Friday, May 19, 2017

Razmišljanja o velikim arkanama 0 - VII (autor Dorijan Nuaj)

Olga Frobe Kapteyn
Na temu tarota ima obilje literature. Mnogi ljudi, dosta pametniji od mene, na tu temu su prilično iscrpno i detaljno pisali, pa odmah sebi postavljam pitanje šta bih tu novo mogao da dodam? Zapravo ništa, možda par detalja, ali ipak sam se odvažio na pisanje o velikim tarot arkanama, za početak, jednostavno želeći da podelim neka moja zapažanja ili da ono što je već davno rečeno stavim u kontekst drugačije perspektive ili naglašavanja određenih interpretacija ili simbolike. Takođe, pogledajte linkove sa drugim tekstovima na blogu u kojima sam se doticao teme tarota: Tarot i ljudsko teloAlfabet želja, tarot i Drvo životaGeomantijski alfabet.

0 Luda 
Osnovno značenje: misao / konfuzija;
Značenja: 
Ova karta ukazuje na stanje predrođenja, takođe i na prvobitni haos. Osim toga, ona je misao, ali i mnoštvo misli u stanju konfuzije ili neodređenosti. Slična značenja su zbunjenost, ludilo, jurodivost. Takođe Luda može biti duh ali i životni dah. U društvenom smislu označava anarhiju i nedostatak reda, nastup ludila, glupost, bezumlje itd, a u ponašanju ukazuje na nedoslednost. U metafizičkom smislu označava pojam apsoluta, a u skladu sa tim i mudrost. Sa druge strane, Luda može označavati i stanje mentalne i mistične tišine, utihnuće uma, predrođenje, budući da prethodi onom prvom - I Magu. Pošto je Mag vibracija, Luda je tišina iz koje vibracija proizilazi. Niz velikih arkana započinje tišinom (0 Luda) i završava tišinom (XXI Univerzum), a karte koje ih slede (I Mag) ili prethode (XX Sud / Eon) predstavljaju prvu i poslednju vibraciju. To znači da je Luda izraz prvobitne tišine dok je Univerzum tišina postfestum ili konačna tišina. U drugim i starijim tarot špilovima lik lude prati pas (kod Krolija je to tigar) koji predstavlja psa razuma. To je intelekt, verni pratilac čoveka koji ujeda i pokušava da zaustavi prikazani lik sa njegovog puta u ponor, pada u provaliju ili u vodu gde vreba krokodil. Takođe, čovek i pas (ili tigar) ukazuje na stari mit o detetu i zveri.
Elifas Levi smatra da ova karta simbolizuje divinaciju, odnosno veštinu proricanja. U mračnom aspektu, ova karta se može dovesti u vezu sa lavkraftovskim entitetima Njarlatotepom ili ludim bogom-demonom Azatotom. Luda je najbliža mračnoj praznini i notabilitetima bezdana. Mračni Luda je starešina svih zlih duhova. Za Keneta Granta staza Lude je staza Deteta - Hoor-paar-Krata - odnosno Bebe u Jajetu čija je elementarna atribucija akaša predstavljena crnim jajetom čiji je izraz krokodil Sebek. Po Grantu to je veza sa bogom Setom.
Prostorna kocka:
