Saturday, May 27, 2017

Razmišljanja o velikim arkanama VIII - XIV (autor Dorijan Nuaj)

Ovaj tekst je nastavak od Razmišljanja o velikim arkanama 0 - VII

VIII Pravda / Ravnoteža
Osnovno značenje: balans / ostvarenje;
Značenja:
Moć zakona, realizacija, balans, istina, harmonija, besprekornost, principijelnost, pravednost, proviđenje, poredak, mir, ugovore, sporazume, poštenje, dužnost, odgovornost, stabilnost, sadašnji trenutak, merenje, merenje duše, izračunavanje, utvrđivanje istine i tačnosti, obrazovanje, studiranje, vaspitanje, ispravljanje, uterivanje pravde i reda itd. U ovoj karti prepoznajemo grčku boginju Temidu i egipatsku Maat. U praktičnom smislu kartu Pravda / Ravnoteža možemo shvatiti i kao upozorenje, na šta ukazuje Elifas Levi, pre svega misleći na upozorenje onima koji kroče na stazu tajne nauke. U obrnutom značenju ukazuje na ravnodušnost i razne vrste poremećaja ravnoteže ili ustaljenog toka događaja, kao i na zabrane, negiranje stvarnosti itd. Naposletku, reč pravda ukazuje na dublji smisao kao pra-znanje, pramudrost, prvobitna tradicija, pra-veda, pa ako je neko pra-vedan taj je u neku ruku (d)revan, (d)revnostan, pra-vednik, poznavalac metafizičkog zakona i reda itd.
Po Fulkaneliju, ova karta dovodi se u vezu sa jednom od četiri vrline srednjovekovnog pogleda na svet, a to su Pravda, Razboritost, Snaga i Umerenost. Fulkaneli je kao idealan opis likova ovih vrlina uzeo statue Mišela Kolomba za grobnicu Fransoa II Vojvode od Bretanje i njegove supruge margarite od Bretanje (izrađeno početkom XVI veka). O Kolombovoj Pravdi Fulkaneli kaže da ona u desnoj ruci drži podignut mač, a u levoj knjigu i vagu, dok na glavi nosu krunu. Odevena je u platno i krzno, obeležja znanja, pravičnosti, strogosti i veličanstva. Kolombova Pravda nosi ogrtač od hermelina, koji je izvezen ružama i biserom. Mač koji Pravda drži u desnoj ruci, kaže dalje Fulkaneli, na balčaku kao ukras ima sunce koje zrači. Fulkaneli kaže da je energija univerzalnog duha predstavljena u tom maču, čiji je planetarni atribut Sunce kao faktor koji oživljava i stalno menja sve telesne supstance. Sunce je jedini agens uzastopnih preobražaja izvorne materije.
"Pošto sama suština pravde i njen razlog postojanja traže da na njoj ne bude ničeg skrivenog, i da je zbog traganja za istinom i njenog pokazivanja prinuđena da se svima prikazuje u punom sjaju pravičnosti, veo, napola sklonjen, nužno mora otkriti tajnu ličnost drugog lika, vešto skrivenu u obliku i pod atributima prvog. Ovaj drugi lik nije niko drugi do Filosofija." (str 178) 
Više o ovome vidi Fulkaneli, Alhemijska boravišta, tom II, Službeni glasnik, Beograd, 2009, poglavlje Telesna straža Fransoa II od Bretanje, str 169 i dalje.
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa privrženošću.
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava njenu severozapadnu vertikalnu stranu. Moje shvatanje svrhe prostorne kocke ovu kartu čija je atribucija kardinalni znak Vage postavlja na gornju zadnju liniju, odnosno zapadnu visinu. Tako Pravda, odnosno Ravnoteža predstavlja liniju koja razdvaja gornju ravan percepcije / interpretacije (I Mag) i zadnju, odnosno zapadnu ravan razumevanja toka stvari (X Točak). Linija kocke koja se nalazi nasuprot Pravdi je takođe određena kartom koja pripada kardinalnom znaku na istočnoj strani zamišljene kocke (Ovan) a to je IV Car, moć. Sperovski rečeno, to je privrženost naspram gneva.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore Pravda / Ravnoteža je povezana sa hebrejskim slovom lamed, dok je u hrišćanskom sistemu to slovo het. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara znaku Vage je M.
Na Drvetu Života karta Pravda / Ravnoteža označava stazu koja povezuje petu (Geburah) i šestu sefiru (Tifaret). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje desno rame i solarni pleksus. Takođe, ovu kartu po nekim njenim svojstvima možemo povezati i sa osmom sefirom kabalističkog Drveta života (Hod, priroda Merkura), iako slovo lamed ima drugačiju atribuciju. Osnovna boja ove arkane je smaragdno-zelena. Pravda / Ravnoteža se može dovesti u vezu sa Venerinom geomantijskom figurom Puella čija je osnovna poruka "poslušaj srce".
Osvald Virt ovu kartu povezuje sa sazvežđem Vage čije su najznačajnije zvezde Zuben Elšemali i Zuben Elgenubi.

