Thursday, May 21, 2020

Kabala i velike arkane tarota (autor Dorijan Nuaj)

Mistični spis Sefer Jecirah (nastao između I i VI veka nove ere), odnosno Knjiga oblikovanja jeste jedan od važnijih, ako ne i najvažniji izvor shvatanja tarota u kabalističkim ključevima. Ta knjiga na jedan sistematičan i aksiomatski način iznosi temeljne činjenice kabalističke kosmogonije koristeći se simbolizmom slova hebrejskog alfabeta, sefirota Drveta te staza koje ih spajaju, povezujući ih za astrološka značenja, delove ljudskog tela, mesece, dane u nedelji, emocije, stanja itd. Do naših dana je doprlo nekoliko verzija knjige Sefer Jecirah, koje su uglavnom iste, ali njihove međusobne razlike od značaja za našu temu odnose se na astrološke atribucije hebrejskih slova. Jedan od problema je u tzv duplim slovima, koja se izgovaraju na dva načina. Autori Sefer Jeciraha su svakom od tih slova dodelili po jednu planetu i ti se atributi razlikuju.

Tabela 1. Planetarne atribucije duplih slova hebrejskog alfabeta

V.V.Vestkot*
Elifas Levi
Zlatna zora
Kirher
Bet (B)
Mesec
Mesec
Merkur
Sunce
Gimel (G)
Mars
Venera
Mesec
Venera
Dalet (D)
Sunce
Jupiter
Venera
Merkur
Kap (K)
Venera
Mars
Jupiter
Mesec
Peh (P)
Merkur
Merkur
Mars
Saturn
Reš (R)
Saturn
Saturn
Sunce
Jupiter
Tau (T)
Jupiter
Sunce
Saturn
Mars


*Verzija koju je objavio William Wynn Westcott 1887. William Wynn Westcott (1848-1925), osnivač Hermetičkog Reda Zlatna zora (1888). Vestkotov prevod Sefer Jeciraha je poslužio kao primarni izvor za rituale i Lekcije Znanja Zlatne zore. Reference iz tabele su iz trećeg izdanja Vestkotovog prevoda, prvi put objavljenog 1887. Delove Vestkotovog prevoda u Srbiji objavljeni su 1994. godine (izdavač Helios Lux Aeterna). Iste atribucije nalaze se i u Gra verziji Sefer Jeciraha koju je preveo Arjeh Kaplan - Aryeh Moshe Eliyahu Kaplan, 1934–1983, američki ortodoksni rabin i veliki poznavalac kabale.

Teško je utvrditi koja je od ovih atribucija ispravna, a nisam siguran da postoje samo tri verzije. Pa ipak, ako mogu da primetim, Sefer Jecirah u dodatku Četvrtog poglavlja svakom duplom slovu pripisuje po jedan otvor na glavi: 
Bet = desno oko; 
Gimel = desno uvo; 
Dalet = desna nozdrva; 
Kap = levo oko; 
Peh = levo uvo; 
Reš = leva nozdrva; 
Tau = usta. 

U knjizi Izraela Regardijea: The Original Account of the Teachings, Rites, and Ceremonies of the Hermetic order of Golden Dawn, The 6th Edition, Llewellyn Worldwide, 1989, na str 103, imamo sledeći raspored: 
Saturn = desno uvo; 
Jupiter = levo uvo; 
Sunce = desno oko; 
Mesec = levo oko; 
Mars = desna nozdrva; 
Venera = leva nozdrva;
Merkur = usta; 

Regardijeov raspored je u skladu sa skalom broja Sedam u Agripinoj Okultnoj filozofiji i sasvim je logičan, čak i ako ga posmatramo iz ugla planetarnih atribucija sefirota. Saturn odgovara Binahu, koji je na levoj strani dijagrama Drveta života, ali ukoliko se složimo da je Drvo postavljeno kao odraz u ogledalu, onda se ta atribucija odnosi na desnu stranu posmatrača. Jupiter, kao predstavnik sefire Hesed, je prirodno na levoj strani ljudske glave itd. Tako imamo rešenje da su dve najudaljenije planete predstavljene u ušima, dok je Merkur, u skladu sa svojom prirodom, dodeljen ustima. Pošto Sefer Jecirah slovo Tau dodeljuje ustima, onda su sve planetarne atribucije tog slova iz Tabele 1. neadekvatne da izraze odnos otvora na glavi i hebrejskih slova. Ne bih da ispravljam Sefer Jecirah, ali pretpostavljam da bi atribucije te knjige (koje verzije?) mogao bolje da objasni neko ko je mnogo više upućen u kabalu od mene. U svakom slučaju, sklon sam jeretičnoj ideji da bi za svrhu okultizma zapadnog tipa trebalo izvršiti reviziju planetarnih atribucija hebrejskih slova. Međutim, kako ćemo uskoro videti, svrha ove digresije jeste da ukaže na probleme povezivanja hebrejskih slova sa tarot arkanama, kao i da čitaoci imaju ovo u vidu ukoliko budu razmišljali Kejsovoj kabalističko-astrološkoj memorijskoj kocki.