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava liniju koja povezuje gornju ravan (ukoliko zamislimo da se nalazimo u središtu zamišljene kocke) i donju ravan, odnosno kartu I Mag (percepcija) i II Sveštenica (intuiciju). Po uzoru na Kejsovu kocku sačinio sam sopstvenu malo izmenivši raspored nekih arkana, budući da njegovo rešenje ne mogu uskladiti sa mojim promišljanjem te teme. Ovo će postati očigledno dalje u tekstu. Međutim, ova karta i u mom rešenju zauzima istu poziciju, odnosno predstavlja misao koja povezuje percepciju i intuiciju, ono gore sa onim dole. 
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore Luda je povezana sa hebrejskim slovom alef, dok je u sistemu kojim su se služili Papus, Elifas Levi ili Osvald Virt (nazvaću ga uslovno hrišćanskim) ona povezana sa vatrenim slovom šin. Slovo šin na Drvetu života povezuje desetu sefiru Malkut sa osmom Hod. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara elementu Vazduha je X. Sklon sam tome da usvojim sistem po kome je Luda pandan slovu alef, pa ću dalje u tekstu uzimati u obzir samo tu atribuciju. Slovo alef je prvo od tri tzv majčinskih slova hebrejskog alfabeta i, između ostalog, označava analogiju Život / Dah. Dakle, uz pomoć daha koji prethodi zvuku Luda oživljava sledeći lik u nizu velikih arkana - Maga. U tom smislu Luda je simbol samog života, odnosno životne vitalne snage. Taj dah se može povezati i sa pojmovima kao što su hinduska prana, hebrejski ruah, latinski spiritus, grčka pneuma itd. 
Na Drvetu Života ova karta označava stazu koja povezuje prvu i drugu sefiru, Keter i Hokmah. U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje teme i levo uvo. Luda može biti dovedena u vezu sa Ain Sofom čiji se velovi nalaze iznad prve sefire Keter. Tako ona na neki način dotiče beskrajnu svetlost koja ljudima izgleda kao neprobojna tmina. Otud utisak ludila ili haosa. To ludilo, haos jeste potencijal iz kojeg se pojavljuje um, koji u ovom smislu možemo shvatiti kao vozilo misli. Osnovna boja ove arkane je sjajno bledožuta. Njen element je Vazduh. Geomantijska figura sa kojom može biti povezana je Fortuna Minor čija je poruka "brzo delaj".
Osvald Virt sa kartom Luda povezuje sazvežđa Eridanus i Kefej. Ovo rešenje stvara problem ukoliko usvojimo sistem atribucija po kojem je Luda povezana sa slovom alef, jer zvezdani atributi alefa ne mogu biti imenovana sazvežđa nego su to Orion i Taurus. Zato smatram da bi, sledeći Virtovu ideju, karti Luda u svojstvu alefa trebalo dodeliti sazvežđa Taurus i Eridanus, dok bi Orion i Kefej sledili analogiju I Mag / slovo bet. Priznajem da nisam srećan tom podelom. Bitne zvezde iz konstelacije Bika su Aldebaran i Alkion, a Eridanusa Ahernar.

