Tuesday, April 24, 2018

Sigilizacija (autor Dorijan Nuaj)

U magijskoj praksi sigil predstavlja potpis sile koju angažujemo radi ostvarenja naše namere. Takođe, sigil je svojevrsni kompresovani, odnosno zgusnuti dijagram naše želje, namere koja je prati, sile koju angažujemo, okolnosti u kojima se ona ostvaruje itd. Dakle, sigil predstavlja i grafički izraz naše želje koju želimo ostvariti magijskim sredstvima. Sigil možemo koristiti bilo da ga samo zamišljamo ili ga iscrtamo u vazduhu, odnosno na papiru, pergamentu, ili ga pak urežemo u oblikovani vosak, odnosno metal itd. Ima nekoliko načina izrade i aktivacije sigila i o tome je dosta pisano. Ukratko, da bi sigil imao magijsku moć, mora biti prožet namerom operatora koja ga na neki način oživljava. Sigili imaju svoju upotrebu u talismanskoj magiji ali i u posebnim čisto mentalnim operacijama. Oni mogu biti deo talismana, ali već i sami po sebi, sigili mogu imati ulogu talismana. Obično se sigili, između ostalog, ucrtavaju na talisman a onda se vrši punjenje, odnosno magnetizacija talismana magijskom silom. Tu se razlikuju škole mišljenja, jer po jednima magnetizacija talismana vrši se uz pomoć sopstvene energije operatora, a po drugima, operator puni talisman odgovarajućom silom sa astrala, odnosno usmeravanjem astralne svetlosti. Po trećima to se istovremeno dešava itd. Dakle, sigil, bilo da je deo talismana ili je talisman sam po sebi, stavlja se u pogon uz određenu proceduru. Podsetimo se, magija je sva u pravilima i procedurama prožetih namerom i voljom magičara. Ista pravila važe i u magiji sigila.
„Opsesija i vibracija sačinjavaju osnovu svake magike koja se odnosi na transformaciju i materijalizaciju. Opsesivna ideja prevazilazi i poništava sve manje važne ideje. Sama ekstaza predstavlja rascvetavanje opsesije. Štaviše, vibracija podstiče ekstazu, što dovodi do emocionalne ispražnjenosti koju odslikava vakuumsko stanje. Svaki individualni duh u svojim najdubljim slojevima često posećuju skrivene opsesije koje su, kod prosečne osobe, sve zajedno zaklonjene ili skrivene od budne svesti. Magičari su neumorni u iznalaženju puteva za prizivanje ovih opsesija... Simbolički oblici ovih opsesivnih utvara ponekad se otkrivaju kroz jednostavan proces nesvesnog crtanja. Određeni oblik se stalno vraća u malo izmenjenoj, ali uvek prepoznatljivoj formi. Ukoliko se ovaj oblik uhvati i izoluje on se može pretvoriti u sigil i natopiti magijskom energijom... Ukoliko se ova opsesija potvrdi sredstvima seksualne magike, odnosno ako se nahrani lunarnim vibracijama, stvarno biće će se roditi iz dubina. Ono će dobiti čvrstinu na astralnoj ravni kao podsvesni misaoni entitet, a može čak i stvoriti svoj privid na materijalnoj ravni i postati vidljiv i za nepristrasne svedoke. Ovakav atavizam može biti izuzetno opasan i treba ga odstraniti čim se postigne cilj zbog koga je proces izazvan.“ (Kenet Grant, Alister Kroli i skriveni bog, Esotheria, Beograd, 1997, str 145/146)
Nakon ovog teoretskog uvoda možemo nastaviti dalje u pravcu obrazlaganja jednog specifičnog metoda animiranja sigila uz pomoć seksualne energije. Kao prvo, ne mogu reći da sam magiji sigila pristupio ničim izazvan ili vođen radoznalošću te željom čisto da isprobam radi li nešto o čemu sam prethodno toliko čitao. Tako nešto već samo po sebi osuđeno je na neuspeh ukoliko nije prožeto jasnom namerom. Mi često i ne možemo znati šta je zapravo naša namera dok se ne potrudimo da je prizovemo. Preispitivanje šta zapravo hoćemo i kako u to dodajemo našu nameru, jeste prvi i najteži korak. Bolje je sve raščistiti na početku nego se u hodu premišljati, jer kada volja stane, podsetimo se šta kaže Krolijev glasnik u Knjizi zakona: "If Will stops and cries Why, invoking Because, then Will stops & does nought. If Power asks why, then is Power weakness." AL, II:30-31.

