Monday, November 16, 2020

Mračni tarot: slike seksualne i magijske izopačenosti (autor Dorijan Nuaj)

Ovaj tekst posvećen je mračnoj strani tarota, odnosno povezanosti njegovih velikih ključeva sa demonskim silama. Zapravo ovde je reč o tumačenju određenih pojava infernalnog sveta u ključevima velikih arkana tarota.

XXI Svet / Univerzum predstavlja ulazak u Pakao. Astrološka priroda: Saturn. Simbolizuje poveznicu opsesije i nemoći, a u kabalističkom simbolizmu na Drvetu smrti predstavlja stazu Tau koja povezuje klifote (ljušture) vampirsku Ženu noći (Lilit) i Bestidnog magarca (Gamalijela). To su dveri čije kolumne čine dve sile. Jedna je vampirska a druga se odnosi na suštinsku seksualnu nemoć i sa njom skopčanu izopačenost seksualnog instinkta. Demonski aspekt ove karte zapravo oslikava psihopatu čiji se seksualni poremećaj ispoljava kroz nasilje, mahom seksualne prirode, uživanje u krvavim prizorima i sl. To je onaj tip psihopate koji ubije na zverski način nakon što počini silovanje, a može se odnositi i na impotentnog ubicu žena. Jedan od simbola ove karte je i zmija, koja u naopakoj perspektivi predstavlja čuvara paklenog praga, da povuče one koji su blizu i ne dozvoli onima koji su unutra da izađu. U prostornoj kocki koja bi u ovom smislu bila paklena kocka, ulazak u Pakao nalazio bi se u samom njenom središtu. Kao što Elohimi stvaraju Novi Jerusalim kao nebeski grad u obliku kocke, tako Zmaj stvara Novi Vavilon u obliku kocke, u dubinama i tminama neizmernog bezdana.

XX Sud jeste kapija smrti i s obzirom da je astrološka priroda ove karte određena vatrenim elementom, otud ona u demonskom smislu može biti povezana sa ognjem podzemnog sveta. U kabalističkom ključu tumačenja predstavlja stazu Šin koja povezuje Lilit i Samaela (Lažni optuživači, otrov Božji), odnosno opsesiju i ludilo. Ova karta u izopačenom vidu oslikava paranoidnu ličnost, čija manija gonjenja od same te ličnosti stvara progonitelja, a što u krajnjoj liniji može završiti krvavim pirom nad osobom koja je služila kao fokus paranoidnih ideja. U prostornoj kocki to je linija koja povezuje levu i desnu stranu u mikrokosmičkoj dimenziji a sever i jug u makrokosmičkoj. 

XIX Sunce predstavlja senku smrti, stazu Reš koja povezuje nemoć i ludilo, odnosno Gamalijela i Samaela. U užem razumevanju ove arkane, primenjeno na ovu temu, osim senke smrti, Sunce oličava i apstraktno, bezdušno umovanje, jarugu Razuma koja se pominje u Krolijevoj Knjizi zakona. To je desna strana u mikrokosmosu i jug u makrokosmosu. U stvarnom životu to je pre svega racionalan zlikovac, koji hladno i proračunato, bezmalo mašinski, predstavlja ključnu figuru u kakvom zatiranju, pokolju, genocidu ili ubistvu. Svoju ubilačku strast koja izvire iz izopačene seksualne sfere, on opravdava nužnim razlozima, racionalnim uzrocima i sl. Ništa lično, ovo je samo biznis.
  
XVIII Mesec je jaruga uništenja. Astrološka priroda ove karte odnosi se na znak Riba koji u demonskom ključu predstavlja Kuću ropstva i zatočeništva. To je staza Kof, veza Lilit i Orab Zarak (Gavranovi raspršivanja, svađalice), odnosno vampirske, parazitske i svađalačke energije. Povezuje opsesiju i mržnju, a u stvarnom životu odnosi se na žene ubice, posebno trovačice, ali i na samoubice oba pola, naročito one koji to čine sečenjem vena. Takve osobe žive u mržnji i za mržnju, koja predstavlja njihov glavni pokretač. Nije važno ko je objekat njihove mržnje, neka konkretna ličnost, možda bliska osoba, ali to mogu biti i čitavi narodi, pripadnici određene rase, veroispovesti, svetonazora itd. To su brižljivi baštinici tzv govora mržnje ali u doslovnom smislu. Oni kunu i proklinju, psuju, čak se i ne trude da svoju mržnju sakriju ili opravdaju nekim valjanim razlozima. To je severna dubina, dok u mikrokosmosu predstavlja onu zaparloženu energiju koja nam se nalazi sa donje leve strane aure.

