Friday, November 15, 2019

Iz Neoliberalnog kodeksa finansijskih derivata (autor Dorijan Nuaj)

(Doprinos Ferengijanskom Rules of Acquisition)
1. Nemoralno je sve što ne donosi profit. Izbegavaj delovanje koje nije usmereno ka sticanju profita.
2. Čovek koji nema poslovnu ideju ili samo služi tuđoj poslovnoj ideji zavređuje prezir. Takve ljude tretiraj samo kao puko sredstvo na putevima razvoja sopstvene poslovne ideje.
3. Sve i svako može biti sredstvo stvaranja profita. Zato pažljivo procenjuj na koji način ti neko ili nešto može koristiti i shodno tome vrednuj tu osobu ili stvar. Ako ti neko ne donosi profit oteraj ga jer te ometa u sticanju profita.
4. Svaka osoba i svaka stvar imaju svoju cenu. Ako neko tvrdi da nema cenu taj je lud ili nastoji povećati cenu. Ako je lud, izbegavaj ga, jer te ometa u sticanju profita, a ako se cenjka zavređuje tvoju pažnju. Ako neka stvar nema cenu to znači da do tog trenutka niko nije u njoj video profit. Ukoliko u nečemu vidiš profit, tvoje je pravo da taj profit ostvariš. Ako je nešto ničije, dakle to je tvoje, jer je nemoralno da nešto leži van tokova sticanja profita.
5. Ako te tvoji bližnji ometaju u stvaranju profita, odrekni ih se. Ti nemaš bližnjih izvan kruga koji ti omogućuje stvaranje profita. Onaj ko ti omogućuje profit – tvoj je najbliži rod.
6. Ako nečiji život stoji na tvojim putevima sticanja profita, nemoj se libiti da isti uzmeš, pod uslovom da te to neće lišiti sticanja profita u budućnosti.
7. Ako uhvatiš sebe da nisi usredsređen na sticanje profita, to je znak slabosti. Poradi na svojoj snazi – zaradi!
8. Stvaraj profit uvek, svuda, u svakoj prilici i sa svakim. Sve i svakog gledaj kroz profit jer za tebe nema smisla ništa što nije podložno optici profita. Izvan profita je ništavilo, a ništavilo je prepreka na putevima profita – ukloni prepreku.
9. Nije čovek nastao od majmuna, nego je majmun nastao od čoveka koji nije bio sposoban da stvara profit. Profitno nesposobna forma zvana „majmun“ je pedagoška opomena, perspektiva koja stoji na kraju tunela neprofitnog. Sticanje profita je jedina razlika između životinje i čoveka. Ako neko nije usmeren ka sticanju profita tretiraj ga kao životinju i neka bude isključen iz društva ljudi.
10. Prosjak je najgora od svih životinja – otud ako ti prosjak zatraži milostinju, ti uvek traži nešto zauzvrat. I neka načelo reciprociteta bude uslov svakog tvog davanja, jer ti ne poklanjaš, nego investiraš. Neka svaki tvoj akt bude investicija. Ako neko nema šta da ti pruži – oteraj ga, traći tvoje vreme, jer „vreme je novac“. Nepoštovanje vremena je nepoštovanje novca, a nepoštovanje novca jeste bogohulno.
11. Na putevima sticanja profita ne dozvoli da te pokolebaju povici da si sebičan i pohlepan, jer to su etikecije koju nadenjuju oni manje uspešni ili neuspešni. To su kletve životinja, ne obaziri se na njih, žele te odvojiti od tvog cilja.
12. Poštuj novac, jer novac je Bog. Samo se njemu klanjaj, novac obožavaj, novcu se moli – za još više novca. Neka bude što manje toga što ti nećeš biti kadar da uradiš za novac. Neka ti ništa ne bude teško ili neprijatno, jer jedina teškoća i neprijatnost dolaze od nedostatka novca i izostanka profita. Prokleto neka je sve što je neprofitno!
13. Uvek imaj na umu ko si i šta je tvoj smisao. Stoga, kada te profit pita ko si ti, pravilan odgovor glasi ja sam profit.
14. Bog je stvorio čoveka da bi ovaj stvarao profit. Ko ne radi na stvaranju profita nije dostojan milosti Božje, taj je jeretik i neznabožac. Kloni ga se.
15. Ko na ovom svetu profitira, činiće to i na onom.
16. Siromaštvo, to su drugi. Siromaštvo je pakao. Kloni se siromašnih. Oni su stvari - nisu ljudi.