IX Pustinjak
Osnovno značenje: samoposmatranje / razboritost;
Značenja:
Pustinjak je introspekcija, vidovitost, odgovor, nevinost, devičanstvo, povlačenje, starost, samoća, zatvorenost, individualnost, samodovoljnost, razboritost, inteligencija, plodnost. On je kombinacija karata Luda i Mag. U liku Pustinjaka prepoznajemo biblijsku sliku o "glasu vapijućeg u pustinji", likove Mojsija ili Diogen. Pustinjak je vodič kroz mrak ili pustinju, ali može predstavljati i silazak u donji svet, kao i bilo koji prolaz. Između ostalog, on je simbol skrivenog ili unutrašnjeg svetla, lučonoša te ima prometejsku ulogu. On je prorok i neko ko inicira, vidilac u tami, vodič duša. Takođe ukazuje i na koncept vremena ali u smislu njegovog zaustavljanja. U praktičnom smislu Pustinjak je tajni agent, špijun, neko na zadatku. U obrnutom značenju asocira na samoću, nezakonito delovanje, šverc, krijumčarenje, krizu, siromaštvo. Pustinjak se može povezati sa kartom XVIII Mesec u smislu tajnosti i tajanstvenosti, tajnog delovanja, skrivenog, noćnog.  
Po Fulkaneliju, ova karta dovodi se u vezu sa vrlinom Razboritosti, koja u interpretaciji vajara Mišela Kolomba iz XV/XVI veka ima dva lica okrenuta na suprotne strane glave figure. Jedno je lice starca sa dugom bradom, a drugo lice mladića. Figura u desnoj ruci drži ispupčeno ogledalo a u levoj šestar. Kraj nogu lika nalazi se zmija. Sve su to simboli smotrenosti i mudrosti. Fulkaneli pominje da je pesnik Dante Razboritost ukrasio sa tri oka. Fulkaneli objašnjava da se u tom ogledalu vidi svet mudrosti u malom jer je Mišel Kolomb isklesao ogledalo sa ispupčenim sočivom kojem je svojstvneo da umanjuje oblike čuvajući njihove izvorne srazmere. Reč je zapravo o svetlosnom pentaklu koji u svom minijaturnom volumenu sadrži sve što i univerzum.
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa averzijom. Elifas Levi u ovoj karti vidi simbol inicijacije.
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava njenu severnu (levu) donju ivicu. Moje shvatanje svrhe prostorne kocke ovu kartu, čija je atribucija promenljivi znak Device, postavlja na donju južnu (desnu) liniju, odnosno južnu dubinu. Tako Pustinjak predstavlja liniju koja razdvaja donju ravan intuicije (II Sveštenica) i desnu, odnosno južnu ravan regeneracije (XIX Sunce). Linija koja se nalazi nasuprot Pustinjaku je takođe određena kartom koja pripada promenljivom znaku na severnoj strani zamišljene kocke (Ribe) a to je XVIII Mesec, odnosno san. Sperovski rečeno, to je averzija naspram radosti.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore karta Pustinjak je povezana sa hebrejskim slovom jod, dok je u hrišćanskom sistemu to slovo tet. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara znaku Device je L.
Na Drvetu Života karta Pustinjak označava stazu koja povezuje četvrtu (Hesed) i šestu sefiru (Tifaret). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje levo rame i solarni pleksus. Ovu kartu po nekim njenim svojstvima možemo povezati i sa devetom sefirom Drveta života (Jesod, priroda Meseca), iako slovo jod ima drugačiju atribuciju. Osnovna boja ove arkane je zeleno-žućkasta. Pustinjak se može dovesti u vezu sa Merkurovom geomantijskom figurom Coniunctio čija je osnovna poruka "okreni se drugom". Coniunctio takođe po simbolizmu podseća i na kartu XIV Umerenost / Veština.
Osvald Virt ovu kartu povezuje sa sazvežđem Volar (Bootes) čija je najznačajnija zvezda Arktur.

