Tuesday, February 2, 2016

Tabori čovečanstva

Alberto Martini

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz trećeg, proširenog, dopunjenog i samostalnog autorskog izdanja moje knjige "Božanska revolucija katastrofe" u okviru mojih Sabranih ezoterijskih spisa

Sveti Avgustin je na neki način bio u pravu kada je ljude podelio na božji i đavolji tabor, čime je obuhvatio osnovne tendencije u psihi i društvu. Da bi ta slika bila potpunija, kao i u slučaju sa Platonovim učenjem o delovima duše, tako se i ovde ukazuje potreba za prepoznavanjem trećeg tabora, a kojem, po mom mišljenju, pripada većina ljudi. Reč je o taboru ništavila. Izraze poput „đavolji“, „božji“ uzmite uslovno. Ne bi bilo mnogo razlike i kada bih upotrebio tradicionalne indijske pojmove guna: tabor tamas – tabor ništavila, tabor rađas – đavolji, tabor satvas – božji tabor. Tabor ništavila čini masa, topovsko meso istorijskih procesa. Tzv đavoljem taboru odgovara ambiciozan, beskrupulozan, pohlepan, gramziv, inteligentan, podmukao, samoživo i egocentrično raspoložen tabor, čijih je pripadnika znatno manje nego ovih iz tabora ništavila, ali se zato oni u mnogo većem broju nalaze u samom vrhu društvene moći. Strateški su se rasporedili, isključivo sledeći svoje instinkte. Gde je god neka moć koncentrisana, oni su tu. Najmalobrojniji su oni iz tzv božjeg tabora, ali zato poseduju autoritet. Uslovna podela i razlikovanje ljudi na božji, đavolji i tabor ništavila, posledica je istorijskog razvoja i diferencijacije društva. Tzv primitivne zajednice bile su jednoobrazne, za razliku od civilizacijskog društva.

Ljudska bića su zastrašujuća pojava, ne samo zato što su surova, skučene svesti ili pakosna, nego i zbog toga što ljudska bića u sebi nose preobražajni potencijal u neljudske oblike. I vampir je jednom bio čovek. Vukodlak je takođe čovek. Svi oni imaju ljudsku i još neku skrivenu atavističku formu. Izreka da je čovek čoveku vuk nije samo karakterna izreka. Opšte prihvaćeno gledište po kome se ljudska vrsta poslednja razvila ukazuje na to da su ljudi zapravo najmlađi na Zemlji. Škorpije ovde postoje mnogo duže i ko zna šta bi nam njihov arhetip mogao sve reći ako bismo hteli, smeli, umeli i usudili se da ga pitamo. Alhemičar Fulkaneli bi rekao da zapravo metali predstavljaju superiorna bića jer se rađaju i dozrevaju duboko u Zemlji, prirodno prolaze kroz niz preobražaja, živeći jedan nama nepojmljiv životni ciklus. To što mi ne čujemo njihov žamor ne znači da su beslovesna materija. Zemlja je živa, a kamo li metali i kristali koji rastu u njoj, pa tako i demonska, odnosno anđeoska bića.

Evolucija je individualna a kolektivna može biti samo involucija, pa tako možemo očekivati da ljudima pod određenim uslovima poraste rep i smanji se veličina mozga. Daroviti pojedinci će povećati veličinu mozga i preneti ga svojim potomcima (ako uspeju) i to će biti evolucija. Većina koja samo čeka da (im) se nešto desi neće dočekati ništa osim ničeg. Biti visoko ili nisko je stvar dijagramske i simboličke perspektive. Jednako važeća perspektiva je i ona koje sva bića vidi u istoj ravni a razlikuje ih po svojstvima i tipovima energija. Antropocentrizam je lepa stvar, ali nipošto ne bih stavio sva jaja u jednu korpu, u korpu čoveka, samo zato što trenutno pripadam toj vrsti bića. Ljudi imaju mnoga preimućstva, da govore, misle, osvešćuju se, prave nekakve izbore, pa ipak, kako to da mahom biraju bedastoću postojanja i uništenje? Osvrnimo se malo oko sebe. Ovo što vidimo nije u skladu sa datim mogućnostima čoveka kao jednog moćnog i suštinski lepog bića.

