Monday, April 8, 2019

Totov tarot i duše Raove (autor Dorijan Nuaj)

Motiv male arkane Petica štapova u Krolijevom špilu
U egipatskoj mitologiji rečeno je za boga Ra da ima 7 ba i 14 ka. To je ukupno 21 duša ovog boga. Ne ulazeći ovde u prirodu i definiciju šta je ba a šta ka, ukazao bih na vezu između ove opaske sa strukturom velikih tarot arkana u interpretaciji hermetičkog reda Zlatne zore. Oni kojima sve što dolazi iz Zlatne zore nije - što bi rekli Englezi - njihova šoljica čaja, neka ovde prestanu sa čitanjem, jer u tom slučaju nema svrhe. Pa ipak, ukoliko vas baš zanima suština moje teze, ostanite na ovoj stranici. Naime, kako velikih tarot arkana ima 22, to znači da njih 14 odgovara svakoj od Raovih ka, dok njih 7 odgovara po jednoj od Raovih ba. Ona jedna preostala arkana u tom slučaju predstavlja samog boga Ra u celosti njegovog bića. U pogledu ove podele izneću sledeće: 7 Raovih ba simbolički je predstavljeno planetarnim atribucijama na Feniksovom štapu (prikazanom dole desno na dijagramu 66). Feniksov štap je, po učenju Zlatne zore, obeležje ranga Adeptus Major, čija je sefira Geburah (sila, snaga, strogost, marcijalna priroda). Na donjoj slici levo, (dijagram 64, Lotosov štap), simbolički je prikazano 14 Raovih ka. Taj štap je obeležje ranga Adeptus Minor, čija je sefira Tifaret (lepota, solarna priroda). Štap u sredini, kojeg krase dve zmije i krilata kugla na vrhu, pripada Vrhovnom Adeptu i njegova je sila trostruka, izražena dvema zmijama i njihovim solarnim jedinstvom.
Tri štapa: Lotosov, Glavnog Adepta i Feniksov
Arkane koje vezujemo za Lotosov štap su sledeće (od vrha ka dole):
-XX Sud / Eon (bis) u svojstvu prirode duha - 14-ti nivo svesti, najviša ka (hebrejsko slovo Šin, grčko Psi, latinično H)
-IV Car - 13-ti nivo svesti (hebrejsko slovo He, grčko Beta, latinično B)
-V Hijerofant - 12-ti nivo svesti (hebrejsko slovo Vav, grčko Gama, latinično C)
-VI Ljubavnici - 11-ti nivo svesti (hebrejsko Zain, grčko Delta, latinično D)
-VII Kočija - 10-tinivo svesti (hebrejsko Het, grčko Zeta, latinično F)
-XI Strast / Snaga - 9-ti nivo svesti (hebrejsko Tet, grčko Kapa, latinično G)
-IX Pustinjak - 8-ti nivo svesti (hebrejsko Jod, grčko Lambda, latinično L)
-VIII Ravnoteža - 7-ti nivo svesti (hebrejsko Lamed, grčko Mu, latinično M)
-XIII Smrt - 6-ti nivo svesti (hebrejsko Nun, grčko Nu, latinično N)
-XIV Umerenost - 5-ti nivo svesti (hebrejsko Samek, grčko Pi, latinično P)
-XV Đavo - 4-ti nivo svesti (hebrejsko Ain, grčko Ro, latinično R)
-XVII Zvezda - 3-ći nivo svesti (hebrejsko Cadi, grčko Sigma, latinično S)
-XVIII Mesec - 2-gi nivo svesti (hebrejsko Kof, grčko Tau, latinično T)
-XXI Univerzum (bis) kao zemlja - 1-vi nivo svesti (hebrejsko Tau, grčko Teta, latinično K)
Zapravo, ovde je reč o tarot ekvivalentima dvanaest kuća zodijaka kojima su pridodate još dve arkane koje se ponavljaju.
Lotosov štap: 14 duša ka


Arkane koje vezujemo za Feniksov štap su sledeće (od vrha ka dole):
-XVI Kula - sedmi nivo, najviša ba (hebrejsko slovo Pe, grčko Eta, latinično I)
-XIX Sunce - šesti nivo (hebrejsko Reš, grčko Jota, latinično O)
-I Mag - peti nivo (hebrejsko Bet, grčko Ipsilon, latinično Y)
-III Carica - četvrti nivo (hebrejsko Dalet, grčko Omikron, latinično V)
-II Prvosveštenica - treći nivo (hebrejsko Gimel, grčko Omega, latinično U/W)
-XXI Univerzum - drugi nivo (hebrejsko Tau, grčko Alfa, latinično A)
-X Točak sreće - prvi nivo (hebrejsko slovo Kap, grčko Epsilon, latinično E)

Ovo bi bile atribucije iz kurikuluma Zlatne zore, ali ukoliko stvari posmatramo iz ugla logične praktičnosti mogli bismo arkanu XXI Univerzum u Lotosovom štapu zameniti arkanom XII Obešeni čovek. U tom slučaju karta 0 Luda predstavljala bi celokupnost Raovog bića. Tako dobijamo trostrukost: Ludu u sredini okruženu sa 7 feniksovih karata, koje su i same okružene sa 14 lotosovih arkana. Sa druge strane priroda štapa Vrhovnog Adepta odgovara arkanama (sa vrha na dole): XX Sud / Eon, 0 Luda i XII Obešeni čovek. To su slova (hebrejsko-grčko-latinično): Šin-Hi-Z, Alef-Fi-X i Mem-Ksi-Q. Čitava šema tri adeptska štapa jeste u skladu sa 14 i 7 Raovih duša i jedinstvom njegovog bića izraženim štapom Vrhovnog Adepta. U Krolijevom špilu karta na kome su sva tri štapa prikazana zajedno jeste Petica štapova, koja po Zlatnoj zori označava borbu te predstavlja Saturn u Lavu, odnosno hebrejska slova tau i tet (vrednost 409), zmiju na krstu. Borba Petice štapova jeste ona koja razbija samozadovoljnu zatvorenost Četvorke i uspostavlja središnju ravnotežu na Drvetu života oličenu brojem Šest čija je priroda solarna. Po dva Feniksova i Lotosova štapa prikazanih na karti Petica štapova, zajedno sa štapom Vrhovnog Adepta ukazuju na ukupno 45 odeljaka, što odgovara sumi brojeva od 1 do 9, odnosno zbiru brojeva kameje (talismana) Saturna. Borba štapova u tom smislu jeste obeležje ove karte, a sama karta izraz je duha vremena, ognjenog vremena, Saturna uronjenog u vatru. Petica štapova je delatna formula boga Horusa u dobu Vodolije. Horus je ognjeni Hrist, odnosno paradigma drugog Hristovog dolaska. To je jedan od vidova onoga što sam nazvao Božanskom revolucijom katastrofe.