X Točak sreće
Osnovno značenje: razumevanje (toka stvari);
Značenja:
Karta X Točak sreće ukazuje na sile prirode, sile života, prirodni tok stvari, cikličnost promene, ritam koji održava poredak univerzuma, životne procese, rotaciju, protok vremena, cirkulaciju krvi i životnih sokova, točak samsare, točak zakona, točak vremena, istorije, tradicije, industrijski točak, mlinski točak. To je točak koji stvara i rastvara bogatstvo, koji nekog čini bogatim ili siromašnim. To je točak misaonih analogija, asocijacija, odnosno spiralni asocijativni niz, interpretacija, točak doktrine, kabale, točak smene dana i noći, točak revolucije, točak zodijaka. Taj točak je zagonetka. Njime upravlja nevidljiva ruka Maga - demijurga. Tu zagonetku čuva himera u liku sfinge koja u ruci drži mač. U krajnjoj liniji Točak ukazuje na upravljanje vremenom, odnosno na vreme u njegovoj celokupnosti. Ova karta zatvara sve u svoj tok. Takođe, na ovu temu pisao sam i u ovom tekstu: Točak zakona i mehanizam vremena
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa željom i privlačnošću. Elifas Levi u ovoj karti vidi simbol kabale i ključa okultizma.
U Kejsovoj prostornoj kocki karta Točak sreće označava njenu zapadnu (stražnju) ravan, što se slaže sa mojim shvatanjem svrhe prostorne kocke. Točak sreće (misaoni tok razumevanja) je u tom rasporedu postavljen nasuprot Carice (imaginacija), koja se nalazi na istočnoj (prednjoj) ravni zamišljene prostorne kocke. Sperovski rečeno, to je želja i privlačnost naspram strasti i ljubavi.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore karta Točak sreće je povezana sa hebrejskim slovom kap, čija je atribucija Jupiter, dok je u hrišćanskom sistemu to slovo jod. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara Jupiteru je E.
Na Drvetu Života karta Točak sreće označava stazu koja povezuje četvrtu (Hesed, Jupiter) i sedmu sefiru (Necah, Venera). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje levo rame i levi kuk. Kartu Točak sreće možemo povezati sa desetom sefirom Drveta života (Malkut, čija je priroda ovozemaljska). Osnovna boja ove arkane je ljubičasta. Točak sreće se može dovesti u vezu sa Ji đing trigramom vatra (121) koja je u prostoru tradicionalno postavljena prema istoku, dok se u telu odnosi na oči.
Osvald Virt ovu kartu povezuje sa sazvežđem Jarca čija je najznačajnija zvezda Deneb Algedi.