U suštini, Sefer Jecirah predstavlja hebrejsku doktrina slova čija su značenja i atribucije okultisti XIX veka, Elifas Levi, Pol Kristijan, Papus, kao i utemeljivači Zlatne zore, koristili u odnosu na velike arkane tarota. Oni su jednostavno povezali 22 slova hebrejskog alfabeta sa 22 arkane, ali nikada nisu postigli saglasnost u vezi redosleda slika-slovo, tako da je to pitanje bilo predmet raspre između njih. U suštini, možemo identifikovati dve škole okultnog tarota: francusku i britansku. Prvi koji je sugerisao povezivanje velikih arkana tarota sa slovima hebrejskog alfabeta bio je Comte de Mellet (Louis-Raphael-Lucrece de Fayolle, Comte de Mellet (1727–1804), autor eseja o tarotu u enciklopediji Mond primitif Court de Gebelina iz 1781. To je u neku ruku slično ukoliko bih recimo ja trigramima i heksagramima Ji đinga pridodao neka značenja i atribucije koje oni izvorno nemaju, potom od toga napravio posve drugačiji sistem i onda to i dalje nazivao Ji đingom. Tehnički, to bi i dalje bio Ji đing, ali zapravo ne bi bio. Isto tako su i okultne škole uradile sa tarotom, načinivši od njega instrument vlastitih aspiracija i doktrina. Tako je tarot postao okultan.

Tabela 2. Atribucije velikih tarot arkana i slova hebrejskog alfabeta
Hebrejsko slovo
Zlatna zora
De Melet
Elifas Levi
H.B.L.*
Alef (A)
0 Luda
XXI Svet
I Mag
I Mag
Bet (B)
I Mag
XX Sud
II Prvosveštenica
II Prvosveštenica
Gimel (G)
II Prvosveštenica
XIX Sunce
III Carica
III Carica
Dalet (D)
III Carica
XVIII Mesec
IV Car
IV Car
He (H)
IV Car
XVII Zvezda
V Hijerofant
V Hijerofant
Vau (V)
V Hijerofant
XVI Kula
VI Ljubavnici
VI Ljubavnici
Zain (Z)
VI Ljubavnici
XV Đavo
VII Kočija
VII Kočija
Het (Ch)
VII Kočija
XIV Umerenost
VIII Pravda
VIII Pravda
Tet (T)
XI Snaga
XIII Smrt
IX Pustinjak
IX Pustinjak
Jod (I)
IX Pustinjak
XII Obešeni
X Točak sreće
X Točak sreće
Kap (K)
X Točak sreće
XI Snaga
XI Snaga
XI Snaga
Lamed (L)
VIII Pravda
X Točak sreće
XII Obešeni
XII Obešeni
Mim (M)
XII Obešeni
IX Pustinjak
XIII Smrt
XIII Smrt
Nun (N)
XIII Smrt
VIII Pravda
XIV Umerenost
XIV Umerenost
Samek (S)
XIV Umerenost
VII Kočija
XV Đavo
XV Đavo
Ajin (O)
XV Đavo
VI Ljubavnici
XVI Kula
XVI Kula
Pe (P, F)
XVI Kula
V Hijerofant
XVII Zvezda
XVII Zvezda
Cadi (C)
XVII Zvezda
IV Car
XVIII Mesec
XVIII Mesec
Kof (Q)
XVIII Mesec
III Carica
XIX Sunce
XIX Sunce
Reš (R)
XIX Sunce
II Prvosveštenica
XX Sud
XX Sud
Šin (Š)
XX Sud
I Mag
0 Luda
XXI Svet
Tau (Th)
XXI Svet
0 Luda
XXI Svet
0 Luda

*Hermetic Brotherhood of Light (Hermetičko bratstvo svetlosti).

