Saturday, November 9, 2019

Kabala grčkog alfabeta (autor Dorijan Nuaj)

U ovom tekstu ne bih mnogo da filozofiram o slovima, alfabetima, niti da ulazim u njihov istorijat, poreklo i sl. Za početak, u prilogu 1. skrenuo bih pažnju na komparativni pregled astroloških atributa hebrejskog, grčkog i latinskog alfabeta koji je u knjizi De Occulta Philosophia izneo Kornelijus Agripa. Ovom prilikom zanemariću izloženi magijski alfabet (u sredini). Po sistemu Hermetičkog Reda Zlatna Zora, atribucije hebrejskih slova se razlikuju nego kod Agripe. Za svrhu ovog teksta atributi hebrejskog alfabeta nisu od značaja, nego ćemo se fokusirati samo na grčki alfabet.
Prilog 1: astrološki atributi hebrejskog, grčkog i latinskog alfabeta po Kornelijusu Agripi
U prilogu 2. date su brojčane vrednosti grčkog i hebrejskog alfabeta. U praktičnom smislu, hebrejska slova su od važnosti za kabalistički rad baziran na hebrejskoj bibliji (Tanak, Stari zavet) i sa pojmovima hebrejskog i načelno semitskog porekla, dok je grčki za korišćenje u radu baziranom na Novom zavetu, grčkoj mitologiji i literaturi te sa pojmovima grčkog porekla i značenja. Latinično pismo bi, u skladu sa time, trebalo koristiti u kabalističkom radu na jezicima i sa pojmovima izvedenim iz latinskog, kao i na romanskim jezicima, odnosno na modernom engleskom jeziku (ukoliko neko ima u fokusu Bibliju kralja Džejmsa ili Krolijevu Knjigu zakona).  
Prilog 2: gematrija hebrejskog i grčkog alfabeta
Sada, kada smo raščistili sa polaznim pretpostavkama, možemo krenuti dalje u pravcu osnovnih skica kabale grčkog alfabeta. Na ovom mestu počinje kreativna sinteza povezivanja grčkih slova sa tarot arkanama i njihovim bojama, astrološkim značenjima i daljim gematrijskim izvedbama. Ovde iznosim obrnut redosled grčkih samoglasnika i tradicionalnog planetarnog sleda (kod Agripe Alfa je Saturn itd):
1. Alfa - 1 - Mesec - II Prvosveštenica - plava G# (boja 5) - jedinica
2. Beta - 2 - Ovan - IV Car - crvena C (boja 1) - nula
3. Gama - 3 - Bik - V Hijerofant - crveno-oranž C# (boja 1) - jedinica
4. Delta - 4 - Blizanci - VI Ljubavnici - oranž D (boja 2) - nula
5. Epsilon - 5 - Merkur - I Mag - žuta E (boja 3) - jedinica 
6. Zeta - 7 - Rak - VII Kočija - oranž-žuta D# (boja 2) - nula
7. Eta - 8 - Venera - III Carica - zelena F# (boja 4) - jedinica
8. Teta - 9 - Zemlja - XXI Univerzum (bis) - indigo A (boja 6) - nula
9. Jota - 10 - Sunce - XIX Sunce - oranž D (boja 2) - jedinica
10. Kapa - 20 - Lav - XI Snaga - žuta E (boja 3) - nula
11. Lambda - 30 - Devica - IX Pustinjak - zeleno-žuta F (boja 4) - jedinica
12. Mu - 40 - Vaga - VIII Pravda - zelena F# (boja 4) - nula
13. Nu - 50 - Škorpija - XIII Smrt - plavo-zelena G (boja 5) - jedinica
14. Ksi - 60 - Voda - XII Obešeni - plava G# (boja 5) - nula
15. Omikron - 70 - Mars - XVI Kula - crvena C (boja 1) - jedinica
16. Pi - 80 - Strelac - XIV Umetnost/Umerenost - plava G# (boja 5) - nula
17. Ro - 100 - Jarac - XV Đavo - indigo A (boja 6) - jedinica
18. Sigma - 200 - Vodolija - XVII Zvezda - ljubičasta A# (boja 7) - nula
19. Tau - 300 - Ribe - XVIII Mesec - purpurna B (boja 8) - jedinica
20. Upsilon - 400 - Jupiter - X Točak - ljubičasta A# (boja 6) - nula
21. Fi - 500 - Vazduh - 0 Luda (Direrov "Vitez") - žuta E (boja 3) - jedinica
22. Hi - 600 - Vatra - XX Sud/Eon - crvena C (boja 1) - nula
23. Psi - 700 - Duh/Eter - XX Sud/Eon (bis) - crvena C (boja 1) - jedinica
24. Omega - 800 - Saturn - XXI Univerzum - indigo A (boja 6) - nula

