Tuesday, April 12, 2022

Desetka diskova u tarotu

Desetka diskova, Sola Buska špil

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

zvezda Arktur
sazvežđe Botes (Kosac / Pastir)
severozapadna dubina
vodeni aspekt Device

U skladu sa Zlatnom zorom, astrološka atribucija Desetke diskova je, Merkur u Devici, i odnosi se na treću dekadu ovog znaka. Njen naziv je Bogatstvo. Među velikim arkanama to su Čarobnjak i Pustinjak. Po Pikatriksu, ova dekada se odnosi na lenjost, starost, gubitak, depopulaciju. Načelno, ovde je reč o opadanju snage, što je predstavljeno gluvom staricom ili starcem oslonjenim na štap (Misero iz Mantenja tarokija). Zamišljamo staru dekadentnu ali bogatu porodičnu lozu ili kakvog ostarelog bogataša, neko demografski staro, samozadovoljno i prebogato društvo. Po Kroliju, ova karta u odnosu na 35 drugih malih arkana (dakle, izuzev asova) jeste poput velike arkane Svet spram ostalih velikih arkana. Po njemu, Desetka diskova predstavlja krajnji ishod, učinak energije. Naposletku, tu vidimo inerciju i tromost, ostarelog Pustinjaka čiju vitalnost može obnoviti magija Čarobnjaka. Blagostanje će se protraćiti ukoliko se Merkur ne pokrene i pronađe način cirkulacije energije diskova kako se oni ne bi okamenili. 

U asterizmu, trećoj dekadi Device kojoj je ova karta posvećena, pronalazimo sazvežđe Botes, koje predstavlja velikog kosca ili pastira, čija su oruđa štap i srp, što u neku ruku jeste ona prava slika Pustinjaka. Isto tako, ovo sazvežđe nazivali su i čuvarem volova, ali i medveda, budući da je blizu Velikog i Malog Medveda. Po grčkom mitu, lik koji se dovodi u vezu sa ovim sazvežđem jeste Arkad, čiju je majku Kalistu, boginja Hera pretvorila u mečku, koju je igrom slučaja (ili sudbine) lovio upravo njen sin. Kako bi sprečio njeno ubistvo Zevs je Arkada i njegovu majku uzneo na nebo gde je on večito juri. Dakle, sin juri svoju majku, bremenito asocijacijama! U hrišćanskom značenju ovo sazvežđe se odnosi na Hrista kao čuvara stada.[1] Najsjajnija zvezda ovog sazvežđa je Arktur ili Arktos. Arktur je zlatno-žuta zvezda smeštena na levom Koščevom kolenu. Egipćani su je zvali Smat (Vladar). Prema Ptolomeju, Arktur ima prirodu Marsa i Jupitera: bogatstvo, počast, slava, samoodređenost, uspešnost u putovanjima. Arktus označava onog ko sledi (Polarnu zvezdu), odnosno pazi na medveda. Slediti Polarnu zvezdu znači dobar kurs, pravi put, jer ova označava vrh neba, božanski presto, nebeski dom. Ovo se sve odnosi na simboliku štapa, dok simbolika srpa označava drugačiji proces.[2] Pastir je i kosac. Ovce su sada zreli grozdovi koji će, po Apokalipsi, biti stavljeni u veliku vinsku presu Božjeg gneva, čiji je konačni proizvod krv. Naposletku, uloga kosca je u razdvajanju čistog od nečistog, jedne tvari od druge.[3] Prema Ptolomeju ovo sazvežđe vrši uticaj prirode Merkura i Saturna: uspeh u poslu, sklonost poljskim radovima, jake želje, neumerenost, sklonost okultizmu. Po Osvaldu Virtu sazvežđe Botes može biti dovedeno u vezu sa arkanom Pustinjak. U Sola Buska špilu Desetka diskova prikazuje veliki kovčeg u kome krilati anđeo u obliku nagog deteta uredno slaže diskove. Pored kovčega spava beli pas. Na jednom uglu poklopca pobodeno je pero, dok se u pozadini nalazi svećnjak.


