Monday, October 19, 2020

Ključevi tarota i slika univerzuma (autor Dorijan Nuaj)

Na ovom blogu sam već pisao o Kejsovoj prostornoj kocki sačinjenoj od velikih ključeva tarota. Po ugledu na Kejsov rad sastavio sam sličan imaginarijum, ali donekle izmenjen u skladu sa mojim shvatanjima rasporeda velikih ključeva tarota u prostornoj kocki. Svrha kocke je da posluži kao polazna osnova prilikom kontemplacije, radi vežbanja pamćenja i uobličavanja slikovne predstave univerzuma. U ovom radu polazim od činjenice da kocka može poslužiti kao simbol zodijačkog kruga koji ima dvanaest kuća / znakova, baš koliko i kocka ima ivica. Čitav sistem temelji se na imaginacijskom memorijskom tarot teatru u čijem se središtvu nalazi posmatrač, odnosno graditelj. Četiri gornje vodoravne ivice kocke predstavljaju oblike one prirode iskazane kartom XX Sud, odnosno Eon. Ta priroda je vatrena i takođe može biti predstavljena hebrejskim slovom šin. Četiri uspravne ivice kocke predstavljene su kartom 0 Luda, elementom vazduha i slovom alef. Naposletku, imamo četiri donje vodoravne ivice kocke čiji je glavni atribut simbolički niz XII Obešeni / voda / slovo mim. Tako smo dobili tri osnovna kvaliteta i njihov položaj u zamišljenoj kocki, što je veoma lako upamtiti: 

Gornje vodoravne ivice = XX Sud / vatra / šin;
Središnje uspravne ivice = 0 Luda / vazduh / alef;
Donje vodoravne ivice = XII Obešeni / voda / mim;

Gornje vodoravne ivice odgovaraju kardinalnim znacima zodijaka u sledećem rasporedu: 
Istok = IV car / znak Ovna;
Jug = VII Kočija / znak Raka;
Zapad = VIII Pravda / znak Vage;
Sever = XV Đavo / znak Jarca; 

Uspravne ivice kocke predstavljaju fiksne znake:
Severoistok = V Hijerofant / znak Bika;
Jugoistok = XI Snaga / znak Lava;
Jugozapad = XIII Smrt / znak Škorpije;
Severozapad = XVII Zvezda / znak Vodolije;

Donje vodoravne ivice su promenljivi znaci:
Istok = VI Ljubavnici / znak Blizanaca;
Jug =  IX Pustinjak / znak Device;
Zapad = XIV Umerenost / znak Strelca;
Sever = XVIII Mesec / znak Riba;

Tako smo dobili raspored ključeva tarota i njima odgovarajućih znakova zodijaka u okviru zamišljene kocke. Kada smo jednom naučili taj raspored, sledeći korak je da vizuelno predstavimo elementarne prirode svih tih znakova u ključevima tarota, odnosno da dočaramo sebi njihovu kakvoću. Kvalitet karte XX Sud označava uskrsnuće, odnosno buđenje, svetlost i vatru. Rekli bismo da tom kartom možemo predstaviti viši oblik svesti. 0 Luda je u tom smislu svakodnevna budna svest, lelujavost ali i apstraktnost razuma, njegova sklonost ka logičnom i empirijskom ali zaslepljenost ideološkim i fantazmičkim motivima. Luda je nestalna poput vetra. Naposletku, imamo XII Obešenog čoveka koji oslikava uronjenost u san, oduzetost, umrtvljenost. Da bismo dočarali sebi osnovnu prirodu svakog zodijačkog znaka u ključevima tarota sparićemo ova tri kvaliteta u mentalnom eksperimentu i posmatrati taj prizor u imaginaciji.

Ovan = vatreni element u zoni vatre, dvostruko buđenje, dvostruki Sud, potpuna budnost, uranska priroda; vrhovna vlast zavisi od njene budnosti i sile.
Bik = zemljani element u zoni vazduha, čardak u vazduhu, nešto što lebdi, svet Lude, odnosno kombinacija karte XXI Svet i 0 Luda, snažna inercija, masivni leteći objekat, ali i lakoća ovladavanja materijom, budna svest koja se bavi svakodnevnim poslovima; zavisnost zemaljskih stvari i poslova od vazdušnog elementa.
Blizanci = vazdušni element u zoni vode, um uronjen u dubine, čovek u vodi, Luda uronjena u san Obešenog, a što se može odnositi i na lucidno sanjanje te na prisebnost u uzburkanom moru. U suprotnom smislu to ukazuje na zbunjenost; manipulacija percepcijom i mnjenjem.
Rak = vodeni element u zoni vatre, Obešeni čovek u ambijentu Suda, prosvetljenje u snu, proročka vizija, potpuni uspon sa dna, iz tamnih dubina u obasjane visine; korenit preobražaj, sazrevanje, vizija ili usavršavanje zavise od uticaja Meseca.
Lav = vatreni element u zoni vazduha, vruć vetar, Sud u ambijentu Lude, silazak duha i trgnuće iz svakodnevne budne svesti u višu svest, jurodivi lik kojeg je dodirnuo sveti duh;
Devica = zemljani element u zoni vode, potopljeni ili podvodni svet, htonska priroda, Svet u ambijentu Obešenog čoveka, fluidni svet snova;
Vaga = vazdušni element u zoni vatre, Luda u ambijentu Suda, ludak na sudu, uspenje iz svakodnevne u višu svest, uravnoteženi, pročišćeni i prosvetljeni um; 
Škorpija = vodeni element u zoni vazduha, Obešeni u ambijentu Lude, provala podsvesnog i htonskog u svakodnevnu svest, pomračenje uma, stanje ludila i mentalnog rasapa, zaposednutost, atavizam;
Strelac = vatreni element u svetu vode, Sud u ambijentu Obešenog, gašenje vatre, ali i vulkanska vatra, htonski vid vatrenog elementa, dubinska vatra;
Jarac = zemljani element u svetu vatre, Svet u ambijentu Suda, vatreni svet, spaljeni svet, ali i usijani kamen, zvezdani kamen, sveti kamen, meteor, zvezda padalica;
Vodolija = vazdušni element u zoni vazduha, dvostruka Luda, ludilo ludila, razum razuma, suv i apstraktan razum, intelektualnost, ali i nepostojanost u koncepcijama, vihor, tornado, uragan, bez uzemljenja;
Ribe = vodeni element u zoni vode, dvostruki Obešeni, san u snu, dubok san, druga smrt, zarobljenost, stanje potpune obamrlosti, nesvest;