Kako se to preispituje namera? Kako se ona zapravo otkriva i pokreće? Znam za jedan metod koji je kabalistički ustrojen i predstavlja meditativno-ritualni uvod u preispitivanje. Udubite se u samoposmatranje. Usmerite pažnju na svoje srce i utihnite um. Zamislite da ste sačinjeni od čiste svetlosti. Istovremeno, svetlost je svuda oko vas te dopire, ne iz jednog izvora, nego iz svih pravaca. Neka se unutrašnja i spoljašnja svetlost prožmu. Nakon toga, stvorite sliku i osećaj sjajne crvene lopte prečnika 10-15 cm na vašem desnom ramenu i dubokim glasom vibrirajte božansko ime marcijalne sefire geburah: Elohim Gibor. Neka vibracija prožme celo vaše biće, ali neka njen osnovni fokus bude na desnom ramenu. Potom prebacite svesnost na levo rame te u plavoj boji zamislite sličnu loptu vibrirajući božansko ime jovialne sefire hesed: El. Spustite onda pažnju u oblast levog kuka gde ćete u mašti stvoriti loptu smaragdno-zelenog sjaja vibrirajući božansko ime venuzijanske sefire necah: IHVH Sabaot (ime IHVH, nama pogrešno znano kao Jahve ili Jehova, izgovara se spelovanjem slova jod-he-vav-he). Zatim na desnom kuku obrazujte loptu narandžastog sjaja merkurovske sefire hod čije je božansko ime: Elohim Sabaot. Potom malo više iznad glave stvorite loptu beličastog sjaja za krunsku sefiru keter čije je božansko ime: Ehejeh. Dalje, u visini desnog uha uha je lopta izrazito tamno-teget, gotovo crnog sjaja, čija je priroda saturnovska, a predstavlja sefiru binah kojom vlada božansko ime: IHVH Elohim. Nasuprot tome je sefira srebrnastog sjaja stelarne prirode - hokmah, a čije je božansko ime Jah. Sada se svest spušta u visinu srca gde je smeštena solarna sefira tifaret sjajno-žute boje, a čije je božansko ime IHVH Eloa ve-Daat, a potom odlazi u genitalnu oblast gde se nalazi ljubičasta lunarna sefira jesod imenom: Šadaj El Haj. Naposletku, svest se spušta među stopala gde se nalazi sefira malkut, zemaljske prirode, čije je božansko ime: Adonaj ha-Erec. Malkut karakteriše mešavina boja, ali jednostavnije je zamišljati je u beličastom sjaju poput ketera.
Drvo života, podsetimo se, sačinjeno je iz tri stuba: levi koji predstavlja stub strogosti (Mars), desni - stub milosti (Jupiter) i srednji koji predstavlja ravnotežu. Preslikano na čoveka, stub strogosti je na ljudskoj desnoj strani, a stub milosti na levoj. Stub milosti je beo ili plav, a stub strogosti je crn ili crven. Stub strogosti pripada Suncu a stub milosti Mesecu. Stub strogosti je povezan sa procesom mesečevog pražnjenja, a stub milosti sa njegovim punjenjem. Keter je mladina, jesod uštap, a tifaret polovina, bilo da je mesec u porastu ili u opadanju.

Ovime smo, u energetskoj strukturi našeg bića oživeli načela kabalističkog Drveta života i prizvali određene sile u središta koja smo za njih otvorili. Kada smo sve ovo postigli, ostajemo da u mašti održavamo sliku našeg bića sačinjenog od svetlosti ali koje je određeno svetlećim loptama koje smo u imaginaciji stvorili. Tek sada, kada je sve ovo uspostavljeno, zapravo stižemo do tačke kada preispitujemo sebe šta zapravo hoćemo. Iz iskustva znam da su najbolje želje one koje se tiču unapređenja nekog našeg svojstva ili prevazilaženje neke prepreke. Na primer, hoću da budem odlučniji, hrabriji, harizmatičniji, mudriji, sposobniji za nešto, da prevaziđem neki strah, nemir, ograničenje ili učinim sebe otpornim na uticaje drugih ljudi itd. Takve želje, budući evolutivne, uvek imaju podršku dubljih slojeva bića. Ko pomaže sebi i bog mu pomaže. Želje koje uključuju naše kaprice, uticaj na sudbinu drugih ljudi ili stvaranje određenih okolnosti vezane za naš egocentrični osećaj, nisu dobre želje. 
