Wednesday, July 10, 2024

Put Lude ili Ludin put


ZOS 0

Luda je najvažnija karta u tarotu jer predstavlja samog kandidata koji se negde uputio. Ni on sam ne zna gde se tačno uputio. Isto tako, Luda je bilo koja druga karta. Može biti bilo ko i bilo šta. Trenutak prepoznavanja Lude jeste na neki način beskrajan. Zamislite sada da Luda menja Pustinjaka. Da, to nije teško zamisliti. A da menja Smrt? Oh, to je neka strašna Luda! Ali Luda Prvosveštenica? Luda baba! Ćaknuta matora veštica! Sve i svako može biti zahvaćeno ludilom, odnosno Ludom. Otud je to najjača karta. Uvek birajte Ludu za signifikatora.

Signifikator je Kandidat, Iskušenik! Neka otvaranje bude Iskušenikov put, put Lude. Da bi došao do konačne karte koja određuje sudbinu, Iskušenik mora proći kroz inicijacijske obrede i oglede. Luda se ogleda u kartama u svim pravcima vremena, prostora i imaginacije. Koliko će karata, kojim redosledom i u kom obliku biti izvučeno i poređano po stolu, potpuno je svejedno. Zamislite da kartama zidate hram ili kulu iskušenja, inicijacijsku katakombu, šumsku kolibu ili megalitske građevine. Karte koje poređate su poput dvorana u koje na svom putu stupa Iskušenik.

Šta se dešava kada Luda prvo uđe u dvoranu, na primer, Dvojka Pehara? Biva iskušavan ljubavlju. Zaista teško i mučno iskušenje. Duhovi Dvojke Pehara su opseli Ludu. Kako to izgleda? Zamisli samo kako bi izgledalo obrnuto – da duh Lude zaposedne Dvojku Pehara? Bilo bi to ludilo ljubavi, ludi od ljubavi, previše ljubavi. To vodi ka pijanstvu, sunovratu u Trojku pehara. Eto zašto su pred Ludom prva iskušenja tako teška: da bi lakše razumeo ono što je teže razumeti.

Konvencija kaže da je put ka paklu popločan dobrim namerama, ali put ka dobrim namerama popločan je mračnim pobudama. Put ka mračnim pobudama popločan je manjkom svesti. Kud se to gubi svest? Kako tako brzo dolazi i još brže odlazi? To je pitanje svih pitanja ustrojstva sveta. 

Zamisli da nakon Dvojke Pehara sledeća dvorana bude Sunce! Luda obasjana Suncem. Šta tu ima loše? Ludo Sunce! Težak poremećaj svesti. Kod ljudi to nagoveštava psihičke smetnje, mentalne probleme, depresiju i sve te neukroćene demone koji pustoše dušu, ali i telo. Ako Luda ovo preživi mogao bi uživati u stabilnosti zemaljskog plana. Neka se sada nađe u Četvorci diskova. Ludilo ove karte je zemljotres, ali ako je uticaj prevashodno od Četvorke diskova ka Ludi, onda vidimo utemeljeno biće koje vlada sobom.

I šta kaže sud poslednje karte? Kaže da Princ štapova jutros juri nebom na svom ognjenom atu. Nadamo se da neće spaliti Nebo niti Zemlju. Neka plamen visova obasja našeg Kandidata! Ludost je Mudrost!