Sledeći Avgustinovu podelu, ali iz drugačijeg ugla gledanja, đavolji tabor odredio bih kao najviše podložan demonskim uticajima. Oni koji pripadaju tom taboru najviše su prijemčivi za demonski uticaj pa su otud i najviše spremni na saradnju sa demonskim entitetima, s obzirom da tu vrstu ljudi jedino i samo zanima moć ili korist koju od te saradnje mogu dobiti. Oni su besprekorni egocentrici gladni moći kao što je tamna svest demona gladna čistije i sjajnije svesti. Uticaj pripadnika đavoljeg tabora na čovečanstvo je tokom vremena postao preovlađujuć. Naravno, određenje đavoljeg tabora je prilično široko, jer nije reč samo o aktivnim dijabolicima nego i svima onima koji se nalaze pod njihovim uticajem. U vrhu dijabolične piramide vlasti nalaze se najmoćniji, najbeskrupulozniji, najpodmukliji i najinteligentniji među dijaboličnim karakterima. To su ljudi koji razmišljaju strateški i čiji su interesi dugoročni, transgeneracijski. Oni projektuju kroz vekove, jer njihovi demonski partneri iziskuju dugoročan projekat i njegove beneficije. Kratku pamet i plitke ciljeve imaju samo individue iz tabora ništavila. To je ljudski ostatak, tiha većina, kojima upravlja dijabolična elita čije su porodice, posvećeničke loze, pokoljenjima unazad, sklopile paktove sa demonskim silama.
Alfons Maria Mucha

Suština vlasti dijabolika nad taborom ništavila je u kanalisanju imaginacijskih slika i u kontroli utisaka, te u plasiranju naoko logičnih tumačenja. Pripadnici đavoljeg tabora su u svojim delovanjima i maštanjima upućeni na demonsku klasu bića, baš kao što je božji tabor upućen na božanska bića i stvorenja koja su u velikoj meri slična demonima ali drugačije orijentisana, potpunija i sjajnija. Ponašanje i ophođenje tih čistijih bića i njihovih ljudskih saradnika i saveznika karakterišu drugačija načela, mada se u suštini sve to svodi na energetsku razmenu, odnosno na neku vrstu simbioze pri čemu se mešaju demonska i ljudska suptilna tvar, tvoreći hibridna i ne baš sasvim ljudska bića. To su svojevrsni polutani, naoko ljudi, ali suštinski neljudi. 

Magijski preci današnjih dijabolika su u davnoj prošlosti sklopili savez sa čitavim legijama demonskih stvorenja, čije su vođe, arhidemoni, postali bogovi, ili su uzurpirali njihova mesta na oltarima i u umovima vernika. Perfidan um žreca đavoljeg tabora je od svojih demonskih saveznika načinio svoju ontološku komponentu. U praktičnom, političkom smislu, to znači sledeće: demonske hijerarhije dobijaju sledovanja svetlosti svesti, dok njihovi partneri, dijabolici, vladaju i ponekad žive neprirodno dugo, opskrbljujući demonske legije žrtvama i hranom. Đavolji tabor, osim što postoji od kada traje istorija, on i vlada, tačnije kontroliše i usmerava civilizacijski tok i temeljne magijsko-religijske struje, kontrolisanjem mnjenja, imaginacijskih slika i predstava. Dijabolici kao tabor, pritom nemaju ni neprijatelja. Sva neprijateljstva i svi ratovi ikada vođeni u istoriji dela su đavoljeg tabora, posledice njihovih sukobljenih interesa i sujeta. Tabor ništavila je nesvestan tih procesa te se slepo pokorava svojim nagonima, strastima, strahovima, skučenim interesima (koji proizilaze iz njihove skučene, bledunjave svesti), dok je uticaj božjeg tabora daleko suptilniji. Rekao bih da članovi božjeg tabora određuju najopštije tokove moći, kodove po kojima dijabolici tkaju svoje mreže uticaja i delovanja, tvoreći proces istorije. U božjeg tabora je vladavina, u dijabolika je konkretna vlast.

Smatram nastupajuću eru Vodolije vremenom rušenja vlasti đavoljeg tabora. Dakle, vreme je da se na Zemlji izvrši temeljni egzorcizam. Taj težak i opsežan zadatak ne mogu obaviti prosečni ljudi iz tabora ništavila, čak ni božji tabor, već to mogu samo najekstremniji dijabolici (koji po sebi tvore poseban tabor, četvrti po redu – tabor slobodnih). U svetlu prethodno rečenog, moji tekstovi imaju poseban zadatak: da osvetle (ili da iniciraju, odnosno najave) pojavu takvih pojedinaca koji će prirodno težiti inflitraciji te dosezanju samih vrhova piramide moći đavoljeg tabora. Sa tih pozicija oni će, praktično odozgo, izvršiti revolucionisanje dijaboličnih struktura moći, a samim tim i čitave civilizacije, odnosno čovečanstva. To ukazuje da ideje koje iznosim ciljaju ka svetskoj magijskoj egzorcističkoj revolucionarnoj akciji koja je opskurna, konspirativna i transgeneracijska. Za dijabolične strukture moći, za civilizaciju, pa i čovečanstvo uopšte, uspon najekstremnijih dijabolika (tabor slobodnih) biće prava katastrofa, s tim što će to biti svesno uzrokovana, da ne kažem izvedena katastrofa, dok bi u suprotnom, ako stvari ostavimo da idu svojim tokom, ljudi kao vrsta bili zatečeni katastrofalnim ishodom svemoći i svevlasti đavoljeg tabora. Samo promišljanje takvog ishodišta, pa zatim i odašiljanja takve imaginacijske slike u svet putem pisane reči predstavlja magijski čin koji to jeste zato što je prožet dalekosežnom namerom, prethodno uobličen i začet na višim i suptilnijim ravnima.