Tabela 3. Prikaz slova hebrejskog alfabeta i njihovih astro-tarot atribucija
Sefer Jecirah
Papus
Zlatna zora
Alef (A) – vazduh
I Mag
0 Luda
Bet (B) – planeta
II Prvosveštenica – Mesec
I Mag – Merkur
Gimel (G) – planeta
III Carica – Venera
II Prvosveštenica – Mesec
Dalet (D) – planeta
IV Car – Jupiter
III Carica – Venera
He (H) – ovan
V Hijerofant
IV Car
Vau (V) – bik
VI Ljubavnici
V Hijerofant
Zain (Z) – blizanci
VII Kočija
VI Ljubavnici
Het (Ch) – rak
VIII Pravda
VII Kočija
Tet (T) – lav
IX Pustinjak
XI Snaga
Jod (I) – devica
X Točak sreće
IX Pustinjak
Kap (K) – planeta
XI Snaga – Mars
X Točak sreće – Jupiter
Lamed (L) – vaga
XII Obešeni
VIII Pravda
Mim (M) – voda
XIII Smrt
XII Obešeni
Nun (N) – ribe
XIV Umerenost
XIII Smrt
Samek (S) – strelac
XV Đavo
XIV Umerenost
Ajin (O) – jarac
XVI Kula
XV Đavo
Pe (P, F) – planeta
XVII Zvezda – Merkur
XVI Kula – Mars
Cadi (C) – vodolija
XVIII Mesec
XVII Zvezda
Kof (Q) – ribe
XIX Sunce
XVIII Mesec
Reš (R) – planeta
XX Sud – Saturn
XIX Sunce – Sunce
Šin (Š) – vatra
0 Luda
XX Sud
Tau (Th) – planeta
XXI Svet – Sunce
XXI Svet – Saturn

Na osnovu priloženih tabela možemo uvideti razlike između francuske i britanske okultne škole i njihovih tarot atribucija. Samo iz ovoga biva očigledno da su njihova tumačenja velikih arkana tarota suštinski zavisila od predstava i znanja koja su oni imali o kabali i astrologiji. Okultne škole su, u nameri da tarot usklade sa dijagramom Drveta života i opadajućim redosledom slova hebrejskog alfabeta od vrha ka dnu, sam tarot okrenuli naopačke (osim De Meleta). Postavili su Čarobnjaka ili Ludu na vrh Drveta previdevši samu prirodu tarota da svaka karta u nizu na neki način trijumfuje i nadilazi prethodnu. Vrhovna karta tarota je XXI Svet, ali to očito nije bilo u skladu sa njihovim idejama. Usklađivanje tarot arkana sa kabalističko-astrološkim atributima stvorilo je nerešive probleme koje je premošćavala rastegljiva spekulacija vodećih imena okultizma. Pa ipak, ne možemo a ne zapitati Francuze zašto karti XIX Sunce nisu dodelili Sunce? Logično je da XI Snaga bude Mars i da slovo Pe (što znači usta) dovedemo u vezu sa Merkurom, ali otkud tu karta XVII Zvezda? Takođe, zašto u oba sistema karta XVIII Mesec nije jednostavno dodeljena slovu čija je atribucija Mesec itd? Razlog tome jeste načelo da se nekako uskladi redosled hebrejskih slova sa numeričkim redosledom arkana, a poseban problem u svemu tome jeste činjenica da karta Luda nije numerisana. Otud je glavni problem bio sa kojom kartom povezati prvo slovo alfabeta – Alef? Zlatna zora je to rešila povezujući je sa Ludom, ali Alef kao slovo ima brojčanu vrednost 1, što su Francuzi rešili tako što su karti pod brojem Jedan, a to je Čarobnjak, dodelili to slovo. U svemu tome, žreci Zlatne zore i njihovi sledbenici imali su dogmatski razlog za to jer su verovali u mističnu ispravnost izvora iz kojeg su crpli svoje znanje. Taj izvor je tajanstveni šifrovani tekst (Cypher MS) koji su osnivači Zlatne zore nasledili od Keneta Mekenzija i za koji su verovali da pripada izvornoj rozenkrojcerskoj tradiciji u Nemačkoj koja navodno ima drevni kontinuitet.