XI Strast / Snaga
Osnovno značenje: ekstaza / spoznaja;
Značenja:
U Krolijevom špilu ova karta predstavlja božanstvo Babalon, o kojoj sam već pisao na ovom blogu u više tekstova, ali bih izdvojio ove: Babalon IBabalon IIPovratak lunarne muškosti. Takođe, postoji i paralela ka egipatskoj boginji Sekmet. Karta Strast / Snaga ukazuje na unutrašnju snagu u ljudskom biću (kundalini) na moćnu solarnu silu koja je povezana sa seksualnošću. Ova karta je izraz te snage. To je snaga strasti, ne samo u smislu požude nego sveukupne strasti koja istovremeno može uništiti čoveka ali mu takođe može otvoriti više nivoe svesti. Otud je ova karta, između ostalog, simbol spoznaje, simbol ekstaze, radosti, entuzijazma, samopouzdanja, snošaja, ali i energije, svetog rata, prolivanja krvi, ritualnog žrtvovanja. U negativnom značenju ukazuje na seksualni vampirizam, bludničenje, opijenost ili dejstvo halucinogenih droga (što nije uvek negativno), pa i čarobnih napitaka koji daju natprirodnu snagu. U hrišćanskom tumačenju može označiti snagu svetog duha koja prožima nadahnutog čoveka (zapravo, pre će biti ženu) i čini od nje čudotvorku. U tom smislu ova karta krije tajnu ženske svetosti, bilo u hrišćanskom ili u paganskom kontekstu. Kartu XI Strast / Snaga možemo povezati sa II Sveštenicom jer predstavlja njenu drugu stranu, razotkrivenu, divlju, strastvenu, aktivnu, solarnu.
Elifas Levi u ovoj karti prepoznaje snagu magijskog lanca, a što ovoj karti otkriva još jedan kvalitet, a to je moć vere, moć sugestije ili autosugestije. Kao solarni simbol, karta XI sugeriše ono što je Levi opisao kao središnju tačku stabilnosti i neprekidno kružno delovanje inicijative. To je u temelju magijske moći. Ove je očigledno reč o procesu solve. Levi kaže da je entuzijazam zarazan i objašnjava zbog čega: "Zato što se javlja samo u prisustvu duboko ukorenjene vere. Vera rađa veru; ako verujemo u nešto, znači da smo spremni da to ostvarimo; poželeti s razlogom, znači poželeti beskrajno snažno." (Elifas Levi, Transcendentalna magija, poglavlje Magijski lanac). O magijskom lancu, Levi kaže sledeće: "Stvoriti magijski lanac znači proizvesti struju ideja koja stvara sudbinu i privlači veliki broj volja u dati krug aktivnih manifestacija" (Elifas Levi, Transcendentalna magija, poglavlje Trostruki lanac).
Po Fulkaneliju, ova karta dovodi se u vezu sa vrlinom Snage, koja u interpretaciji vajara Mišela Kolomba iz XV/XVI veka nosi kacigu, dok u levoj ruci drži kulu kroz čije se pukotine promalja zmija, tj zmaj, koju ona davi desnom rukom. O Snazi Fulkaneli piše: "Snaga ima Samsonove atribute. Opremljena je štitom i verižnjačom; ponekad na glavi ima lavlje krzno, a u rukama disk koji predstavlja svet, a ponekad, opet, i to će biti njen konačni atribut, bar u Italiji, nosi stub, ceo ili polomljen..." Kolombova Snaga je, kao i njegova pravda, otkrivena, ne nosi veo. U nekom smislu čak slobodno možemo reći da su Pravda i Snaga sa razlogom nage.
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava njenu severnu (levu) gornju ivicu, odnosno severnu visinu. Moje shvatanje svrhe prostorne kocke ovu kartu, čija je atribucija fiksni znak Lava, postavlja na jugoistočnu vertikalnu liniju. Tako Strast / Snaga predstavlja liniju koja razdvaja istočnu (prednju) ravan imaginacije (III Carica) i desnu, odnosno južnu ravan regeneracije (XIX Sunce). Linija koja se nalazi nasuprot Strasti / Snage je takođe određena kartom koja pripada fiksnom znaku na severozapadnoj liniji zamišljene kocke (Vodolija) a to je XVII Zvezda, odnosno namera. 
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore karta Strast / Snaga je povezana sa hebrejskim slovom tet, čija je atribucija znak Lava, dok je u hrišćanskom sistemu to slovo kap. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara Lavu je G.
Na Drvetu Života karta Strast / Snaga označava stazu koja povezuje četvrtu (Hesed, Jupiter) i petu sefiru (Geburah, Mars). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje levo i desno rame. Osnovna boja ove arkane je žuto-zelenkasta. Strast / Snaga se može dovesti u vezu sa solarnom geomantijskom figurom Fortuna Maior čija je osnovna poruka "nastavi". 
Osvald Virt ovu kartu povezuje sa sazvežđem Lava čija je najznačajnija zvezda Regulus.

