Friday, September 29, 2017

Svetski poredak po ključevima tarota (autor Dorijan Nuaj)

Josef Vachal
U ovom kratkom tekstu označio sam glavne oblasti putem kojih se sprovodi civilizacijsko usmeravanje na svetskom nivou od strane tajnih društava. Kako za ovu vrstu promišljanja nemam nikakvih dokaza, onda neka ovo bude shvaćeno kao misaoni eksperiment, simbolička konstrukcija jedne zavereničke stvarnosti. Zapravo, to nije ni zavera, nego je pre reč o modalitetima ispoljavanja i delovanja moći čija je priroda u suštini arkanska. U tom promišljanju manifestovanja društvene moći i simbolizma velikih tarot ključeva, došao sam do sledećih poveznica: 

0 Luda = ideologija, jer ideologija indoktrinira, odnosno zaluđuje ljude;
I Mag = bankarstvo, jer je u suštini bankarstva iluzionizam fantomskog fenomena novca;
II Prvosveštenica = okultizam, jer okultizam kanališe osnovna mentalna usmerenja, ne samo elite, nego i širih slojeva društva;
III Carica = ovladavanje prirodom, odnosno nauka i tehnologija, jer te dve oblasti služe ciljevima onih koji ih finansiraju;
IV Car = politika, jer politika udara osnovne ritmove, otvara i zatvara kanale;
V Prvosveštenik = religija, a u sekularnoj optici to je moralni autoritet humanističkog pogleda na svet;
VI Ljubavnici = obrazovanje, jer simbolika te karte ukazuje na mlade kojima se nudi iluzija izbora školovanja, odnosno modaliteta indoktrinacije radi uklapanja u sistem određen ključevima;
VII Kočija = vojska, policija, sistem prinude, jer kočija je oklopno vozilo, dvokolica, sredstvo mobilnosti i projekcije sile;
VIII Pravda/Ravnoteža = pravni sistem i shvatanje prava;
IX Pustinjak = obaveštajne službe, bezbednost, špijunaža, tajno delovanje i manipulacija informacijama;
X Točak sreće = birokratija, jer taj točak je zapravo točak zakona, što ukazuje na neposrednu ulogu sprovođenja zakona i održavanje sistema;
XI Strast/Snaga = biznis, trgovina, snaga i strast grozničave berzanske delatnosti, jer na toj karti prikazana je Velika Bludnica – simbol Vavilona, drevne prestonice merkantilnog carstva;
XII Obešenik = mediji, jer kao što znamo, mediji iskrivljuju stvarnost u skladu sa voljom onih koji ih poseduju;
XIII Smrt = mafija, kriminal, jer njihov posao je posao smrti;
XIV Veština/Umerenost = umetnost, jer svaki sistem iziskuje umetnike, intelektualce, pisce, kaligrafe, pisare, vajare, one koji vladajućem pogledu na svet obezbeđuju estetski izraz;
XV Đavo = tajno društvo, jer član tajnog društva je đavo u smislu da u svojim koncima drži sve do sada navedene oblasti; on može biti sve to: ideolog, bankar, okultista, naučnik, političar, sveštenik, profesor, vojnik/policajac, arhitekta, obaveštajac, birokrata, biznismen, novinar, mafijaš, intelektualac, umetnik/pisac;
XVI Kula = tajno mesto okupljanja veća, hram, loža, kabinet, jer tajno društvo ima mesto odakle deluje;
XVII Zvezda = tajna doktrina, jer tajno društvo deluje u skladu sa određenim principima koji se čuvaju u tajnosti i otkrivaju posvećenicima u skladu sa stupnjem njihovog posvećeništva;
XVIII Mesec = ritual, jer tajno društvo ima svoje rituale kojima se postiže inicijacija;
XIX Sunce = svetlost, jer tajno društvo svojim članovima uliva svetlost pomoću koje oni razumeju;
XX Eon/Sud = projekat, jer tajno društvo projektuje civilizaciju u određenim vremenskim razmacima na osnovu inicijacijom i razumevanjem usvojenih principa;
XXI Univerzum/Svet = svetski poredak, realizacija projekta, „E Pluribus Unum“, sinarhija, jer tajna društva teže da izgrade ili urede svet preuzimajući na sebe ulogu duše sveta;
Josef Vachal
Kroz ovako protumačen simbolizam modaliteta spoljašnjeg, odnosno društvenog delovanja moći tajnih društava, uviđamo postojanje jedne harmonije. Cilj te harmonije je projektovanje opšte svetske hijerarhije globalističkog univerzalizma, nevezano šta se nama u ovom trenutku čini o kakvom tipu univerzalizma da je reč. Da li je taj univerzalizam sekularan ili verski, posve je nebitno. Harmonija, odnosno harmonizacija, jedno složeno usklađivanje, nalazi se u pozadini anarhije kojom deluju protagonisti globalizujućeg univerzalizma. 

Božanska revolucija katastrofe prezire protagoniste globalnog univerzalizma, podsmeva se njihovim načelima i osporava njihovu moć, ali ne zato što želi obnovu sveta razorenu njihovom vulgarnom revolucijom, nego zato što njihovo  delovanje smatra pseudorevolucionarnim izopačenjem. Njihova revolucija nije potpuna, nije temeljna, jer teži da prigrabi za sebe civilizacijsku moć, a to nikako ne može biti cilj jednog tako sveobuhvatnog transistorijskog poduhvata. Cilj Božanske revolucije katastrofe, koju na ovom blogu i u mojim prethodnim knjigama zastupam i predviđam, jeste uništenje sveta koji tvore tradicionalna četiri elementa alhemije i hermetizma i njegovo poništenje u petom elementu. Revolucija katastrofe jeste jedan eshatološki poduhvat, a ne neki društveno-versko-ideološki ili transhumanistički prevrat. Upravo zbog toga će protagonisti vulgarne revolucije biti osuđeni na propast pod težinom masivnog točka kojeg su pokrenuli. To je zakon akcije i reakcije.