Monday, June 1, 2020

Mala arkana Četvorka mačeva

Četvorka mačeva u Sola Buska špilu

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

zvezda Alfeka
sazvežđe Severna kruna
jugozapadna visina
vatreni aspekt Vage

Trećom dekadom Vage vlada Jupiter. Točak sreće i Pravda. Ovde je pravda rulet, ili pak rulet deli pravdu, krajnje slučajno i nepristrasno, osim ukoliko igra nije nameštena. Kako Kroli kaže, u ovoj karti ispoljava se sefira Hesed u kraljevstvu intelekta, pa otud ona označava ideju vlasti u intelektualnom svetu. Po Kroliju, karta ukazuje na pogodbu i kompromis. U Zlatnoj zori kartom vlada Gospodar odmora od sukoba, što ukazuje na ideju primirja. Po Pikatriksu, treća dekada Vage je potpuno razuzdana: sodomija, proždrljivost, veselje, loša dela, opaka zadovoljstva. Tu vidimo nasilnika koji drži luk a ispred njega nagog čoveka. Takođe, prisutan je još jedan čovek koji u jednoj ruci drži hleb a u drugoj čašu vina. Po asterizmu, Četvorku mačeva vezujemo za sazvežđe Severna kruna čija je najsjajnija zvezda Alfeka. Po mitologiji, to sazvežđe predstavlja zlatnu krunu koju je Dionis darovao svojoj supruzi Arijadni, ćerki Minosa, vladara Krita, nakon događaja u lavirintu kada je junak Tezej ubio čudovišnog Minotaura. U drugoj varijanti tu je krunu Afrodita darovala Arijadni. Kruna u ovom smislu može imati značenje zamka ili čak samog lavirinta. To je ljubavni poklon, ista ona kruna koju je Hefest iskovao za Afroditu – zvezdana kruna. Biblijsku analogiju nalazimo kod proroka Isaije.[1] Kruna je tu prikazana u svojstvu samog Boga koji sudi te oličava duh pravde. To je kruna slave, kako glasi izvorna hebrejska formulacija navedenog citata. U novozavetnom duhu, Severna kruna je izraz okrunjenog Hrista kralja, Krunisanog Deteta (Horusa). Po Ptolomeju, Severna kruna je poput Venere i Merkura: predodređenost za umetnost, prodornost u karijeri, ali i sklonost razočaranju. Osvald Virt ovo sazvežđe dovodi u vezu sa arkanom Car. Sazvežđem dominira sjajna bela zvezda Alfeka, čiji naziv znači Svetlo u zdeli. Alfeka, po Ptolomeju, ima prirodu Venere i Merkura: počast, dostojanstvo, pesnička i umetnička nadarenost. U Sola Buska špilu na karti Četvorka mačeva prikazana su četiri ukrštena mača povezana vencem. Na dnu se nalazi lobanja govečeta ili konja.


[1] „Tog dana Gospod nad vojskama biće ostatku svog naroda divna kruna i sjajan venac, i duh pravde onome koji sedi na sudskom mestu, i snaga onima koji odbijaju napade na vratima.“ Isaija, 28:5. U Knjizi zakona, 2:24, čitamo sledeće: „Behold! these be grave mysteries; for there are also of my friends who be hermits. Now think not to find them in the forest or on the mountain; but in beds of purple, caressed by magnificent beasts of women with large limbs, and fire and light in their eyes, and masses of flaming hair about them; there shall ye find them. Ye shall see them at rule, at victorious armies, at all the joy; and there shall be in them a joy a million times greater than this.“