XII Obešeni čovek
Osnovno značenje: vizija / refleksija;
Značenja:
Prva aluzija ove karte jeste ona koja se odnosi na žrtvovanog boga Odina ili raspetog Isusa Hrista, naposletku na legendu o naglavačke raspetom Svetom Petru. To je obešeni kamen, stena na kojoj je utemeljena Crkva. Takođe, karta ukazuje na refleksiju, lik koji se ogleda u vodi (fenomen dvojnika - što ovu kartu dovodi u vezu sa kartom XVIII Mesec), misteriju krštenja i posvećenja vodom, moć vizuelizovanja, ogledalo. Voda je svest. Uroniti u vodu znači proširiti svest. Nasuprot karti X Točak sreće koja zatvara stvari u jedan proces, u jedan tok, u vrtlog ili spiralu, Obešeni ukazuje na beskrajne horizonte i bezbrojne mogućnosti. U negativnom značenju Obešeni čovek je zombi, vampir, narkoman, bolesnik, invalid, umirući, narcisoidna ličnost. Ukazuje na gubitak svesti, komu, katatonično stanje, patnju, bol itd. Ukoliko karta XI Strast / Snaga, između ostalog, ukazuje na obred žrtvovanja, upravo je lik sledeće arkane u nizu - Obešeni čovek - onaj koji je žrtvovan, a što osim na Hrista, ukazuje i na Dionisa, odnosno Ozirisa. Naposletku, dodao bih još jedno značenje a to je inkubacija. Obešeni, osim što podseća na vampira ili šišmiša koji visi naglavačke, podseća i na larvu iz koje će se izleći prelep i moćan leptir svesti ili mesijanskog poslanja. Ova karta najavljuje početak procesa preobražaja. 
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa rastvaranjem. Elifas Levi ovoj arkani pripisuje značenje alhemijskog Velikog dela.
U prostornoj kocki karta Obešeni čovek predstavlja zamišljenu liniju koja povezuje njenu prednju i zadnju, odnosno istočnu i zapadnu stranu, čime spaja arkane III Carica čije je osnovno značenje imaginacija (na istoku) i X Točak sreće - razumevanje toka stvari (na zapadu). Sperovski rečeno, to je rastvaranje koje povezuje privlačnost / želju i strast / ljubav.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore karta Obešeni čovek povezana je sa hebrejskim slovom mem, čija je atribucija element Vode, dok je u hrišćanskom sistemu atribucija Obešenog slovo lamed. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara elementu Vode je Q.
Na Drvetu Života staza koju predstavlja karta Obešeni čovek povezuje petu (Geburah, Mars) i osmu sefiru (Hod, Merkur). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje desno rame i desni kuk. Osnovna boja ove arkane je tamnoplava. Obešeni čovek se može dovesti u vezu sa lunarnom geomantijskom figurom Via čija je osnovna poruka "ne žuri".
Osvald Virt ovu kartu povezuje sa sazvežđem Persej (onaj koji je izbavio Andromedu), čija su najznačajnije zvezde Algol i Mirfak.