Zamislimo svetsku scenu političke, ekonomske, kulturne i magijske moći kao veliku šahovsku tablu na kojoj su strateški raspoređene figure dvaju garnitura – bele i crne. To su dve vladajuće i međusobno suprotstavljene garniture đavoljeg tabora. Na delu je velika igra, vekovni sukob dve garniture hijerarhije i moći, odnosno dva kulta. Označimo ih ovom prilikom, prilično uslovno, kao kult Vode i kult Zemlje, tj. kult Levijatana i kult Behemota. Čitav dosadašnji civilizacijski i istorijski tok usmeravan je i vođen idejama, interesima i sukobima ove dve grupacije tajnih kovača istorije. To je sukob svetsko-istorijskih razmera koji prožima gotovo sve nivoe ljudskog delovanja. Predstavnici, odnosno nosioci uticaja obe garniture nalaze se gotovo svugde, u svakom centru institucionalne ili vaninstitucionalne moći, boreći se za kontrolu. Nijedno središte formalne ili neformalne moći se ne nalazi pod potpunom kontrolom jedne od garnitura. Levijatanska garnitura dijabolika kontroliše neke centre, dok ona behemotska dominira u nekim drugim centrima. Pritom nijedna od njih ni u jednom centru nema potpunu prevlast, s obzirom da uvek i svuda ima krtica i špijuna onih drugih.

Ta mreža je praktično beskrajna. Obe pomenute garniture su približno jednake moći i uticaja, osim povremenih i privremenih oscilacija u korist jedne od njih. Ponekad se dogodi da neki centar kojim je prethodno upravljala jedna garnitura padne pod kontrolu one druge i obrnuto. Ponekad, garniture, samostalno ili čak zajednički, formiraju nove centre moći itd. Tako je već hiljadama godina. Vreme je da se taj sukob okonča, a sa tim i da se unište aktuelni oblici magijskog globalizma. Nijedna strana iz tog sukoba ne može izaći kao pobednik, s obzirom da se nalaze u međusobnoj „mrtvoj petlji“ koja se mora preseći pre nego što zaista bude kasno. Oni to znaju, ali nemaju snage da to učine, niti imaju poverenja jedni u druge, niti sami u sebe.

U pozadini te složene i opskurne skalamerije milenarnog rata stoje visoki adepti oba kulta. Oni su poput kraljeva i kraljica u šahu. Neki su čuvani kao kraljevi i nalaze se u neverovatno dubokoj zavereničkoj anonimnosti, slabo pokretni te zaokupljeni temeljnim stvarima i delatnostima poput opštenja sa okultnim silama. Drugi su pak operativni i superaktivni poput figure kraljica. Na dnu hijerarhija nalaze se figure nižeg ranga i pioni. To su izmanipulisani korisni idioti, indoktrinirani, omamljeni, namamljeni, ucenjeni, hipnotisani, programirani, kupljeni, privilegovani u odnosu na prostodušnu neupućenu raju ili opsednuti na magijski način. Pritom, pioni nemaju uvid u celu igru, u njen volšebni transeonski smisao i složenu istorijski izgrađivanu strukturu. Nemaju uvid, ali osećaju moć i plaše je se.

Obe garniture, bez obzira na njihovu raspru, daju jednak doprinos svim negativnim i destruktivnim procesima kako aktuelnog civilizacijskog trenutka, tako i tokom čitave istorije. U samoj svojoj suštini oba kulta predstavljaju suprotne krajeve istog magijskog lanca, iste magijske struje, te kao takvi oni moraju biti uništeni, što je neminovno, pošto će se već sami od sebe urušiti i nestati. Međutim, iako je sudbina ovih garnitura izvesna, čovečanstvo nema vremena da čeka dok se to jednom konačno i ne desi. Naime, njihovo urušavanje povućiće za sobom i celokupnu ljudsku vrstu. Vremena zapravo ima veoma malo, jer je proces urušavanja daleko odmakao. Zadatak je pogurati taj proces specifičnim delovanjem, ne bi li se malo uštedelo na vremenu, odnosno na vremenskoj razlici između prirodnog i forsiranog procesa urušavanja jedne drevne i moćne magijske struje. Stari, okoštali i otrovni magijski lanci i njihove garniture, uz manji ili veći otpor, nestaće sami od sebe, silom nužnosti i besprekornom neumoljivošću prirodnog toka. Zadatak revolucije katastrofe jeste da gurajući bolesnika u smrt, obezbedi bar minimalne opcije za budućnost.