[1] „Moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem večni život i nikada neće propasti i niko ih neće ugrabiti iz moje ruke“ Jovan, 10:27-28. U Knjizi zakona ne postoji stado, ali postoji nešto drugo: „Come forth, o children, under the stars, & take your fill of love! I am above you and in you. My ecstasy is in yours. My joy is to see your joy.“ 1:12-13. „Now ye shall know that the chosen priest & apostle of infinite space is the prince-priest the Beast; and in his woman called the Scarlet Woman is all power given. They shall gather my children into their fold: they shall bring the glory of the stars into the hearts of men.“ 1:15.
[2] „I onaj koji sedi na oblaku zamahnuo je srpom na zemlju i zemlja je bila požnjevena.“ Apokalipsa, 14:16. „Pity not the fallen! I never knew them. I am not for them. I console not: I hate the consoled & the consoler.“ Knjiga zakona, 2:48. Takođe, u 2:21 – „We have nothing with the outcast and the unfit: let them die in their misery. For they feel not. Compassion is the vice of kings: stamp down the wretched & the weak: this is the law of the strong: this is our law and the joy of the world.“
[3] „Kad Sin čovečiji dođe u svojoj slavi, a s njim svi njegovi anđeli, sešće na presto svoje slave. Pred njim će biti okupljeni svi narodi, a on će razdvojiti jedne od drugih kao što pastir razdvaja ovce od jaraca. Ovce će postaviti sebi zdesna, a jarce sleva.“ Matej, 31-33. U Knjizi zakona to je posebno uputstvo: „Since I am Infinite Space, and the Infinite Stars thereof, do ye also thus. Bind nothing! Let there be no difference made among you between any one thing & any other thing; for thereby there cometh hurt.“ 1:22.

Wednesday, April 6, 2022

Osmica diskova u tarotu

Osmica diskova, Sola Buska špil

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

zvezda Dijadema
sazvežđe Koma
severoistočna dubina
vatreni aspekt Device

Astrološka atribucija Osmice diskova je, po Zlatnoj zori, Sunce u Devici, i odnosi se na prvu dekadu ovog znaka. Među velikim arkanama to su Sunce i Pustinjak. Po Zlatnoj zori, Osmica diskova nosi naziv Razboritost i po Kroliju pretpostavlja mudro čekanje da investicija ili posejano seme, da svoj plod, donese profit. Kroli ovu kartu sumira kao nagoveštaj rađanja. Raspored diskova na ovoj karti istovetan je strukturi geomantijske figure Populus, čija je priroda lunarna, a koja označava narod, veliku masu, more, mnoštvo nečega. Po Pikatriksu, prva dekada Device odnosi se na setvu, žetvu, ratarske i povrtarske radove, zemljoradnju, ali i na kolonizaciju, skladištenje bogatstva i namirnica, što je predstavljeno slikom dobre devojke i muškarca koji seje. Tu vidimo mudro i proračunato postupanje sa resursima. 

U asterizmu paralelu sa ovom kartom pronalazimo u sazvežđu Koma (Berenikina ili Veronikina kosa), čija je najsjajnija zvezda poznata kao Dijadema – venac dragulja koji krasi njenu glavu. Po legendi ovo sazvežđe se odnosi na kosu koju je egipatska kraljica žrtvovala boginji Afroditi ne bi li se njen muž vratio iz vojnog pohoda. Dakle, i u ovom značenju nailazimo na činioc vremena. Nešto je urađeno i čekaju se posledice kao ishodište počinjenog akta. Takođe, ovo sazvežđe ima svoju referencu ka bogu Horusu Detetu, odnosno Hristu kao nagoveštenog i željenog deteta. Vitlejemska zvezda, koja je nagovestila rođenje Isusovo, po nekim izvorima, pojavila se upravo u ovom sazvežđu.[1] Otud Osmicu diskova možemo povezati sa najavom dolaska mesije, boga deteta. U krajnjoj liniji ukazuje na rođenje deteta. Dijadema, kao najsjajnija zvezda, u ovom smislu jeste dragulj, koji sam po sebi predstavlja bremenit simbol. Naposletku, taj dragulj možemo tumačiti i kao skrivenu svetlost koju nosi Pustinjak, odnosno kao svetlo njegove lampe. Isto tako dragulj je dragoceno seme koje smo posadili i sada čekamo da nikne biljka ili stablo. U krajnjoj liniji, u dragulju prepoznajemo simbol uma, vidovitosti, mudrosti i duhovnog savršenstva. Sola Buska špil ovu kartu prikazuje prilično mračno. Imamo golo drvo o koje je obešena velika korpa sa diskovima. Jedan disk kao da je ispao iz nje i leži na zemlju. Ispod korpe je mrtvačka glava i nekoliko kostiju.


[1] „A dete je raslo i jačalo u duhu, ispunjavajući se mudrošću i blagodat Božja je bila na njemu.“ Luka, 2:40. U Knjizi zakona je u tom smislu od značaja stih 3:45: „Then will I lift her to pinnacles of power: then will I breed from her a child mightier than all the kings of the earth.“

Tuesday, April 5, 2022

Sedmica diskova u tarotu

Sedmica diskova, Sola Buska tarot

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

zvezda Kapela
sazvežđe Auriga (Kočija)
severoistočni horizont
vazdušni aspekt Bika

Astrološka atribucija Sedmice diskova je, po Zlatnoj zori, Saturn u Biku, i odnosi se na treću dekadu ovog znaka. Među velikim arkanama to su Svet i Prvosveštenik. Pikatriks ovu dekadu opisuje pridevima kao što su beda, ropstvo, ludilo, nužda, podlost, a što je predstavljeno čovekom koji drži zmiju i strelu. Po Kroliju, sedmice u tarotu predstavljaju izopačenje. Otud je Sedmica diskova, shodno tome, okarakterisana kao Neuspeh, što je predstavljeno rasporedom diskova u obliku zlokobne geomantijske figure Rubeus, nalik izvrnutom peharu. U najboljem slučaju, po Kroliju, ova karta može označavati zlosrećno stečen novac.