Sada je potrebno da ove osnovne predstave uokvirimo u prostorni poredak kocke i stvorimo jasnu sliku gde se šta nalazi u odnosu na nas koji sedimo ili stojimo u središtvu zamišljene kocke. Na primer, potpuna budnost, dvostruka vatra je na istočnoj visini, dakle gore ispred nas. Dubok san, dvostruka voda je dole levo, odnosno na severnoj dubini itd. Kada sve to savladamo možemo dodati sledeći element u građenju potpunije predstave prirode zodijačkih znakova u ključevima tarota, a to su karte koje izražavaju prirodu svakog znaka ponaosob i karte koje označavaju vladarsku planetarnu prirodu nad znakom:

Vatrenoj liniji, odnosno liniji predstavljenoj kartom XX Sud i koja povezuje sever i jug, pripadaju karte XIX Sunce (Sunce) na jugu i XVI Kula (Mars) na severu. To je linija vatre, buđenja, svetlosti, oživljavanja, ali i senke. Gde je svetlost tu je i senka, gde je vatra tu je i razaranje, ali i obnova, odnosno pročišćenje. U tom smislu karta XIX Sunce je svetlost buđenja i senka uskrsnuća, dok je XVI Kula vatra razaranja i buđenje obnove.

Vodenoj liniji, predstavljenoj kartom XII Obešeni, koja povezuje istok i zapad, pripadaju III Carica (Venera) na istoku i X Točak sreće (Jupiter) na zapadu. To je linija vode, sna, oduzetosti i umrtvljenosti, ali i inkubacije. Tako X Točak sreće možemo posmatrati kao vodenični točak, čija vodena snaga služi za mlevenje i mehanički rad. To je predstava nekakvog pozadinskog dešavanja, nešto poput one čuvene poštapalice o podsvesti koja radi svoj posao. U konačnici reč je o vodenom kretanju, dinamici sna i inkubacije. Sa druge strane III Carica je sve ono što što dolazi nakon toga, što cveta, rađa ili biva preobraženo. Za sve je ovo neophodna aktivna uloga vodenog elementa.

Vazdušnoj liniji, predstavljenoj kartom 0 Luda, koja povezuje gornju i donju ravan, nebo i zemlju, pripadaju I Čarobnjak (Merkur) i II Prvosveštenica (Mesec). To je linija vetra, linija budne svesti, ali i zastranjivanja, razuma koliko i ludila. Karta I Čarobnjak je usredsređeni izraz tog vetra (prvi nakon Lude), dok je II Prvosveštenica, kao lunarni vetar, izraz potpunog pomračenja uma ili jurodive mudrosti. 
Ukratko, stranice kocke su: 
ispred / istok - rađanje na liniji vode;
iza / zapad - predrođenje (inkubacija) na liniji vode;
gore / nebo - usredsređenost na liniji vazduha;
dole / zemlja - jurodivost (raspršivanje) na liniji vazduha;
levo / sever - razaranje na liniji vatre;
desno / jug - oživljavanje na liniji vatre;

Naposletku, u samom središtu kocke nalazi se karta XXI Svet (Saturn) koja predstavlja presek svih linija i sadrži sva svojstva i sve prirode. U idealnom smislu ovom kartom je predstavljen mesija, ali i predstava usavršenosti. Otud je ona linija koja spaja centar i istok izraz rađanja savršenstva putem vode. Poveznica centra i zapada jeste predrođenje savršenstva putem vode. Poveznica onog gore i centra jeste usredsređenost savršenstva putem vazduha. Dole i centar jeste raspršenje savršenstva putem vazduha. Sever i centar daju razaranje savršenstva putem vatre. I konačno, jug i centar jeste oživljavanje savršenstva putem vatre.