Kenneth Robert Henderson Mackenzie (1833-1886), mason i rozenkrojcer, je značajna ličnost u istoriji britanskog okultizma jer se on smatra izvorom (autorom ili samo posednikom) tajanstvenog manuskripta koji je sadržavao sistematizovano i okultno znanje na kojem je utemeljen red Zlatna zora kao najprominentnija okultistička organizacija modernog doba. Po drugom mišljenju, nije Mekenzi nego Robert Wentworth Little u londonskoj masonskoj biblioteci pronašao spise sa starim rozenkrojcerskim ritualima. Sklon sam pretpostavci, koju na žalost ne mogu dokazati, da su pomenuti rituali i njihov simbolizam, konstruisani na osnovu rada renesansnih engleskih okultista Džona Dija i Edvarda Kelija te da se u samom središtu doktrine Zlatne zore nalazi upravo njihov enohijanski sistem. Šta god da je istina, ti materijali poslužili su kao doktrinarni temelj potonjeg okultnog reda koji je ostavio velikog traga u okultnim tokovima današnjice, a čiji su vođi bili pominjani Vilijam Vestkot i Mekgregor Meters (Samuel Liddell MacGregor Mathers, 1854-1918). Meters je, kao što je poznato, u Zlatnu zoru uveo Alistera Krolija. Inače, prvi koji je sugerisao da je zapravo Mekenzi bio autor tajanstvenog, navodno rozenkrojcerskog manuskripta, bio je član Zlatne zore i autor jednog od najpopularnijih tarota modernog doba, Artur Vejt (Arthur Edward Waite, 1857-1942).

Tabela 4. Prikaz staza Drveta života i njihovih slovnih, astroloških i tarot atribucija u sistemu Zlatne zore
Veza između sefirota*
Hebrejsko slovo
Astrološki atribut
Velika arkana
1 – 2
Alef (A)
Vazduh
0 Luda
1 – 3
Bet (B)
Merkur
I Mag
1 – 6
Gimel (G)
Mesec
II Prvosveštenica
2 – 3
Dalet (D)
Venera
III Carica
2 – 6
He (H)
Ovan
IV Car
2 – 4
Vau (V)
Bik
V Hijerofant
3 – 6
Zain (Z)
Blizanci
VI Ljubavnici
3 – 5
Het (Ch)
Rak
VII Kočija
4 – 5
Tet (T)
Lav
XI Snaga
4 – 6
Jod (I)
Devica
IX Pustinjak
4 – 7
Kap (K)
Jupiter
X Točak sreće
5 – 6
Lamed (L)
Vaga
VIII Pravda
5 – 8
Mim (M)
Voda
XII Obešeni
6 – 7
Nun (N)
Škorpija
XIII Smrt
6 – 9
Samek (S)
Strelac
XIV Umerenost
6 – 8
Ajin (O)
Jarac
XV Đavo
7 – 8
Pe (P, F)
Mars
XVI Kula
7 – 9
Cadi (C)
Vodolija
XVII Zvezda
7 – 10
Kof (Q)
Ribe
XVIII Mesec
8 – 9
Reš (R)
Sunce
XIX Sunce
8 – 10
Šin (Š)
Vatra
XX Sud
9 – 10
Tau (Th)
Saturn
XXI Svet
           
*Sefiroti su izraženi brojevima. Prikazani raspored slova i veza u dijagramu Drveta života potiče od Atanasijusa Kirhera. Naravno, hebrejski kabalisti osim tog rasporeda, koriste i nekoliko drugačijih. Na primer, Isak Lurija je koristio dve verzije Drveta sa sasvim različlitim rasporedom slova-staza. Takođe, postoji i grčko kabalističko Drvo.

