Sunday, October 6, 2019

Kabala latiničnog engleskog alfabeta (autor Dorijan Nuaj)

Fontovi slova korišćeni u ovom tekstu: Geofroy Tory (Geoffroy Tory
U ovom tekstu izneću neke opšte pretpostavke simbolizma latiničnih slova, onako kako sam ih ja razumeo i sagledao, kombinujući nekoliko izvora iz srednjovekovnog i renesansnog perioda. Značenja koja sam pridodao slovima nisu konačna i nisu jedina. Cilj ovog teksta jeste da potakne čitaoce da drugačije i dublje sagledavaju oblike pomoću kojih, u pisanoj formi, izražavamo naše misli ili primamo tuđe. Kao što rune ili hebrejska slova imaju svoju mitološku ili biblijsko-kabalističku pozadinu, tako i slova latinskog (ili latiničnog) alfabeta imaju svoje utemeljenje u hermetičkim, alhemijskim i masonskim doktrinama. Za divinaciju, sigilizaciju i kabalističke radove sasvim dovoljno, pametnom dosta.
A - obeležje, telo, ornament, pojavnost, projekcija, stvaranje u imaginaciji, posmatranje, svedočenje, beleženje, božanska svetlost, svevideće oko, moći oka u trouglu, načelo Duha, Sveto trojstvo, visina, Veliki Majstor, Veliki Arhitekta; 
Brojčana vrednost - 1 / 1. Planeta Saturn po Agripi. Simbolička predstava - oko u trouglu. Pozicija na telu: levi palac, prednji deo glave.
B - manifestovana svetlost, pravac, istina, spoznaja, božansko, putovanje, ideja vodilja, orijentacija, opredeljenje, kompas, blagoslov, životvornost, Sunce, lira, muzika (violinski ključ), komponovanje, uobličavanje;
Brojčana vrednost - 2 / 2. Znak Ovna po Agripi. Simbolička predstava - kompas. Pozicija na telu: prva falanga kažiprsta leve šake, spoljni deo šake desne ruke.
C - preporod, vitalna veza, uže astralne projekcije, povezivanje, vezanost zavetom ili posvećenjem, magijski lanac u smislu veze, slamka spasa, pomoć, podrška, oslonac, solidarnost, saosećanje, radijus, Mesec, Majka, moć mekog, moći pentagrama (jezgro);
Brojčana vrednost - 3 / 3. Znak Bika po Agripi. Simbolička predstava - pentagram unutar pentagrama. Pozicija na telu: srednja falanga kažiprsta leve šake, spoljni deo podlaktice desne ruke.
D - uzvisivanje, uzvišenje, platforma, uzvišenost, podizanje, stepenište, lestvice, istok, svanuće, pojavljivanje, izranjanje, porađanje, označavanje ili ukazivanje na nešto ili nekog, odabir, prst sudbine, emancipacija od ovozemaljskog, materijalnog, prizemnog i sputavajućeg, ušće reke, delta, sila (moć nad elementima), moći trougla. Mnoga značenja hebrejskog, odnosno feničanskog slova dalet (vrata) mogu biti primenjena i na latinično D.
Brojčana vrednost - 4 / 4. Znak Blizanaca po Agripi. Simbolička predstava - ispruženi kažiprst. Pozicija na telu: korenska falanga kažiprsta leve šake, spoljni deo nadlaktice desne ruke.
E - ulaz, ulazak, prihvatanje, pristajanje, integracija, ugrađivanje, inicijacija, krštenje, posvećenje vodom, beskraj mora i beskraj zvezdanog neba, vodeni element, duša, moć eneagrama;
Brojčana vrednost - 5 / 5. Planeta Jupiter po Agripi. Simbolička predstava - morski talasi. Pozicija na telu: prva falanga srednjeg prsta leve šake, gornji deo stopala desne noge.
F - bratstvo, red, zajedništvo, povezanost, jedinstvo, organizacija, zajednica, čvrstina, kolektivizam, delovanje, pokret, disciplina, lojalnost, vojska, militarizam, fašizam, legija, tajno društvo, lojalnost, moć oružja, moć štapova, vatreni element;
Brojčana vrednost - 6 / 6. Znak Raka po Agripi. Simbolička predstava - strela. Pozicija na telu: srednja falanga srednjeg  prsta leve šake, cevanica desne noge.
G - polazište, izvor autoriteta, vrh vlasti, poredak, večnost, principijelnost, vrhovna pozicija, univerzum, univerzalnost, usklađivanje, ključ, talisman, zemljani element u kreativnom smislu;
Brojčana vrednost - 7 / 7. Znak Lava po Agripi. Simbolička predstava - šestar i trougao. Pozicija na telu: korenska falanga srednjeg prsta leve šake, prednja butina desne noge.
H - zaključavanje, čuvanje, zaštita, tajna, tajnovitost, pečatiranje, zavet, ostvarivanje, obećanje, ispunjavanje, pozdravljanje, obožavanje, kolumne ili noseći stubovi - levi i desni, načelo arhonata ili planetarnih priroda, moć heptagrama, moć demijurga, generalno snaga, razdvajanje kolumni, Herkulovi stubovi (levi stub privlači, desni odbija), ravnoteža;
Brojčana vrednost - 8 / 6. Po Agripi obeležje Duha. Simbolička predstava - sedmokraka zvezda. Pozicija na telu: prva falanga prstenjaka leve šake, gornji deo levog stopala.
I - hijeroglif, sigil, piktogram, slovo, znak, slika, gest, galerija, osa sveta, noseći stub, srednji stub, zodijak, podzemno ili zimsko Sunce. Takođe, slovo I predstavlja stub u praznini, izraz ništavila ili bezobličnosti, primordijalnost, falus, proroštvo;
Brojčana vrednost - 9 / 5. Planeta Mars po Agripi. Simbolička predstava - rogovi i sunce. Pozicija na telu: srednja falanga prstenjaka leve šake, cevanica leve noge.

