Tuesday, August 24, 2021

ΙΑΩ – Formula Srednjeg stuba


Ovaj tekst objavljen je u digitalnom izdanju moje knjige "Mistični okultizam" koju možete skinuti OVDE

U ovom poglavlju baviću se teorijskom pozadinom i praktičnom vežbom po gnostičkoj formuli ΙΑΩ (IAO), čija je svrha uspostavljanje svetlosne vertikale u suptilnom telu vežbača. U pitanju je vežba nalik vežbi Srednjeg stuba po uputstvima Zlatne zore, ali sa bitnim izmenama. Krenimo prvo od samog naziva IAO, odnosno po grčkom pisanju jota-alfa-omega. Brojčana vrednost ove reči, po grčkoj kabali, iznosi 811. Njen oblik na hebrejskom, pisan kao jod-alef-ain, ima vrednost 81. Broj 81 odnosi se na kameju, odnosno magijski kvadrat Meseca. Tako reč ΙΑΩ dovodimo u vezu sa mesečevom prirodom. Po zvučnosti, ova reč ukazuje na krik – jao, jaoj, joj, oj, čime izražavamo bol ili poziv, odnosno skretanje nečije pažnje, a možda i uzvik plesačkog ushićenja kao „ojha“. To je izraz za bol rađanja, odnosno ovaploćenja u ovom svetu. U suštini, ΙΑΩ je grčki, gnostički oblik hebrejske reči za boga: Jahve ili Jah, Jahu. 

U starom egipatsko-grčkom magijskom grimoaru poznatom pod nazivom „Osma knjiga Mojsijeva“ piše da je uz pomoć reči ΙΑΩ bog utvrdio sve stvari na svom mestu. Po drugim gnostičkim i apokrifnim izvorima, IAO je četvrti po redu od sedam arhonata, takođe jedan od tri sina Jaldabaota (Saturna). I dalje, IAO je, po nekim izvorima, izjednačen sa Dionisom i Savaotom, pa je prepoznat i kao lunarna boginja Mene. Origen je, recimo, Mesec oslovljavao sa ΙΑΩ. U „Grčkim magijskim papirima“ ΙΑΩ se pojavljuje kao prvi božji anđeo. Dakle, to je reč ustanovljavanja poretka zbog čega sam je uzeo kao temeljnu formulu učvršćenja Srednjeg stuba, odnosno svetlosne vertikale energetskog tela. Veza sa Mesecom ukazuje na sefiru Jesod koja označava temeljnu snagu i smeštena je u donjem delu središnjeg stuba kabalističkog dijagrama Drveta života. Cilj ove vežbe je uspostavljanje te temeljne snage.

Po Kenetu Grantu slova „Ι“ i „Ω“ predstavljaju aktivnu i pasivnu moć povezanu slovom „A“. To podseća na indijsko učenje o kvalitetima i svojstvima tvari izraženih pojmovima guna. Otud „Ι“ dovodimo u vezu sa aktivnom gunom radžas, „A“ sa ujednačujućom i uravnotežujućom gunom satvas, i „Ω“ sa teškom i inertnom gunom tamas. Ova trojnost podseća na doktrinu hebrejskih „majčinskih“ slova. Jota je u formuli ΙΑΩ isto što i slovo šin, te odgovara predelu glave. Vizuelna atribucija slova šin, po Zlatnoj zori je crvena boja. Alfa je hebrejsko alef i nalazi se u predelu srca, što je predstavljeno žutom bojom, dok je omega, odnosno mim u predelu pupka u tamno plavoj ili indigo boji. To su istovremeno i tri referentne tačke naše vežbe. ΙΑΩ vežba srednjeg stuba izvodi se pre izvedbe kabalističkog krsta i uvek u kombinaciji sa tim. Kabalistički krst, onako kako je opisano u poglavlju o Malom terajućem ritualu pentagrama, jeste solarne prirode, pa otud ΙΑΩ vežba jeste komplementarna tome. U tom smislu ona prethodi kabalističkom krstu, s tim što je usredsređena isključivo na vertikalnu osu čoveka.

