Kralj diskova je potpuno uredio i kultivisao zemlju. Dakle, reč je o sposobnom upravitelju, ne ratniku, nego graditelju. To je onaj što u mirnodopskim uslovima unapređuje, gradi i obnavlja infrastrukturu, jača organizaciju i sl. Figura Coniunctio ukazuje na susretanje, plodnost, povezivanje, spajanje, seksualni čin. To su snage i strasti upregnute u stvaralačke procese. Pratesi ovu kartu tumači u značenju muškarac. U Francuskoj je lik sa ove karte povezivan sa Aleksandrom Makedonskim. U sistemu Zlatne zore Kralj diskova nosi je naziv Lord of the Wild and Fertile Land. King of the Spirits of the Earth. U Sola Buska špilu Kralj diskova nazvan je R. Filipo, povrh čije glave stoji ptica, a on drži žezlo na kome piše Pax (mir). Možda je u pitanju Filip V, makedonski kralj (238-179 p.n.e.) koji je ratovao sa Rimljanima, a što se završilo ponižavajućim mirom po njega. U Marseljskom špilu Kralj diskova sedi na tronu prekrštenih nogu, na način sličan Caru, a što ukazuje na solarno načelo. Kralj diskova se u opštem smislu može odnositi na težak rad, marljivost, strpljivost, odgovornost, ali i na koristoljublje, materijalizam. U astrološkom smislu Kralj diskova se preklapa sa malim arkanama: Sedmica štapova, Osmica i Devetka diskova, što obuhvata poslednju dekadu Lava i prve dve dekade Device. Kralj diskova u šemi skrivenih puteva Drveta života predstavlja poveznicu Heseda i Jesoda, odnosno Četvorku i Devetku diskova.
Marseljski špil

Sunday, December 18, 2022

Kraljica diskova u tarotu

Sola Buska tarot

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

Simbol: jarac
vodeni aspekt Zemlje
geomantija: Carcer
slovo V (U) 

Astrološka veza ove karte je između 21. stepena Strelca i 20 stepena Jarca, u čijim simbolizmima prepoznajemo prvenstvo Đavola u odnosu na Umerenost, Saturna u odnosu na Jupiter. Vidimo đavola koji barata umećem. Đavolska veština. U kontekstu magijskih oruđa ovde vidimo odnos pehara i pentakla, odnosno vodu posvećenja koja se iz pehara izliva na pentakl, ili sveštenika koji umače hostiju u pehar. Otud možda Pratesi nije sasvim skrenuo sa teme tumačeći ovu kartu kao istinu, iako je možda imao drugačiji tok asocijacija. Po Zlatnoj zori ona je Kraljica prestola Zemlje. Kao gospodarica Zemlje ona sedi na visokoj planini, verovatno na vulkanu. U tom smislu Kraljica diskova je predstava vulkanske, odnosno htonske vatre koja je fluidna poput vode. To je destruktivna podzemna vatra, koja sa druge strane oličava kovače i alhemičare, jer uistinu može predstavljati i pećnicu atanora čija toplina preobražava metale. Dakle, ona ima moć da preobražava stvari. Geomantijska figura Carcer ukazuje na zatvorenost, na kavez, pećnicu, trudnicu, kontejner, posudu, a što jeste ambijent preobražaja.

Pol Huson iznosi primer da je u nekim starim francuskim špilovima ova karta obeležavana kao Tromperie (neverna). U drugim francuskim špilovima nosila je ime Argine, što mnogi pretpostavljaju da predstavlja anagram od regine, tj kraljice, te je povezuju sa likom Marije Anžujske, supruge francuskog kralja Šarla VII. Takođe, po drugoj verziji, ona je Marija de Mediči, žena Anrija IV. Postoji i treća opcija, a to je Argea, Ardrastusova ćerka, drevnog kralja Argosa. Sličnost imena ukazuje i na Argantu, kraljicu Avalona, koja je iscelila ranjenog kralja Artura. Kraljica diskova Sola Buska tarota sedi na tronu i kao da se ogleda o uglačani disk koji drži u levoj ruci dok desnom tanušnim štapom dodiruje čelo. U pitanju je neka vrsta magijskog gesta. Zato bih ovu kartu povezao sa sećanjem u kontekstu određene namere. U opštem smislu Kraljica diskova se može odnositi na velikodušnost, istinoljubivost, pamet, šarmantnost, melanholičnost, ali i na promenljivo raspoloženje, servilnost. U astrološkom smislu Kraljica diskova se preklapa sa malim arkanama: Desetka štapova, Dvojka i Trojka diskova, što obuhvata poslednju dekadu Strelca i prve dve dekade Jarca. Kraljica diskova u šemi skrivenih puteva Drveta života predstavlja poveznicu Heseda i Malkuta, odnosno Četvorku i Desetku diskova.

Marseljski špil