XVII Zvezda je glina smrti. Njena astrološka priroda odnosi se na znak Vodolije koji u demonskom ključu predstavlja tako privlačnu i omamljujuću Kuću lažne moći. To je poveznica nemoći i mržnje, Gamalijela i Orab Zarak, staza Cadi. U makrokosmosu to je severni horizont, u mikrokosmosu leva strana aure u visini grudi. To može biti masovni ubica čiji je motiv moć. Takva ličnost je opsednuta sticanjem i raspolaganjem moći i zbog toga ne preza ni od čega pa ni da gazi preko leševa. Inteligentna, lukava i opaka osoba koja jedino zadovoljstvo nalazi u sticanju moći radi njene zloupotrebe. Radi moći, ona će biti spremna i na nagodbu sa samim đavolom. Ukoliko nije kadra da se dokopa moći ona će žudeti da se bilo kakvoj moći stavi na raspolaganje i da barem tako bude bliža onome čemu toliko žudi.

XVI Kula predstavlja duhovnu smrt, najgoru vrstu sunovrata, odsecanje od svetla i potpunu posvećenost tami, što u krajnjoj liniji rezultira preobražajem čoveka u demonsko biće. Kula simbolizuje taj preokret, ključni trenutak prelaska na mračnu stranu. U psihičkom smislu duh ove karte ispoljava se kao mržnja, nasilje, gnev i gađenje. Astrološka priroda je planeta Mars, staza Pe koja spaja ludilo i mržnju, Samaela i Orab Zarak. Svađalački nastrojeno licemerje. Zabadanje nosa u tuđe stvari. Pasionirano i sistematsko bavljenje tuđim životima, patološko ogovaranje, konfliktna ličnost vazda spremna da sudi drugima pa i da interveniše. Neće se libiti da ubije ukoliko time ostvaruje potpunu kontrolu nad tuđim životom. U magijskom smislu ova karta ukazuje na trenutak duhovnog pada koji predstavlja svesnu odluku. U mikrokosmosu ova karta obeležava levu stranu aure a u makrokosmosu sever.

XV Đavo kao karta označava zemaljske dubine. Astrološki se vezuje za znak Jarca koji u demonskoj perspektivi predstavlja Kuću zle sudbine i sve vrste nesreća. To je poveznica ludila i nesklada, Samaela i Tagiriona (ljuštura sukoba), staza Ain. To su oni ljudi koji koriste razne lažne optužbe kao izgovor da napadnu. Reč je o jednoj od najgorih vrsta ljudske kuge, o agresivnim moralistima koji vazda sebe pozicioniraju na višem moralnom terenu. Oni su iznad drugih, moralniji, čistiji, ispravniji, pravedniji. Takav je njihov modus operandi. Reč je o ljudima koji će kamenovati nekog, pa čak i ubiti, samo da bi oni moralno trijumfovali i oponašali principijelnost. To su tipični pripadnici rulje koja linčuje u ime moralnih načela, u ime nečeg što je ispravno i predstavlja društvene ili religijske vrednosti. Dakle, fanatici i puritanci, a zapravo homo dupleksi, veliki licemeri, koji svoju pretpostavljenu ispravnost uvek i samo javno ispoljavaju i za to glumatanje traže priznanje, uvek spremni da se sa neviđenom strašću ostrve na one koje ne podnose pritom se koristeći fantastičnim i iskonstruisanim optužbama. Zvuči veoma poznato? U mikrokosmosu se odnosi na oblast sa leve strane na nivou glave i poviše nje, a u makrokosmosu na severnu visinu.