J - zaokružena celina ili proces, dovršen posao, utemeljenje, potpora, noseći stub, osnova, konfuzija, dvostrukost, dupla funkcija, dvostruki smisao, dupla perspektiva, dvoličnost, pokretno i nepokretno, suprotnosti, bog Janus, sud, sudija, merenje, Jupiter, evokacijska moć kristala;
Brojčana vrednost - 10 / 4. Planeta Merkur po Agripi. Simbolička predstava - tasovi vage. Pozicija na telu: korenska falanga prstenjaka leve šake, prednja butina desne noge.
K - posvećenje, svetost, uzvišeni karakter, usavršeni čovek, moći krsta u manifestaciji, pokretanje sile magijskog lanca;
Brojčana vrednost - 20 / 3. Element Zemlje po Agripi. Simbolička predstava - malteški krst. Pozicija na telu: prva falanga malog prsta leve šake, spoljni deo šake leve ruke.
L - svetlost znanja, prosvećivanje, prosvetljenje, oslobođenje, nauka, umetnost, Veliko Delo, Prometej, Lucifer, moći plamene zvezde (kraci);
Brojčana vrednost - 30 / 2. Znak Device po Agripi. Simbolička predstava - baklja u pentagramu. Pozicija na telu: srednja falanga malog prsta leve šake, spoljni deo podlaktice leve ruke.
M - materija, materijalnost, smrt, pod, podzemlje, htonsko, grob, preci, mrtvi, duhovi, goecija, nekromantija, podizanje niskih i izopačenih, materijalni temelji sveta, dubina, moć grubog oruđa;
Brojčana vrednost - 40 / 1. Znak Vage po Agripi. Simbolička predstava - lobanja u trouglu. Pozicija na telu: korenska falanga malog prsta leve ruke, spoljni deo nadlaktice leve ruke.
N - hodočašće, inicijacijsko putovanje, Jason i argonauti, Odisej, element vode u svojstvu iskušenja, sever, poput slova E povezuje zvezdano nebo i more, moć zvezde;
Brojčana vrednost - 50 / 1. Znak Škorpije po Agripi. Simbolička predstava - brod pod zvezdanim nebom. Pozicija na telu: prva falanga malog prsta desne šake, unutrašnji deo šake desne ruke.
O - obećanje, obaveza, preuzimanje zaveta, zaklinjanje, oči koje posmatraju onog ko se zavetuje, zavetni prsten, skrivena svetlost, vazdušni element;
Brojčana vrednost - 60 / 2. Priroda Sunca po Agripi. Simbolička predstava - krug. Pozicija na telu: srednja falanga malog prsta desne šake, unutrašnji deo podlaktice desne ruke.
P - usavršavanje, potvrđivanje od strane autoriteta, dobijanje dozvole, "prihvaćen od sve četiri strane sveta", manifestacija moći jezgra pentagrama (aktivacija središnje vatre);
Brojčana vrednost - 70 / 3. Znak Strelca po Agripi. Simbolička predstava - vatreni znak. Pozicija na telu: korenska falanga malog prsta desne šake, unutrašnji deo nadlaktice desne ruke.
Q - kocka, kvadrat, kvart, obrada, težak rad, kamen, kamenolom, tesar, gradilište, hram, Saturn, moć oktagrama;
Brojčana vrednost - 80 / 4. Element Vode po Agripi. Simbolička predstava - pod misterija. Pozicija na telu: prva falanga prstenjaka desne šake, donji deo levog stopala.
R - neznanje, neobrazovanje, neprosvećenost, sirov karakter, neobrađeni kamen, neofit, uspavana svest, Uroboros, nemanifestovane moći krsta i moć ruže;
Brojčana vrednost - 90 / 5. Znak Jarca po Agripi. Simbolička predstava - Uroboros ili Ružin Krst. Pozicija na telu: srednja falanga prstenjaka desne šake, list leve noge.
S - glačanje, uglačana površina, čišćenje, etički kodeks, kontemplacija, moć duha vremena;
Brojčana vrednost - 100 / 6. Znak Vodolije po Agripi. Simbolička predstava - uglačani zlatni poslužavnik. Pozicija na telu: korenska falanga prstenjaka desne šake, zadnji deo natkolenice leve noge.
T - doktrina, principijelnost, aksiomatska istina, dogma, bespogovorno usvajanje, kombinovana moć trougla i kvadrata, filozofski kamen, dominacija istine;
Brojčana vrednost - 200 / 7. Znak Riba po Agripi. Simbolička predstava - ukrštena koplja. Pozicija na telu: prva falanga srednjeg prsta desne šake, donji deo stopala leve noge.

