Monday, May 30, 2022

As diskova u tarotu

As diskova, Sola Buska tarot

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

Razmatranje doktrina malih arkana započećemo od diskova, koji po tradiciji, označavaju vrlinu razboritosti, što ih povezuje sa Pustinjakom. Diskovi su, kako primećuje Pol Huson, ogledala. Oni su uglačani, od plemenitog metala, te shodno tome imaju svojstvo refleksije. To im daje solarno svojstvo. Kako su kružnog oblika, oni su oblik točkova, a što ukazuje na stalni rad ove vrline, na dijalektiku misaonih, ali i materijalnih procesa. Diskovi, to su radnici. Otud oni imaju veze sa zemljanim elementom i označavaju ekonomske, poslovne, finansijske stvari, ali i proračunatost, pamćenje, predviđanje. Okultisti su diskove nazvali pentaklima, što je zapravo kovanica koja se odnosi na pentagram, ali u smislu talismana ili amuleta. U magijskom smislu ti pentakli predstavljaju rad elementala, posebno gnoma, proces ostvarenja neke magijske namere.

Po učenju Zlatne zore, ova karta predstavlja koren htonskih moći. „Asovi predstavljaju izvore, korene sva četiri elementa. Oni su daleko iznad ostalih malih karata... U ovim kartama ne dolazi do stvarnog ispoljavanja elemenata u materijalnom vidu. One obrazuju sponu između malih karata i Princeza.“ Po Kroliju, asovi su podudarni sa idejom prve sefire Drveta života – Keter.[1] Bolonjski kartomant Pratesi iz XVIII veka ovu kartu je protumačio kao tablu. Da li je u pitanju sto, tabla za pisanje, tabla kao platforma, nemam dovoljno informacija, ali valja pomenuti da se sto pojavljuje na karti Opsenar / Čarobnjak. Dakle, ukoliko sledimo Pratesija, Jedinica diskova je neka vrsta table, odnosno platforme za igru, razmenu, operaciju, stvaranje događaja, divinaciju, konstelaciju itd. U neku ruku ova karta može biti povezana i sa fatalnošću Točka sreće. U pitanju je veliki krug koji se okreće. Po Kroliju, disk je kovitlajući znamen. Međutim, tabla, disk, može biti uglačani sjajni objekat, ploča, zlatni poslužavnik koji služi za ogledanje. Upravo je taj sjaj savršenog uglačanog diska ono u čemu možemo naći mitološki sadržaj koji u smislu zemljanog elementa, po teoriji hermetičke kabale Zlatne zore, ima svoju saobraznost u liku arhanđela Uriela (što se sa hebrejskog prevodi kao Bog je moje svetlo ili Božja svetlost). On je zlato. Njegova strana sveta je sever (Jov, 37:22). Na hebrejskom se njegovo ime piše sledećim slovima: alef-vav-reš-jod-alef-lamed, odnosno AVRIAL i ima vrednost 248. Dakle, Uriel je arhanđeo i čuvar elementa Zemlje i neki ga poistovećuju sa Luciferom kao svetlonoscem. U tom smislu, Uriel je i vodič svetlosti, što ga dovodi u vezu sa astronomijom / astrologijom / asterizmom. U Enohovoj knjizi on se pominje kao znalac zvezda i njihovih puteva i kao vodič nebeskih svetala. U grčkoj verziji Enohove knjige Uriel je postavljen nad Tartarom u koji su bačeni pali anđeli (pale zvezde). U nekim apokrifima on je svetlo koje slede oni koji su vaskrsli, a nalazi se i u ulozi otvarača kapija Hada koji odvodi mrtve na suđenje. To su sve oblici njegove htonske uloge koja povezuje Podzemlje i noćno nebo. U krajnjoj liniji Uriel je onaj koji otkriva stvari, bilo da je reč o nečem skrivenom ili o otkrivanju tajne onima koji to zaslužuju. U takvoj ulozi Uriel igra ulogu onog ko daruje prosvetljenje. U Sola Buska špilu Jedinica diskova predstavljena je štitom koji visoko iznad glave drži onaj središnji, jedan od tri anđela u obliku nage krilate dece. Po Svedenborgu, deca anđeli su najviši u hijerarhiji jer njihova pojava ukazuje na najviši nivo čistote. Na vrhu karte je lobanja govečeta, a na levoj strani, bliže dnu, nalazi se osmokraka zvezda. Tumačenje simboličkih hijeroglifa Sola Buska špila iziskuje okultno znanje koje se nalazi van opsega pisca ovih redova.


[1] Alister Kroli, Knjiga Tota, Esotheria, Beograd, 1996, str 173.