XIV Umerenost u svojoj simboličkoj inverziji predstavlja neumerenost. Astrološki odgovara znaku Strelca, koji u demonskom ključu označava Kuću druge smrti, odnosno smrt iza smrti, pravu i konačnu smrt koja se nalazi sa one strane smrti. To je nesklad i nemoć, staza Samek koja spaja Gamalijela i Tagiriona. U magijskom smislu ova karta odnosi se na zlog anđela, odnosno senku anđela čuvara koji nepogrešivo vodi ka potpunom rasapu psihe čija je ključni simptom potpuna neumerenost u svakom pogledu, a što proizvodi nesposobnost da se bilo šta stvori, nesposobnost da se uči i deluje na konstruktivan način. Potpuna nedelotvornost i rasipanje energije ukazuju na preovladavanje uticaja mračnog anđela, a što se ispoljava i u fizičkom izgledu čoveka. To je odvratan, neumereni, bolesno ambiciozan, beskrupulozan a u suštini nesposoban čovek. Takvi su oni ljudi koji nisu kadri da stvaraju nego da uništavaju, da sprečavaju ostvarenje nečega, da spletkare, sapliću, podmeću, pa i da ubiju ne bi li se dočepali onog čemu teže a da sami nisu sposobni da do toga dođu. U svom delovanju takvi ljudi ne mogu imati jasan fokus već ih gone njihove želje, strahovi i neumerenosti te bacakaju od jedne na drugu stranu, od jedne stvari ka drugoj. Veza između njihovih sfera srca i sfera seksualnosti je blokirana ili izopačena. Oni nisu u stanju da vole niti su u stanju da postignu orgazam. U mikrokosmosu to je sve ono što se nalazi na dnu zadnje strane aure a u makrokosmosu je reč o zapadnoj dubini.  

XIII Smrt je povezana sa znakom Škorpije koja predstavlja Kuću truljenja i rastakanja, gde se stvari raspadaju. Tu vidimo poveznicu mržnje i nesklada, Arab Zaraka i Tagiriona, stazu Nun. U fizičkom smislu to su ljudi koji izazivaju odbojnost, čak i neku vrstu gađenja. Neko vam je odvratan bez da niste tačno sigurni zbog čega. Takva mu je energija. Ne mora ništa da kaže, može biti pristojan, ali ima nečeg u njemu odurnog, pa i nekako prljavog, osećate fiziološku odbojnost spram takve osobe. Postoje takvi ljudi, pa šta je onda ono što ih čini takvim? To su ljudi za koje bismo mogli posmisli šteta što nisu mrtvi ili kako to da nisu mrtvi jer deluju kao živi mrtvaci. Mlitavi su, stisak im je mlak, ruke su im hladne, nemaju živosti, lišeni su svake spontanosti, radosti, deluju, dosadno, tupo i isprazno. Ne može se reći da su depresivni jer nisu. Mogu biti vredni i pouzdani, čak i dobri, ali kao da se vuku kroz život. U njihovom društvu se osećate neugodno, a nakon susreta sa njima nekako iscrpljeno. Da, to su energetski vampiri. Oni su takođe vođeni mržnjom, ali čak i ta njihova mržnja nema ujednačen intenzitet i fokus, već se razvejava u mnogo meta, praktično u beskraj i zato su stalno prazni. Njihov unutrašnji život je neusklađen i haotičan i to ometa pravilno ispoljavanje njihove ličnosti a samim tim i njihov društveni život. Ovi ljudi nisu ubice, ali zato ubijaju živost gde god da se nađu. Njihova koža specifično vonja i uvek deluju štrokavo kao da se nikada ne kupaju. Razlog tome je trulež njihove psihe usled prezasićenja zarobljenom energijom koja ne može da kruži. Oni nisu sposobni da se oslobode loše i tuđe energije nego kao sunđeri beskrajno upijaju svaki sadržaj, svaku energetsku nit koja iz spoljašnjeg univerzuma uđe u njihovu auru. Karta Smrt odgovara stazi Nun koja povezuje Orab Zarak i Tagiriona, tj mržnju i konfliktni nesklad. U mikrokosmosu to je energija sa stražnje strane aure u visini grudi, a u makrokosmosu zapadni horizont.
XII Obešeni čovek je inače karta koja može biti dovedena u vezu sa samoubicama, posebno one koji to čine vešanjem ili koji se utapaju u vodi. Mentalno stanje: melanholija i depresija, prepuštanje samosažaljenju i mračnim osećanjima, težnja ka samopovređivanju i samoubistvu, nesigurnost, nedostatak energije i hrabrosti. Karta predstavlja vodeni element, stazu Mim, odnosno suze i patnju te povezuje ljušture Samaela i Golahab (Plamteći). Takođe, u simbolizmu ove karte prepoznajemo zavidne i ljubomorne ličnosti, one koji istinski pate zbog sreće drugih, koje pogađa tuđi uspeh i koji su suštinski nesrećni i nezadovoljni sobom u svakom smislu. U postupanju prema drugima ovi ljudi mogu ispoljiti zapanjujuću bezdušnost i odsutnost svakog saosećanja, budući da drugima oni ne pridaju nikakvu vrednost. Takođe, pod ovu kartu spadaju narkomani i toksikomani. U makrokosmosu to je zamišljena osa koja spaja istok i zapad, a u mikrokosmosu se to odnosi na ono što povezuje naše ispred i iza. 