Sazvežđe Auriga za Grke je Erihtonius kojeg je rodila Gaja od Hefestovog semena namenjenog pre svega boginji Atini. Dakle, Erihtoniusovo poreklo je potpuno htonsko, što se može videti iz njegovog imena. Budući hrom, Erihtonius je vozio kočija posebno napravljena za njega. Savremena predstava toga bio bi čovek u invalidskim kolicima, što je već po sebi dovoljno indikativno u smislu značenja ove karte. Međutim, Erihtoniusov lik ima još jedan zanimljiv detalj. Umesto nogu, on je imao zmije, što ukazuje na njegovo himerično i drevno poreklo koje je u međuvremenu izgubilo na značaju, ali je ipak prikazivan kao zmija, u ulozi pratioca boginje Atine. Sve ovo nagoveštava mnogo dublje značenje koje u vulgarnoj divinaciji nema praktičan značaj, ali imajmo na umu da je ovde reč o zemaljskim a ne o nebeskim kočijama koje vozi himeričan lik, a koji je istovremeno i čuvar koza. Čudovištan pastir je usamljena figura, u društvu životinja, pa ipak kao takav zaslužuje svoje mesto u Panteonu pored blistave Atine. Budući predstavljen kao zmija, Erihtonius bi mogao nagoveštavati zemaljsku mudrost. Preslikano na Sedmicu diskova, zemaljska mudrost nimalo nije loša osobina, što ovoj karti pridodaje pozitivan ton. Gledajmo na to kao na bolju stranu Saturna projektovanu kroz Bika. Međutim, ovime se ne iscrpljuje mitološki sadržaj, kojeg sam zbog praktičnosti i bogatstva izvora, uglavnom sveo na grčko poreklo, budući da grčka mitologija prikuplja i sumira raznorodne mitološke sadržaje.

Najsjajnija zvezda u sazvežđu Auriga je Kapela, koja se upoređuje sa Amaltejom, božanskom kozom koja je dojila malog Zevsa u jednoj pećini na Kritu. Koza je Saturnova životinja. Bog Kronos (Saturn) kojeg je sa njegovog prestola svrgao upravo Zevs (Jupiter), predstavlja reakcionarnu tiransku silu. Amalteja je u tom smislu dala svoj doprinos Zevsovoj revolucionarnoj i oslobodilačkoj pojavi u fazi njene inkubacije. Otud Sedmica diskova može sadržati i taj inkubacijski trenutak u začecima nekog sudbinskog i značajnog događaja koji će doći do izražaja znatno kasnije. Ona ukazuje na mlade prevratničke ili revolucionarne snage dok su one još uvek u povoju, ukazuje na uzroke značajnih promena koji će tek biti aktuelizovani. Uspon Kapele kod Grka se tumačio kao najavu grmljavine. U drevnom Akadu Kapela je nazivana glasnikom svetlosti, zvezdom boga Marduka, dok je u Egiptu predstavljala mumifikovanu mačku te bila povezivana sa bogom Ptahom. Kapela je bela zvezda koja, po Ptolomeju, ima prirodu Marsa i Merkura: slava, bogatstvo, ugled, dobar glas, javni i poverljivi položaj, radoznalost. U biblijskom sagledavanju Auriga se nalazi u ulozi dobrog pastira koji izgleda kao da je pre seo da se odmori, nego kao kočijaš.[1] Po Ptolomejevom tumačenju, sazvežđe Auriga ima prirodu uticaja Marsa i Merkura: samopouzdanje, zainteresovanost za javne stvari, sreća, ali i opasnost od velikog preokreta. Osvald Virt Aurigu dovodi u vezu sa arkanom Đavo. U Sola Buska špilu Sedmica diskova prikazana je poput rebusa. Vidimo nagog mladog momka kako sedi pored velikog ćupa u kome su lepo poređani diskovi, s tim što je jedan na vrhu posebno izdvojen i obavijen trakom te oko kojeg se nalazi par raširenih krila. Na dnu ćupa izlazi nekakva poluga na kojoj stoji ptica nalik orlu. Mladić kažiprstom leve ruke dodiruje polugu. Predstava je na neki način melanholična i duhom odgovara Sedmici diskova iz Vejtovog špila.[1] „Kao pastir on će pasti svoje stado. Svojom rukom skupiće jaganjce, u nedrima će ih nositi.“ Isaija, 40:11. „Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i naći ćete odmor za svoju dušu. Jer, moj jaram je blag i moje breme je lako.” Matej, 11:28-30. „Let my servants be few & secret: they shall rule the many & the known.“ Knjiga zakona, 1:10.