U - ujedinjenje, postizanje jedinstva, povezivanje, osnaživanje u jedinstvu, moć magijskog lanca, regeneracija, isceljenje;
Brojčana vrednost - 300 / 6. Lunarna priroda po Agripi (uslovno). Simbolička predstava - heksagon. Pozicija na telu: srednja falanga srednjeg prsta desne šake, list desne noge.
V - ogledanje, ogledalo, ogledanje lepote, Venera, pružanje garancije, moć magijskog ogledala i moć oktograma;
Brojčana vrednost - 400 / 5. Planeta Venera po Agripi. Simbolička predstava - ogledalo. Pozicija na telu: korenska falanga srednjeg prsta desne šake, zadnji deo natkolenice desne noge. 

W - spiralno kretanje, spiralno uspinjanje, put uspenja duše, iskušenja duše, uspinjanje do svetlosti, ali i kontrola sile, kontrola misli, uopšte kontrola i samokontrola, zaštita, moć mača;
Brojčana vrednost - 500 / 4. Lunarna priroda po Agripi (uslovno). Simbolička predstava - mač. Pozicija na telu: prva falanga kažiprsta desne šake, unutrašnji deo šake desne ruke.
X - razapinjanje, kazna, odbacivanje, isključivanje, stub srama, defamacija, zabrana, kletva, ispitivanje, pitanje, ali i moć razumevanja, analiza, divinacija, ruah, moć heksagrama;
Brojčana vrednost - 600 / 3. Element Vazduha po Agripi. Simbolička predstava - heksagram. Pozicija na telu: srednja falanga kažiprsta desne šake, list desne noge.
Y - mesija, mesijanstvo, Spasitelj, spasenje, razotkrivanje pred svedocima, božanski svedoci, Hekata, Nut, izbor, zmijska moć;
Brojčana vrednost - 700 / 2. Planeta Merkur po Agripi. Simbolička predstava - zmija na krstu. Pozicija na telu: korenska falanga kažiprsta desne šake, zadnji deo natkolenice desne noge.
Z - puna moć Sunca i zodijačkih sila, zenit, jug, središnja pozicija, potpuna dominacija, analogija, neprijatelji, povezuje Sunce i središte Zemlje;
Brojčana vrednost - 800 / 1. Element Vatre po Agripi. Simbolička predstava - solarni krst. Pozicija na telu: zadnji deo glave.