XI Snaga / Strast, budući da označava znak Lava, predstavlja Kuću duhovnog slepila. U ovoj karti se krije tajna povezanosti homoseksualizma i pedofilije, kao i ključ manipulacije ovim pojavama od strane određenih magijskih društava. Snaga / Strast je poveznica okrutnosti i nasilja, ljuštura Gogšeblah (Udarači koji predstavljaju okrutnost) i Golahab, staza Tet. U krajnjoj liniji u ovoj karti nalazimo tragove drevnog egipatskog mita o borbi i odnosu Seta i Horusa, gde se prepliću incest, homoseksualizam i pedofilija, a koji spadaju u bitne razloge uništenja Sodome i Gomore, koji nisu bili samo neki gradovi na Bliskom istoku, nego i mesta štovanja zverskih božanstava. Ta zverska božanstva su nasilna, po istorijskim standardima antinomijska, orgijastička, sadistička, a što podseća na neka svojstva boga Seta kao božanstva haosa, nereda, druge strane, otpadništvam tuđinstva itd, a što je možda i poslužilo kao uzor za lik Satane. Dakle, ova karta oslikava pedofila i ubicu dece, a u modernom smislu lanac dečje pornografije, seksualno iskorišćavanje dece, sveštenike pedofile, posebno odnos starijeg muškarca i dečaka. Naposletku, ovde imamo posla sa ubicama iz strasti, ali i odnosom dominacije, odnosno sa sadističkim karakterom, koji se u blažem obliku ispoljava kao obični nasilnik ili neko sklon fizičkom obračunavanju. Na jednom nivou tu možemo smestiti i očeve nasilnike koji bestijalno tuku i maltretiraju svoju decu. U makrokosmosu to je južni horizont, a u mikrokosmosu desni deo aure u visini grudi. 

X Točak sreće je astrološka priroda Jupitera ali u smislu opsesivne želje. Tu prepoznajemo lovce na sreću, kockare, zavisnike od svakog oblika hazarda u kojem traže nova uzbuđenja. U krajnjoj liniji ovde razotkrivamo opsesivno koristoljublje koje vazda predstavlja valjan motiv za ubistvo. U seksualnom smislu ova karta predstavlja sponzore, tzv sugar daddy. Za ovaj tip ljudi su roba, zapravo sve je roba. Oni se okružuju osobama lakog morala, koje tretiraju kao puke seksualne objekte. Izuzetno su promiskuitetni i nisu u stanju da ostvare stabilnu vezu niti prijateljski odnos. Točak sreće je saobrazan stazi Kap na dijagramu Drveta života, a što u klipotskoj varijanti povezuje Orab Zarak i Gogšeblah, mržnju i okrutnost. U magijskom smislu ova karta obuhvata one koji prizivaju demonske sile i posežu za magijskim sredstvima ne bi li pribavili sebi bogatstvo i luksuz. U mikrokosmosu to je sve ono što se nalazi na zadnjoj strani aure a u makrokosmosu označava zapad.