Saturday, April 2, 2022

Četvorka diskova u tarotu

Četvorka diskova, Sola Buska tarot

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

zvezda Alkaud
sazvežđe Delfin
jugoistočna visina
vodeni aspekt Jarca

Astrološka atribucija ove karte je, po Zlatnoj zori, Sunce u Jarcu, te se odnosi na treću dekadu ovog znaka. Prevedeno na jezik tarot simbolizma, to su Sunce i Đavo. Jarac je znak u kome se Sunce iznova rađa. Zlatna zora to jednostavno tumači kao zemaljsku moć. U Pikatriksu je priroda ovog dekana opisana dvojako: kao mudro upravljanje ali i srebroljublje, sumnja, pohlepa itd. Taj motiv prikazan je slikom čestite žene koja je mudro vodi poslove i lihvara koji zbraja novac na stolu. U krajnjoj liniji, sledeći taj asocijativni niz dolazimo do zaokruženja moći i njenog utvrđivanja, odakle ona lako može skliznuti u tiraniju i samosvrhovitost. U Krolijevom špilu diskovi ove karte su poput kula moćne tvrđave. 

U kontekstu mitološkog asterizma devet zvezda sazvežđa Delfin poistovećeno je sa devet muza koje su, podsećam, prisutne u Mantenja tarokiju. Otud arkanu povezanu sa ovim mitološkim sadržajem možemo tumačiti i kao znamenje opšteg nadahnuća pa i egzaltacije, što je bitan preduslov svakog stvaralačkog rada.[1] U mitu, Delfin se pominje kao morski daimon u službi boga Posejdona. Takođe, u mitološkim sadržajima nalazimo i uzor za ideju posredovanja. Naime, delfin je bio posrednik, odnosno neko ko je nagovorio Amfitritu[2] da se uda za Posejdona. Isto tako, i sam Posejdon je bio prikazivan kao delfin. Čak se i solarni bog Apolon ukazivao u obliku delfina. U krajnjoj liniji u ovoj karti vidimo moć ili entitet u službi neke moći koja, iako zemaljska, jeste fluidna, brza, pokretna, ali je istovremeno i dobro utemeljena. Konačno, reč je o moći čija je priroda htonska. Tu vidim nadasve vodeni element, spram koga stoji jarčeva utvrda, poput stene usred mora. Kako je za delfine karakteristično iskakanje iz mora, tako je i ovo sazvežđe predstavljano slikom delfina koji iskače iz vode, a što ima određene aluzije na biblijski tekst. Po Ptolomeju, sazvežđe Delfin ima prirodu Saturna i Marsa: vedrina, jednostavnost, ali i prikrivenost, dvoličnost, sklonost lovu i sportu. U Sola Buska špilu vidimo puniju nagu ženu koja na ramenu nosi težak teret, tri diska u ćupu i jedan u ruci. Ona na glavi ima nešto nalik dijademi.

Amfitrita


[1] U biblijskom smislu ideju egzaltacije možemo pratiti u sledećim stihovima: „I da ga je smatrao pravednim nije napisano samo radi njega nego i za nas kojima će se uračunati, koji verujemo u Onoga koji uskrsnu Isusa Hrista Gospoda našega iz mrtvih, koji je bio predat radi naših prestupa i uskrsnut zbog našeg opravdanja.“ Rimljanima, 4:23-25. Tu vidimo paralelu sa velikom arkanom Sud, ali i sa kartom Smrt koja pripada vodenom elementu. U Knjizi zakona akvatički momenti nemaju veliki značaj, ali se ideja uzdizanja očitava kao proročanstvo nekog budućeg eona, 3:34 – „...yet an invisible house there standeth, and shall stand until the fall of the Great Equinox; when Hrumachis shall arise and the double-wanded one assume my throne and place. Another prophet shall arise, and bring fresh fever from the skies;“
[2] Amfitrita je boginja-kraljica mora, najstarija od pedeset Nereida (morskih nimfi). U grčkoj mozaičkoj umetnosti prikazivana je kako stoji pored Posejdona koji upravlja kočijama koje vuku četiri konja sa ribljim repovima. Amfitrita se poistovećuje sa boginjom mora Talasom (u korenu reči talasokratija). To je sve u duhu prekomorske trgovine, preduzetništva, kapitalizma. Setimo se da je i znak Jarca tradicionalno prikazan sa ribljim repom. Ime Amfitrita može biti prevedeno kao „okružujuća trećina“ ili „treća“, „trojnost“, „tri“ i sl.