Kao prvo, otkrijmo je li naša želja u skladu sa prirodom određene sefire? I da li je uopšte u skladu sa voljom više sile? Konkretno, zamislimo šta tačno hoćemo a zatim tu sliku pretvorimo opet u malu svetleću loptu i pustimo je da sama odabere hoće li prevagnuti na levu ili desnu stranu našeg bića, ka stubu milosti ili stubu strogosti. Tako ćemo znati kakva je priroda naše želje i znaćemo koje sile da prizovemo ne bismo li je ostvarili. Ukoliko lopta teži haotičnom kretanju, ide gore, dole ili teži mirovanju, odnosno potamni ili se deformiše, to je indikator da naša namera nije usklađena sa božanskom namerom, odnosno da želje naše niže duše nemaju podršku naše više duše. Takođe, još jedno znamenje tog nesklada jeste i pojava kakvog iznenadnog ometanja ili buke u prostoru gde ovo radite. Ukoliko se to desi, pred vama su dva puta: da odustanete od te želje i poželite nešto drugo, ili da istrajete te pokušate da pridobijete podršku vašeg dubljeg bića za vaš naum, tako što ćete u imaginaciji posve ovladati ponašanjem vaše želje (kojom, setimo se, mentalno baratate u obliku svetleće kugle unutar zamišljene energetske strukture vašeg bića po ugledu na dijagram Drveta života). Sam napor uložen u pripremne meditacije a naročito ovladavanje eventualno neposlušnom loptom želje, u neku ruku rezultira promenom u vašem sagledavanju čitave situacije oko vaše želje, bilo da se ona osnažuje i učvršćuje, bilo da se ona sama menja ili potire.

Sve što sam naveo potrebno je vežbati danima pre nego što pređemo na sledeći korak, a to je pokretanje namere. Pre toga imajmo na umu božansku prirodu namere. To je sila koja nas pokreće, koja jeste ali i nije baš sasvim deo našeg bića. Mi smo prožeti božanskom namerom baš kao što smo prožeti svetlošću koju smo zamišljali u prvom delu priprema. To što postojimo,  živimo i umiremo, izraz je božanske namere, čiji delić mi prisvajamo i iskrivljujemo ga procesom održavanja naše svesnosti. Čitav trik sa mobilisanjem namere jeste da se naše delovanje prožme njome, a to se postiže kada našu želju, koju smo u mašti pretvorili u oblik svetleće lopte i pustili je da sama odabere kom stubu pripada, sada vratimo u oblast tifareta i izložimo je snažnoj svetlosti iz oblasti ketera uz inkantaciju formule: Ehejeh ašer Ehejeh (ja sam onaj koji jesam, a što se stalno ponavlja i odjekuje kao mantra, onaj koji uvek jeste). Tako prožeta želja širi se i sa vibracijom formule ispunjava čitavo naše biće i ide dalje ispunjavajući univerzum. Potrebno je ovo dobro uvežbati pre nego što se krene na sledeći korak. U suštini, vi ste vašu nameru ugradili u božansku nameru, odnosno uskladili vaše delovanje sa onim što nazivamo Božjom voljom. Ukoliko svetlost iz ketera savršeno obasja našu želju smeštenu u tifaretu, odnosno ukoliko to sasvim jasno vidimo u imaginaciji i osetimo u telu, to nam je potvrda da je naša namera pokrenuta, i to ne naša svesna namera, nego ona iz najdubljih slojeva našeg bića. 
