Thursday, October 20, 2022

Put istine

Ulisse Aldrovandi


Mnogi očekuju da drugi budu iskreni sa njima, da im govore istinu, jer su oni pošto-poto istinogovereći i istinoljubivi. To je (samo)obmana takozvanih istinoljubaca. Nikada se ne zapitaju a čime to oni zaslužuju? Veliki mudrac je rekao da ukoliko ceniš i visoko vrednuješ doktrinu koju usvajaš (i njenu istinu) onda je nećeš drugima nametati niti ćeš, vaspitavan tom doktrinom, od drugih očekivati ono što od sebe očekuješ. Istina kruži samo među posvećenicima. Svet izvan tog uskog kruga je svet laži i obmana. Tajna dobrog vaspitanja je u prevari. Ako učenik nije u stanju da prozre učiteljeve laži onda on nije sposoban za primanje i spoznaju istine.

Govorenje istine vodi u konflikt. Budite dvosmisleni, izbegnite nepotrebno sukobljavanje. Ne govorite ono što mislite, jer sutra možete promeniti mišljenje a izgovorena reč ostaje da zveči i opterećuje vašu budućnost, jer zli dusi vazda pamte šta ste rekli. Bolje je ćutati ili govoriti ono šta majmuni žele da čuju. Kad god svinjama bacimo biser jedan deo nas umire. Iskrenost se mora zaslužiti pa se stoga može podeliti samo sa nekolicinom. Svi ostali zaslužuju laž.