Thursday, February 25, 2021

Dorijan Nuaj, Sabrana dela, tom II, Dete pentagrama

Dete pentagrama razmatra pretpostavke nadgradnje magijskog delovanja iznesenog u Božanskoj revoluciji katastrofe. Otud ova knjiga takođe ima i svoj praktičan cilj – da uputi aspiranta u načine ostvarivanja kontakta sa energijama Velike Boginje, ali i da pruži osnove razumevanja ove delikatne teme. Naravno, moj pristup u ovoj knjizi nije ograničen samo na aspirante Revolucije već je ona otvorena i za namernike koji slede drugačiji put, a koji se upravo na ovom polju ukršta sa putevima i doktrinom predstavljenim u prvom tomu mojih Sabranih dela.

Link za knjigu možete preuzeti ovde:


Sadržaj
Predgovor autora.......................................................... 5
Pretpostavke mesijanstva.............................................. 6
Piramida kao kuća boga................................................ 10
Androgin i ženska moć.................................................. 13
Žena opasana mačem................................................... 18
Otkrovenje i manifest.................................................... 22
Boginja, bogovi, zveri.................................................... 31
Lilit............................................................................. 52
Magijsko poreklo prostitucije.......................................... 56
Tajna očuvanja magijske moći unutar krvne loze............... 59
Mesijanska formula....................................................... 61
Kain............................................................................ 66
Lucifer......................................................................... 69
Nefilim........................................................................ 74
Fravarti, valkire i anđeo čuvar......................................... 78
Radost života i ekstaza smrti.......................................... 81
Teorijske pretpostavke Malog terajućeg rituala pentagrama.83
Mali terajući ritual pentagrama - jedan primer izvođenja.... 88
Magijski znaci.............................................................. 97
Magijski značaj Meseca................................................ 106
Prizivni opšti ritual pentagrama..................................... 110
Tehnika magijskog povezivanja sa posebnom ženom........ 112
Zvezda želje............................................................... 115

1 comment:

  1. Hvala Nuaj na ovome,neka te bogovi cuvaju prijatelju ;)

    ReplyDelete