Upravo je stvaranje podudarnosti između staza koje povezuju sefirote na dijagramu Drveta života, (pritom svakoj stazi odgovara po jedno hebrejsko slovo), sa velikim arkanama tarota inovacija Zlatne zore. Tih staza, nazvanih Stazama mudrosti, ima 32 i označavaju tip kabalističkih inteligencije te se odnose na 22 poveznice sefirota i na same sefirote. Opis tih staza Vestkot je preuzeo iz Ritangelijusovih prevoda hebrejskih tekstova iz 1642 (Joannes Stephanus Rittangelius, 1606-1652), a takođe se mogu naći i u Kirherovoj knjizi Oedipus Aegyptiacus iz 1653. Svaka od tih staza postoji u četiri nivoa kabalističke šeme univerzuma, što znači da ukupno ima 128 varijacija (a sa klipotskim varijantama ukupno 160). Svakoj stazi, na svakom nivou, odgovara po jedna boja ili mešavina boja. Tako je čitav univerzum obuhvaćen paletom boja. To znači da je Zlatna zora, povezavši kabalističke staze mudrosti sa arkanama tarota, otvorila mogućnost tumačenja karata na četiri nivoa, istovremeno unoseći u tarot četvornu kabalističku skalu boja, što je u najvećoj meri ispoštovao Tot špil Alistera Krolija i Fride Haris. Što se tiče konteksta boja, autoriteti Zlatne zore preporučuju meditaciju i rad sa stazama-slovima-arkanama prateći skalu boja u Acilutu (Kraljeva skala), a za sefirote skalu u Brijahu (Kraljičina skala). U okviru kabale to je genijalno, ali ne može se odoleti a ne zapitati kakve veze to ima sa izvornim tarotom? Teško da ima, ali mora se priznati da bi u tom slučaju glavna uloga tarotskih slika bila da služe kao sidra za pamćenje svojstava apstraktnih kabalističkih fenomena. U tom svetlu tarot može poslužiti svrsi sinkretičkog kabalizma, ali nisam siguran koliko hebrejski kabalizam može poslužiti svrsi tarota. 

Tabela 5. Prikaz staza Drveta života i njihovih boja te slovnih, astroloških i tarot atribucija u sistemu Zlatne zore
arkana
slovo
zodijak
staza
boja – muzička nota
0 Luda
Alef (A)
Vazduh
1 – 2
Sjajno svetložuta E
I Mag
Bet (B)
Merkur
1 – 3
Žuta E
II Prvosveštenica
Gimel (G)
Mesec
1 – 6
Plava G#
III Carica
Dalet (D)
Venera
2 – 3
Zelena F#
IV Car
He (H)
Ovan
2 – 6
Crvena C
V Hijerofant
Vau (V)
Bik
2 – 4
Crveno-narandžasta C#
VI Ljubavnici
Zain (Z)
Blizanci
3 – 6
Narandžasta D
VII Kočija
Het (Ch)
Rak
3 – 5
Narandžasto-žuta D#
XI Snaga
Tet (T)
Lav
4 – 5
Žuta E
IX Pustinjak
Jod (I)
Devica
4 – 6
Žuto-zelena F
X Točak sreće
Kap (K)
Jupiter
4 – 7
Ljubičasta A#
VIII Pravda
Lamed (L)
Vaga
5 – 6
Zelena F#
XII Obešeni
Mim (M)
Voda
5 – 8
Plava G#
XIII Smrt
Nun (N)
Škorpija
6 – 7
Plavo-zelena G
XIV Umerenost
Samek (S)
Strelac
6 – 9
Plava G#
XV Đavo
Ajin (O)
Jarac
6 – 8
Indigo A (plavo-ljubičasta)
XVI Kula
Pe (P, F)
Mars
7 – 8
Crvena C
XVII Zvezda
Cadi (C)
Vodolija
7 – 9
Ljubičasta A#
XVIII Mesec
Kof (Q)
Ribe
7 – 10
Ljubičasto-crvena (purpur) B
XIX Sunce
Reš (R)
Sunce
8 – 9
Narandžasta D
XX Sud
Šin (Š)
Vatra
8 – 10
Crvena C
XXI Svet
Tau (Th)
Saturn
9 – 10
Indigo A (plavo-ljubičasta)
Boje dodeljene stazama izvedene su iz pitagorejske teorije boja, što se može videti iz Tabele 6. Osnovna skala boja odgovara planetama, dok skala od dvanaest boja odgovara zodijačkim znacima.

Tabela 6. Prikaz boja, nota i planeta
boja
nota
Zlatna zora
H.P.Blavacka
Crvena
Do
Mars
Mars
Narandžasta
Re
Sunce
Sunce
Žuta
Mi
Merkur
Merkur
Zelena
Fa
Venera
Saturn
Plava
Sol
Mesec
Jupiter
Indigo
La
Saturn
Venera
Ljubičasta
Si
Jupiter
Mesec
Purpur
Do**Kao viša oktava crvene boje.