Sada, na osnovu gore izložene šeme možemo da se igramo i otkrivamo specifičnosti simboličke strukture nekih pojmova izraženih na grčkom pismu. Na primer:

Boginja (reka) Stiks (Στυξ)
Slovima: sigma + tau + upsilon + ksi; 
Brojkama: 200+300+400+60 = 960; 
Bojama: ljubičasta + purpurna + ljubičasta + plava = 7+8+7+5 = 24/4 = 6,75 (indigo sa ljubičastim prelivima);
Astrološki: Vodolija + Ribe + Jupiter + Voda;
Tarot: XVII Zvezda + XVIII Mesec + X Točak + XII Obešeni;
Binarno: 0+1+0+0 = 4; 0100 je binarni kod geomantijske figure Rubeus čije su atribucije Škorpija i XIII Smrt.
Akordi (muzika reči): A# - B - A# - G#
Samo na osnovu ovog primera možemo kontemplirati u dubinu reči, ponavljati i osluškivati njenu zvučnost kroz izložene pojmove, boje, karte. Stiks je poput indigo reke oslikane pretežno vodenim tarot kartama. Zanimljiva podudarnost.

Boginja noći - Niks (Νυξ)
Slovima: nu + upsilon + ksi;
Brojkama: 50+400+60 = 510;
Bojama: plavo-zelena + ljubičasta + plava = 5+7+5 = 16/3 = 5,67 (tamnoplava);
Astrološki: Škorpija + Jupiter + Voda (vodeni Jupiter u Škorpiji);
Tarot: XIII Smrt + X Točak + XII Obešeni;
Binarno: 1+0+0 = 4; 100 je binarni kod trigrama Gen (planina) - Venera, koji je po obliku sličan geomantijskoj figuri Laetitia, a čija je atribucija znak Riba, karta XVIII Mesec, hebrejsko Kof.
Akordi: G - A# - G#

Apolon (Απολλων)
Brojčana vrednost: 1.061; 
Boja: 4,28 (zelena); 
Astrološki: Mesec + Strelac + Mars + Devica + Devica + Saturn + Škorpija (Mesec u Strelcu, Mars u Devici, Saturn u Škorpiji);
Tarot: II Prvosveštenica + XIV Umerenost + XVI Kula + 2x IX Pustinjak + XXI Univerzum + XIII Smrt;
Binarno: 1+0+1+1+1+0+1 = 93; u geomantiji 1011 je Puella (Vaga, VIII Pravda), 101 je solarni trigram Li (vatra); Tek sa razumevanjem implikacija binarnog koda dolazimo do preciznije predstave Apolona - Sunce u Vagi.
Akordi: G# - G# - C - F - F - A - G

Eros (Ερος)
Brojčana vrednost: 375;
Boja: 4,25 (zelena);
Astrološki:  Merkur + Jarac + Mars + Vodolija (Merkur u Jarcu, Mars u Vodoliji);
Tarot: I Mag + XV Đavo + XVI Kula + XVII Zvezda;
Binarno: 1+1+1+0 = 14; u geomantiji 1110 je falusno Cauda Draconis (Vatra, XX Eon, hebrejsko Šin).
Akordi: E - A - C - A#

Gaja (Γαια) - vrednost 15, žuta boja (3,25);
Blizanci, Mesec, Sunce, Mesec; VI Ljubavnici, II Prvosveštenica, XIX Sunce, II Prvosveštenica;
Binarni kod: 1111 = 15; geomantijska figura Via (mladina, Mesec, XII Obešeni).
Akordi: C# - G# - D - G#

Pan (Παν) - vrednost 131; plava boja (5);
Strelac, Mesec, Škorpija; XIV Umerenost, II Prvosveštenica, XIII Smrt;
Binarni kod: 011 = 3; trigram Dui (jezero) - Jupiter.
Akordi: G# - G# - G

Načelno, svaku reč pisanu na grčkom možemo analizirati na navedeni način i doći do nekih dubljih uvida u prirodu izraza. U ovom smislu reči više posmatramo kao formule a manje kao glasovno uobličavanje nekog značenja. Na svaku reč, kao formulu, može se kontemplirati na način da otpevamo njenu pesmu ili je mentalno čujemo, stvorimo od nje ritam u kome ćemo plesati ili izvoditi određene pokrete te u mašti stvoriti telezmatski lik u boji date reči sačinjen od slova koje reč sadrži.