XIII Smrt
Osnovno značenje: promena;
Značenja:
Smrt, predak, reciklaža, promena, kult mrtvih, sveci, sveta smrt, truljenje, raspadanje, smrad, mumija, obdukcija, sahrana, istek vremena... Karta XIII Smrt je takođe jedan od upečatljivijih prikaza tajanstva vremena u tarotu. Imali smo IX Pustinjaka, kao momentalno vreme, odnosno trenutak tišine, pa čak i beskrajno mali vremenski interval, ovde i sada, zatim X Točak sreće kao sve vreme univerzuma, dok je Smrt fatalni trenutak prekida vremena. Druga vrsta simbolike ovu kartu povezuje sa XIV Veštinom i XV Đavolom, sa kojima čini trijadu skelet - anđeo - đavo u nizu, čime se ukazuje na trojstvo ljudske prirode. Smrt je ovde prikazana kao seme budućeg. Za lik na karti Alister Kroli kaže da je to Oziris u Amenti, dakle bog smrti u svom ambijentu. 
Elifas Levi u ovoj karti vidi simbol posebne magijske grane - nekromantije, oživljavanje mrtvih i komunikacije sa mrtvima. Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa osećajem gađenja.
U Kejsovoj prostornoj kocki karta Smrt označava njenu jugozapadnu uspravnu ivicu, što se poklapa sa mojim viđenjem, budući da je njena astrološka atribucija znak Škorpije. Tako Smrt predstavlja liniju koja razdvaja južnu (desnu) stranu kocke - regeneracija (XIX Sunce) i zapadnu (zadnju) stranu - razumevanja toka stvari (X Točak sreće). Linija koja se nalazi nasuprot Smrti na severoistoku, podsetimo se takođe je određena kartom koja pripada fiksnom znaku (Bik), a to je V Sveštenik, odnosno sećanje. Sperovski rečeno, to je gađenje naspram zanosa.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore karta Smrt povezana je sa hebrejskim slovom nun, čija je atribucija znak Škorpije, dok je u hrišćanskom sistemu atribucija Smrti slovo mem. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara znaku Škorpije je N.
Na Drvetu Života staza koju predstavlja karta Smrt povezuje šestu solarnu sefiru Tifaret i sedmu sefiru Necah, čiji je planetarni atribut Venera. U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje levi kuk i solarni pleksus. Osnovna boja ove arkane je plavo-zelenkasta. Karta Smrt može biti dovedena u vezu sa marcijalnom geomantijskom figurom Rubeus čija je osnovna poruka "ne žuri".
Osvald Virt kartu Smrt povezuje sa sazvežđem Zmaja (Draco) čije su najznačajnije zvezde Etamin i Alvaid.

XIV Veština / Umerenost
Osnovno značenje: preobražaj / artikulacija;
Značenja:
Ova karta prikazuje proces spajanja, sinteze, postizanja jedinstva suprotnosti, ostvareno zadovoljstvo, artikulaciju čulnih utisaka u razumnu činjenicu, potvrđivanje nečeg, zatim strpljenje, proces varenja, melting pot, ali i ostatak - izmet, đubre, reziduu. Reč je o iskušavanju života, isprobavanju stvari, pretvaranje vode u vino, o stvaranju novog mešanjem postojećeg, odnosno o artikulisanom preobražaju. Karta ukazuje na trudnoću, matericu, stomak, digestivni trakt, neki unutrašnji proces, eksperiment, manipulaciju osnovnim sastojcima, alhemiju itd. Lik na ovoj karti bavi se tananim i osetljivim stvarima pa je otud po toj liniji povezan sa likom karte VIII Pravda / Ravnoteža. Kako ova karta predstavlja anđela, tako je možemo tumačiti i kao oličenje anđela-čuvara (vidi Fravarti, valkire i anđeo čuvar), anđela koji brine o svom štićeniku pomažući mu da izvede svoj preobražaj i ispuni svoju sudbinu / volju.

Atribucije i doktrina:
Po sistemu Zlatne zore karta Veština / Umerenost povezana je sa hebrejskim slovom samek, čija je atribucija znak Strelca, dok je u hrišćanskom sistemu atribucija Smrti slovo nun. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara znaku Strelca je P, a grčko Pi. Na Drvetu Života staza koju predstavlja karta Veština / Umerenost povezuje šestu solarnu sefiru Tifaret i devetu lunarnu sefiru Jesod. U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje solarni pleksus i genitalnu zonu. Osnovna boja ove arkane je plava. Ova karta može biti dovedena u vezu sa jovialnom geomantijskom figurom Acquisitio čija je osnovna poruka "iskoristi priliku". Osvald Virt ovu kartu povezuje sa sazvežđima Škorpije (zvezde Antares, Sargas, Dšuba, Akrab) i Južne krune.