IX Pustinjak kao pandan znaku Device predstavlja Kuću podzemne svetlosti. U svakodnevnom smislu to je zavisnik od pornografije, masturbator, neostvareni satirijasta, a u magijskom smislu neko ko opšti sa demonima i načelno sa neljudskim fantastičnim bićima, a katkad i sa životinjama. Njega prate noćne polucije, pohode ga sukube, majstor je u izmišljanju raznih oblika seksualnih supstitucija, posećuje javne kuće i ima nestandardne zahteve, želje i ukuse. Nije u stanju da stupi u normalan seksualni odnos niti emotivnu vezu i to zamenjuje alternativnim i bizarnim oblicima seksualnosti. Voli seksualnu perverziju i ovakav tip često biva jedan od onih koji odlaze kod domina, vole da budu ponižavani, poslušni su robovi ali imaju i dominantnu crtu koja nije sadistička. Oni ne uživaju u nanošenju bola drugima nego u upražnjavanju što skarednijih oblika seksualne dominacije. Ovi ljudi nisu ubice ali to mogu postati onda kada istroše sve mogućnosti koje ih uzbuđuju. Vremenom sve brže i brže prevazilaze svaki novi oblik nadražaja, pa otud mogu da posegnu za ekstremnim rešenjima u šta spada ubistvo. Kada se to desi oni jednostavno uživaju u ubistvu jer su tada najbliži orgazmu. U tom smislu davljenje i gušenje je njihov metod. Isto tako u ovu kategoriju spadaju i psihopate koji otimaju decu ili devojke i godinama ih drže u ropskom odnosu, zatočene po podrumima i iživljavaju na njima svoje maštarije.  Ova karta odgovara stazi Jod koje povezuje Gogšeblah i Tagiriona, okrutnost i konfliktni nesklad. U mikrokosmosu to je donji desni deo aure, a u makrokosmosu južna dubina.

VIII Pravda je povezana sa astrološkim znakom Vage pa otud u klipotičnom obliku označava nepravdu i Kuću umiranja. Odgovara stazi Lamed koja povezuje Golahab i Tagiriona, nasilje i nesklad. To su ljudi sa iščašenim merilima za pravedno, normalno, prirodno, razumno, ljudsko, kosmičko, lepo, korisno. Ljude sa takvim osobenostima često možemo videti u medijima, ali načelno reč je o fanaticima i fundamentalistima, radikalima ma kog svetonazora koji je samo logičko-asocijativni ambijent njihovih opsesija za skladom i ravnotežom na iščašen način. Ovakvi ljudi su opasni demagozi te često osećaju kako su pozvani da preurede svet onako kako oni smatraju da bi taj svet trebalo da bude uređen. To nisu neposredne ubice ali neretko se mogu naći na pozicijama sa kojih naručuju smaknuća remetilačkih faktora. U mikrokosmosu to je gornji zadnji deo aure oko glave i poviše nje, a u makrokosmosu predstavlja zapadnu visinu.

VII Kočija označava Kuću tame, odnosno znak Raka. Odgovara stazi Het koja spaja ljušture Satarijela (Prikrivači) i Golahaba, odnosno konfuziju i nasilje. U mikrokosmosu to je deo aure poviše glave sa desne strane a u makrokosmosu označava južnu visinu. To je opšta tama, duhovna, fizička, tama kao entitet i odnosi se na ljude sa potpuno crnom aurom. To je retka pojava i nije neophodno povezana sa aspirantima okultizma koji nisu uspeli da ostvare status adepta. Osobe sa crnom aurom su prirodno otvorene za zaposedanje od strane demonskih sila, ali na jedan specifičan način jer su to obično veoma racionalni, učtivi i lepo vaspitani ljudi. To su možda najgori oblici psihopata koji inače nisu opsednuti svojim željama, ali u trenucima pomračenja u stanju su da izvrše gnusna zlodela bez da se toga posle sećaju. U stanju su da pokažu kajanje zbog onoga šta su učinili ali to ne znači da su u stanju da se odupru tom nagonu tokom prvog sledećeg pomračenja svesti. Zapravo oni i nisu stvarni počinioci tih zločina nego opake podsvesne sile koje ih u tim trenucima zaposedaju i nad čime te osobe nemaju nikakvu kontrolu a često nemaju ni svest o tome. Neki od njih manje ili više slute svoje stanje, ali to je sasvim nevažno budući da se oni ne mogu odbraniti od zaposedanja. Ovi ljudi su prepoznatljivi po tikovima ili nekom čudnom belegu na koži.