Kada smo savladali prethodne korake, tek onda pristupamo izradi sigila. U suštini, sigil radi na osnovu energije koja je u njega uložena. Dakle, ovim metodom ne izrađujemo talisman, a pogotovo ne za nekog drugog, nego se usredsređujemo samo na izradu sigila čija je svrha da zadovolji neku našu potrebu ili želju. Zato ćemo jasno u slikama formulisati šta tačno želimo, a potom ćemo slike iz mašte pretvoriti u određene pojmove, pojmove u reči, a reči u funkcionalne simbole koji će obrazovati izgled sigila. Da ponovim, želju smo isprva pretočili u svetleću loptu, pustili je da odabere levu ili desnu stranu, a onda u imaginaciji razvili jasne slike ispunjenja želje. Na primer ako smo poželeli biti odlučniji, zamislićemo sebe u situaciji kada tu odlučnost iskazujemo itd. Potom smo slike pretvorili u pojmove koji sadrže i detalje prirode sile leve ili desne strane (na primer, jedan od tih detalja može biti oblik geomantijske figure Puer koja odgovara prirodi sefire geburah, ukoliko se naša želja tiče vitalnosti, snage, hrabrosti, konflikta itd). Naposletku, našu želju uobličavamo u reči, odnosno u jednostavnu izjavnu rečenicu. Ta rečenica čak i ne mora biti gramatički ispravna a može biti uobličena na bilo kojem jeziku, živom ili mrtvom. Najbolje da to bude na jeziku koji vam je blizak, nevezano da li je to vaš maternji jezik ili neki drugi. Kada ste uobličili rečenicu, odnosno vašu izjavu, sada tom iskazu date estetski, simbolički izraz. Taj izraz je zapravo sigil. On mora biti jednostavan jer će biti potrebno zapamtiti njegov oblik. Takođe, vaš iskaz mora biti sveden na jednu jedinu formulu, odnosno reč, koja zapravo i ne mora imati nikakvo značenje, ali koja predstavlja vibraciju vaše želje pretočene u sigil. To je konačni proizvod kojim operišete: oblik i glasovna formula. Kada ste došli do toga, naučite napamet i jedno i drugo i neprestano mantrate ili vibrirate tu formulu, izgovarajte je na više načina, zamišljajući sigil koji ste stvorili. Ovaj period nazvao sam inkubacijom, kada više ne mislite na želju nego na sigil i formulu.
Sledeći korak predstavlja aktiviranje sigila, za šta vam je potrebna energija seksualnog uzbuđenja. Ukoliko nemate osobu koja će vam poslužiti kao pomagalo, odnosno koja će preuzeti ulogu seksualnog objekta, onda budite kreativni. Osoba koja igra ulogu seksualnog fetiša u operaciji aktiviranja sigila, zapravo predstavlja kontejner uzbuđenja, čija je svrha da potakne vaš libido. U tu svrhu, na telu te osobe iscrtaćete sigil, a zatim ćete pristupiti tzv predigri. Pre nego što pristupite predigri izgovorite formulu poslednji put, a potom potisnite sve misli. U trenutku kada pristupate polnom činu fokusirajte se na sigil koji ste iscrtali na koži vaše partnerske osobe. Dakle, polnom činu pristupite tako da vam sigil na telu partnera bude uvek ispred očiju. Gde će to tačno biti, zavisi od vaše kreativnosti i komocije. Ukoliko vas neko oralnim putem uzbuđuje prilikom tog čina, onda joj nacrtajte sigil na čelu (eto, može i tako). Važno je da sigil upije psihičku energiju vašeg seksualnog čina. Na talasima seksualnog uzbuđenja vi ćete rastvoriti svoju svest u sigil. Ne mislite ni o čemu, a seksualnom činu pristupite potpuno prazni. Upravo je ta mentalna praznina onaj bunar iz kojeg proces ostvarenja želje crpi energiju. Trenutak vrhunca neka bude ispunjen sigilom. Na kraju ćete izbrisati sigil i zaboraviti formulu. Više nećete misliti o tome, niti o vašoj želji. Zapravo, ništa nećete raditi. Period nakon toga neka prati potpuno odsustvo bilo kakvog rada na sebi, meditacije, rituala, čega već. Najbolje bi bilo slobodno vreme ispuniti aktivnostima koje nemaju nikakve veze sa onim što radite u magijskom smislu. I tako će biti sve dok se želja ne ostvari. Ukoliko želja ne počne da se ostvaruje ni nakon mesec dana, ponovite sve još jednom. Ukoliko ni tada ništa ne bude, zaboravite na tu želju i poželite nešto drugo. Čak ni tada to neće značiti da je vaša želja propala, jer se može iznenada ostvariti nakon dugo vremena, ali neka period između dva uštapa služi kao kontrolno vreme. Operaciju započnite kada je mesec mlad, dakle u ranoj prvoj fazi, a ritual aktiviranja sigila neka bude neposredno pred uštap. Nakon toga u dokolici čekate novi uštap. Otprilike, za sve imamo negde oko dve nedelje priprema i četiri nedelje čekanja. Ovo bi predstavljao idealni vremenski plan, ali to su samo neka moja pravila, odnosno pravila koja sam usvojio za ovu vrstu rada.

I za kraj još par napomena. Nije neophodno koristiti seksualnu energiju da bi se sigil aktivirao. I kao što sam već naznačio, nije vam neophodan partner, već to može biti i vaša desnica ruka, odnosno urna ili neki drugi objekat. Možete sebe dovesti u stanje praznine i na razne druge načine, recimo onako kako je praktikovao recimo Ostin Osman Sper. U tu svrhu proučite njegovu pozu smrti (The death posture).