Na karti je prikazana anđeoska alhemičarka. Venera, koja je sa njene leve strane (sefira Necah spram staze samek), projektuje Lava i Smrt, dve nemani, jednu ognjenu a drugu vodenu, Zver i Morskog Zmaja. To su dva elementa: Vatra i Voda. Merkur (sefira Hod), koji je sa njene desne strane, projektuje Orla i Đavola, nebesku i zemaljsku neman. To su elementi Vazduh i Zemlja. U neku ruku ona je predstavnik petog elementa. Njena leva ruka je Voda, a desna Vatra. Ona je solarni anđeo jovialnog reda i marcijalne žestine. Ona je anđeo-čuvar čoveka i nositeljka petozračne krune. Njena moć je u njenom pogledu. Staza samek koja obeležava ovu kartu, jeste uravnoteženi put uzdizanja posvećenika iz sfera elementarnih sila u solarnu sferu Tifaret. Hebrejsko slovo samek označava stub, a u kabalističkom smislu ono je središnja staza Srednjeg stuba na dijagramu Drveta života. Dakle, nalazi se u središtu te na simbolički način podupire nebo, odnosno igra opštu ulogu potpornog stuba, ili u drugoj varijanti, totemskog ili kultnog stuba, a što samek dovodi u vezu sa egipatskim obrednim stubom đed. Mimo toga, slovo samek može biti dovedeno u vezu i sa palmom čija je simbolika prožeta solarnim aspektom te ima sakralni značaj (egipatsko svetilište u Heliopolisu). Takođe, dalja asocijacija na samek baca svetlo i na čuveno biblijsko drvo spoznaje dobra i zla, a na čijoj je grani stajala zmija koja daje tu spoznaju. Dakle, ova staza i karta ukazuju na suštinsko iskušenje koje se postavlja pred posvećenika i na jedan veoma tanan i uzak put koji poput strele vodi ka središnjoj sefiri Drveta života. 

U kabalističkoj perspektivi staza samek jeste projekcija jovialne sefire Hesed i desnog stuba Milosti u prirodu Srednjeg stuba između Tifareta i Jesoda, zato što je Jupiter vladar Strelca. Međutim, vatrena priroda ovog znaka ukazuje na prisustvo marcijalne žestine Geburaha i levog stuba Strogosti. Tako je u ovom simbolizmu postignuta ravnoteža dva načela Drveta života prikazana levim i desnim stubom Drveta života. 

Na osnovu alfabeta želja Ostina Osmana Spera ova karta može biti dovedena u vezu sa pohlepom. Elifas Levi u ovoj karti vidi prikaz alhemijskog procesa transmutacije. U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa karta Veština / Umerenost označava njenu zapadnu visinu, odnosno zapadnu (zadnju) gornju ivicu. Iz moje perspektive, položaj ove karte u prostornoj kocki takođe se nalazi na njenoj zapadnoj strani ali označava zapadnu dubinu, odnosno zapadnju (zadnju) donju ivicu. Tako Veština / Umerenost predstavlja liniju koja razdvaja donju stranu kocke - intuicija (II Sveštenica) i zapadnu (zadnju) stranu - razumevanje toka stvari (X Točak sreće). Linija koja se nalazi nasuprot Veštini / Umerenosti na istočnoj dubini, pripada promenljivom znaku (Blizanci), a to je VI Ljubavnici, odnosno nadahnuće. Sperovski rečeno, to je pohlepa naspram užasa.

Po Fulkaneliju, ova karta dovodi se u vezu sa vrlinom Umerenosti, koja u interpretaciji vajara Mišela Kolomba iz XV/XVI veka prikazana kao lik odeven u tuniku opasanu konopom. Lik u desnoj ruci drži mehanizam časovnika, a u levoj žvale i uzde, a što je, po Fulkaneliju, hijeroglif pravilnosti i umerenosti koje ova vrlina unosi u ljudske strasti. O Umerenosti Fulkaneli kaže da ponekad ostavlja mač u kaniji, ali najčešće drži dve posude i kao da meša vodu i vino: reč je o elementarnom simbolu trezvenosti. Ezoterijski značaj Umerenosti, kaže Fulkaneli, nalazi se u uzdama koje ona drži u desnoj ruci. Uzde služe da bi se upravljalo konjem, jer pomoću njih jahač određuje kuda će usmeriti životinju. U tom smislu Umerenost ukazuje na samu suštinu kabale, onako kako je Fulkaneli shvata, kao specifični žargon ili tajni simbolički jezik posvećenika sačinjen od alegorija.