VI Ljubavnici imaju astrološku atribuciju Blizanaca, a što predstavlja Kuća zločina. U kabalističkom smislu ova karta saobrazna je slovu Zain i stazi koja povezuje konfuziju i nesklad, odnosno ljušture Satarijel i Tagirion. Ovakve ljude karakteriše zaposednutost dela tela, najčešće je u pitanju desna ruka, jer se demon izražava putem pisanja ali i radi učestvovanja u masturbaciji. Ovakve ličnosti su potpuno u vlasti svog demona, ali su toga svesne, čak i sebe smatraju posebnim zbog toga. Ti ljudi nisu rođeni sami već u društvu demonskog pratioca sa kojim dele jedno telo. U tom smislu demon se ne prostire na čitavo telo već obitava samo u jednom delu, ali ponekad može da preuzme čitavo telo ukoliko smatra neophodnim. Na prvi pogled reklo bi se da je reč o nerođenom ili neispoljenom blizancu, ali magijsko objašnjenje jeste da je demon zapravo pojeo blizanca koji je trebalo da bude rođen i ovaplotio se u preživelom parnjaku. Ljudi opsednuti na taj način neretko su u zabludi da je demon zapravo njihov nerođeni blizanac koji je na neki način ostao u vezi sa njima pa su otud veoma emotivno vezani za demona. Da li će se ovi izroditi u ubice i kako će se ponašati to posve zavisi od volje demona. Njihova zaposednutost slična je onoj opisanoj za kartu Prvosveštenik. U mikrokosmosu to je energija koja se nalazi donjem prednjem delu aure, a u makrokosmosu to je istočna dubina.

V Prvosveštenik je u astrološkom smislu znak Bika, što odgovara demonskoj Kući slepih korenskih sila, odnosno niskih strasti. Atribucija ove karte je staza Vav koja spaja neznanje i okrutnost, odnosno ljušture Gagiel (Ometači) i Gogšeblah. U mikrokosmosu to je energija koja se nalazi ispred nas u predelu grudi, a u makrokosmosu to je istočni horizont. Izopačenost ljudi izražena ovom kartom jeste u tome što oni čuju glasove koje tumače kao da dolaze od Boga. Oni su na specifičan način zaposednuti i sebe vide kao Božje sluge. Veruju da ih vodi Sveti duh ili bilo koji božanski oblik sa kojim se oni poistovećuju. Oni su uvereni da su odabrani te se mogu pojaviti u ulozi proroka, odnosno vođa kakvog kulta ili sekte. Takvi ljudi su fokusirani na svoju misiju koja dolazi od demona, pa uglavnom podstiču druge na zločin, a ponekad ga i sami počine. Sve vreme oni osluškuju šta će im tajanstveni unutrašnji glas reći ili zapovediti, pa otud oni nemaju svoju volju nego svesno sprovode volju svog demonskog gospodara koji im može zapovediti bilo šta a oni, čak i ukoliko im se zapovest ne dopada, neće se libiti da istu izvrše, makar se nakon toga gorko kajali. Oni jednostavno nemaju snage da se iščupaju iz vlasti demona.

IV Car, budući da astrološki predstavlja znak Ovna, označava i demonsku Kuću razvrata, zatim stazu He koja povezuje neznanje i nesklad, ljušture Gagiela i Tagiriona. Car predstavlja onaj tip okultne zaposednutosti koja se ispoljava kroz pojavu sumanutih vođa. Oni imaju neverovatnu harizmu i energiju kojom opčinjavaju mase. Oni izazivaju katastrofe i utiču na tok istorije. Lik Adolfa Hitlera jeste odličan primer takvog tipa pa stoga ne bi mnogo ulazio u njegovo opisivanje. Ipak, valjalo bi istaknuti jednu stvar. Ovakvi ljudi nisu zaposednuti na klasičan način, nego se deo njihove svesti nalazi zarobljen u drugim dimenzijama postojanja odakle se prelivaju refleksije, često demonske prirode. Dakle, ovde je u pitanju neka vrsta telepatskog kontakta koji je ipak nešto više od toga budući da dolazi i do prelivanja tuđinskih energija u auru ovih ljudi. U mikrokosmosu to je energija koja se nalazi visoko ispred, malo poviše glave, a u makrokosmosu reč je o istočnoj visini.