Poput kabalističkog krsta i ΙΑΩ vežba se radi u stojećem položaju sa licem prema istoku. Udahnite duboko, podignite desnu ruku u vis sa ispruženim kažiprstom i vibrirajte glas „Ι“ te polako, ne prestajući sa vibriranjem, dotaknite čelo. Povodom ovoga potrebno je razviti predstavu da ovim činom zapravo zahvatate iz svetlosnog izvora koji se nalazi poviše vaše glave. Taj izvor može biti u obliku omanje svetlosne sfere, svetlećeg kruga ili heksagrama. Prilikom dodirivanja čela potrudite se da na potiljku stvorite oset prijatnog eteričnog dodira. U početku je važno da vibrirate glas „Ι“ sve vreme tokom izdaha. Održavanje neprekinutog i što dužeg trajanja vibriranja jeste prioritet. Kada to uvežbate onda uvežbavate razvijanje oseta u potiljku u trenutku kada kažiprstom dodirujete čelo. Tek na kraju razvijate predočavanje svetlosti. Dakle, etape razvoja imaginacijskih čula tokom izvođenja ove vežbe sledi niz: pokret – vibracija – oset – vizuelizacija. Ponovite vežbanje faze „Ι“ više puta sve dok ne savladate sve komponente.

Nakon što ste delimično ovladali osnovnim tokovima vežbe radeći na glasu „Ι“, usredsredite se na glas „A“. Pre nego što pređete na ovaj nivo, ponovite rad glasa „Ι“. Cilj je da povežete sve tri tačke na telu pokretom, vibracijom, osetom i vizuelizacijom sa slovima formule ΙΑΩ. Kao i u slučaju rada sa glasom „Ι“, tako i kod glasa „A“ počinjemo zahvatanje desnom rukom iz izvora poviše glave, s tim što ovoga puta kažiprst i palac stoje u znaku latiničnog slova L. Ovim znakom simuliramo slovo A i vibriramo glas A dok ruku spuštamo sve do solarnog pleksusa gde stvaramo oset sličan onome koji smo stvorili na potiljku. Istovremeno predočavamo spuštanje svetlosti iz višeg izvora preko čela sve do pleksusa, što uobličava stub svetlosti. Nakon što ovo uvežbamo, sve ovo ponovimo ali sa glasom O, odnosno slovom Ω, tako što spajamo kažiprst sa palcem tvoreći kružni znak za O te dovodeći svetlost do pupka. Vežbu završavamo tako što prilikom potpunog izdisanja pokretom desne ruke rastvaramo znak O i vizuelizujemo spuštanje stuba svetlosti duboko u zemlju tik ispod naših nogu. Nakon toga stanite u položaj znaka tišine. Važno je da stub svetlosti dolazi iz gornjeg beskraja i pruža se u donji beskraj, čime učvršćujemo naš položaj u sredini uspostavljene vertikale. Naposletku ponovite niz pokret – vibracija – oset – vizuelizacija u svojstvu cele formule ΙΑΩ.

Kada savladate opisanu vežbu možete svaki njen detalj produžavati ili nebrojeno puta ponavljati kako biste produbili razvijanje suptilnih čula, kako bi vaši oseti i senzacije bile življe. Tako recimo možete svako slovo formule ΙΑΩ zamišljati u zasebnoj boji: jota je crvena, alfa je sjajno žuta a omega tamno plava ili indigo. Tačka na telu koju dodirujete prstom neka bude epicentar talasastog širenja vibracije, boje, oseta bezmalo po čitavom univerzumu. Neka slovo / boja / vibracija / oset obuhvati sve. Davanjem znaka tišine vraćate sebi astralne niti koje ste proširili po okolini. Uvežbajte ovu formulu do tog nivoa da od jednog povlačenja snopa svetlosti uobličite sva tri slova kao ključne tačke na vašem telu kroz koje će se projektovati snažna struja koja se iz beskraja uliva u vaše teme i odlazi duboko u zemlju tik ispod vaših stopala.