III Carica, astrološki se odnosi na prirodu Venere, koja u demonskom ključu predstavlja jalovost. Saobrazna je stazi Dalet koja povezuje ljušture Gagiela i Satariela, konfuziju i neznanje. U mikrokosmosu to je prednja energija u visini grudi, a u makrokosmosu reč je o istočnoj strani. Ova karta se odnosi na specifično ženske oblike zaposednutosti od kojih ću navesti onaj glavni. Žene tog tipa su demonorodice. Njihovas je svrha da budu majke već zaposednutih ljudskih fetusa kako bi se demonski i tuđinski entiteti ovaplotili u našoj stvarnosti i isisavali vitalnu energiju iz žitelja ovog sveta u njihov domen. One bivaju oplođene od strane normalnih ljudi, ali su zbog specifičnih svojstava svoje energije prijemčive da posluže kao domaćini uljezima koji napadaju njihov plod. 

II Prvosveštenica, astrološka priroda Meseca, seksualna frustracija, dvoličnost i nesklad, staza Gimel koja povezuje ljušture Taumiela (Blizanci Boga, podeljeni Bog) i Tagiriona, dok u ljudskom smislu predstavlja sile koje razdvajaju srce od mozga. Ovde je reč o potpuno podeljenoj ličnosti čija situacija potpuno pospešuje potpunu invaziju infernalnih sila. Ta opsednutost je slična onoj opisanoj za kartu VII Kočija, ali postoji razlika. Prodor infernalnih sila je u slučajevima obuhvaćenim ovom kartom dublji i temeljniji, o čemu svedoče legende o vampirima i vukodlacima. Ovaj oblik zaposednutosti nije osoben samo za jednu osobu nego za čitavu krvnu lozu, jer na neki način jeste vezana za krv. Otud smatram da se sklonost likantropiji i vampirizmu nasleđuje. To ne znači da su svi članovi neke loze čudovišta nego su uglavnom nosioci te specifične energije koja je privlačna infernalnim silama, a što se ispoljava tek kod određenih pojedinaca. U mikrokosmosu i makrokosmosu to je donja energija, ono što dolazi odozdo.
I Čarobnjak, astrološka priroda Merkura, strah, staza Bet koja spaja ljušture Taumiel i Satariel, dvoličnost i konfuziju. Ova karta predstavlja ispoljeni idealizovani mračni aspekt sopstva, što možda i nije baš dobar način da se opiše fenomen. To je ovaploćeni onaj deo čovekovog bića koji je uvek skriven, s tom razlikom što ovde nije reč o čistom dvojniku, nego dvojniku na kojeg je nakačen čitav demonski univerzum. On predstavlja pandemonium u mikrokosmosu. To je veoma moćna i opčinjavajuća slika sebe u koju je ego zaljubljen te predstavlja poslednji korak pred ono što je predstavljeno kartom Luda. Ovakav manifestovani demonizovani dvojnik zapravo usisava dnevnu ličnost koja se gubi u mozaiku nepoznatih dimenzija u kojima obitava dvojnička svest, pa je otud takav čovek često na neki način odsutan iz ovog sveta. U makrokosmosu i u mikrokosmosu to je sve ono što dolazi odozgo.   

0 Luda u demonskom smislu označava zloduha, odnosno Duh Zla, potpuno razoreno ljudsko biće čija je pojavnost obična ljuštura bez imalo ljudskog sadržaja. Karta je u vezi sa stazom Alef koja spaja ljušture Taumiela i Gagiela, dvoličnost i neznanje. U makrokosmosu, ovo je osa koja povezuje nebesku sa zemaljskom ravni, a u mikrokosmosu energiju aure koja se nalazi iznad glave sa onom koja se nalazi pod stopalima. Ovo više nije čovek i teško je naći neki opipljivi pandan u ljudskom svetu kojim bismo opisali ovaj tip fantastičnog čudovišta. Možda bismo mogli povući paralelu sa nekim posebnim i radikalnim oblikom hendikepiranosti, na primer hidrocefal, ali mislim da to ne bi bilo adekvatno. Zapravo, ništa ne bi bilo adekvatno budući da ovakvo biće jedva može postojati, a ako postoji onda je reč o potpunom zombiju, ispraznoj i beživotnoj ljušturi koju pokreću demonske sile. Ovo je primer krajneg stadijuma sunovrata i gubljenja duše, potpunu smrt, totalno izopačenje kao apsolutnu negaciju koncepta usavršenog i oboženog čoveka. Tu negaciju nazvao sam Crnom mumijom, budući da nema nikakav sadržaj i predstavlja potpunu prazninu, lutku koju ispunjavaju legioni i čija sila drži tu lutku na okupu neko vreme dok se potpuno ne raspadne i pretvori u prah.