I Mag
Osnovno značenje: percepcija / interpretacija;
Značenja:
Mag (magavan) manipuliše percepcijom. Kastaneda bi rekao pomera položaj skupne tačke. On zapravo interpretira stvarnost, čulne utiske pretvara u činjenice. Osim toga, Mag je opsenar, fakir, mađioničar, hipnotizer. On stvara iluziju što ga dovodi u vezu sa kartom XVIII Mesec. Sa kartom X Točak sreće dovodi ga u vezu načelo prvog pokretača. Mag je čakravarti, onaj koji pokreće točak. Njegovo bitno svojstvo je znanje. Takođe, Mag je, poput karte XX Eon / Sud - glasnik bogova. Mag najavljuje početak a Sud / Eon kraj. Po pitanju ove karte možemo slediti asocijativni niz: pažnja, percepcija, manipulacija percepcijom, interpretacija, znanje, reč, formula, stvaranje, demijurg, um, logos, muški princip, organizator, revolucionar. U modernom značenju ova karta bi mogla predstavljati manipulatora javnim mnjenjem, spin majstora, gospodara medija, menadžera, programera, organizatora itd. Simbolički, pratilac lika Maga, prikazan na Krolijevom dizajnu karte je babun koji sam po sebi predstavlja reči, a reči su formule, oblici vibracije. To su reči moći kojima Mag izražava svoju volju. Sam Mag je simbol prvobitne vibracije. U Krolijevom špilu Mag ne drži štap u ruci nego je on sam štap, a što ukazuje na specifičnost Krolijeve magijske formule izražene u ovoj karti po kojoj je čovek bog. U drugim špilovima Mag drži štap kao oruđe moći njegove volje.
Na osnovu alfabeta želja (strasti) Ostina Osmana Spera ova karta može biti dovedena u vezu sa strahom. Elifas Levi smatra da ova karta simbolizuje polaznika inicijacijske škole, odnosno fazu u kojoj se vrši njegova priprema. Za stazu Maga Kenet Grant kaže da ona predstavlja fluidnu osnovu svih oblika prenosa. Smatram da ne bih preterao ukoliko bih ovu kartu doveo u vezu sa drogama, s tim što je Mag kralj droga, onaj ko ih ekstrahuje iz prirode priprema i distribuira, veliki diler, ali i poznavalac umeća konzumiranja biljaka moći, vizija i zadovoljstva. Danas bi tome pridodali i proizvodnju sintetičkih droga.
Prostorna kocka:
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava njenu gornju ravan te kao percepcija stoji nasuprot intuiciji, odnosno karti II Sveštenica. Sperovski rečeno, to je strah nasuprot požudi, odnosno seksu.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore Mag je povezan sa hebrejskim slovom bet, dok je u hrišćanskom sistemu povezan sa slovom alef. Značenje slova bet je kuća, a između ostalog, ukazuje i na dualnost život-smrt. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara Merkuru je Y. Biblija, odnosno Mojsijevo Petoknjižje započinje slovom bet u prvoj reči teksta berašit (bet-reš-alef-šin-jod-tau), koje je u tom smislu prvo slovo i označava stvaranje, a što je atribut karte Mag. 
Na Drvetu Života ova karta označava stazu koja povezuje prvu (Keter) i treću sefiru (Binah). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje teme i desno uvo. Kabalistički posmatrano Mag je izraz sile koja upravlja silama Božjeg imena u Binahu a to je IHVH ALHIM (Jehova Elohim). Dakle, Mag je onaj ko ume da izgovori Božje ime na pravilan način čime stiče moć vladanja univerzumom, tj sedi na prestolu koji je Binah (u smislu ideje da je Binah kao inteligencija presto Hokmaha kao mudrosti). U praktičnom smislu to znači usmeravanje vibracije voljom. Postoji još jedna analogija. Naime, prve tri numerisane velike arkane (Mag, Sveštenica i Carica) mogu se dovesti u vezu sa prve tri sefire Drveta života (tzv viši trougao) ali i sa sefirama tzv nižeg trougla. Tako je Mag = 1 Keter, 8 Hod; Sveštenica = 2 Hokmah, 9 Jesod; Carica = 3 Binah, 7 Necah. 
Osnovna boja ove arkane je žuta. Povezana je sa planetom Merkur. Takođe, Mag se može dovesti u vezu sa prvom sefirom Keter u smislu simbolizma broja Jedan. Može se dovesti u vezu sa Ji đing trigramom vetar (112) koji označava na ljudskom telu bedra, u prostoru jugozapadni pravac. 
Osvald Virt sa kartom Mag povezuje sazvežđa Orion i Taurus, ali kako sam već objasnio gore u odeljku o karti Luda, smatram smislenim povezati Maga sa Orionom i Kefejem. Bitne zvezde Oriona su Rigel i Betelgez, a u sazvežđu Kefej to je Alderamin. Po legendi Kefej je bio kralj koji je sa svojom ženom Kasiopejom (II Sveštenica) imao ćerku Andromedu (XVII Zvezda) koju je zbog krivice njene majke otac morao žrtvovati morskom čudovištu. Andromedu je tom prilikom spasio junak Persej (XII Obešeni čovek). Sa druge strane Orion je sin boga mora Posejdona i veliki lovac. Po nekim verzijama mita, zbog svog lovačkog ili seksualnog preterivanja, stradao je nalogu boginje lova Artemide (mitološka atribucija karte II Sveštenica). Nakon smrti dospeo je u podzemni svet zajedno sa svojim psom Sirijusom (karta XVIII Mesec), što zbog psa opet asocira na lik Lude, ali i na Krolijevog Maga zbog psoglavog majmuna. Ova predstava ukazuje na neumerenost nekontrolisanih mentalnih psina, sunovrat razuma, volje koja zastaje jer se pita zašto, nastupanje ludila usled gubljenja u plimi utisaka i mentalnog zasićenja.

II Sveštenica
Osnovno značenje: intuicija / fascinacija;
Značenja:
Sveštenica opčinjava. Ona je čarobnica, ženski princip, tajna, gnoza, skrivena istina, naposletku - mudrost. Ona je izraz sile koja aktuelizuje stvari, vodi od potencijalnog ka aktuelnom. Pojam ezoterije i ezoteričnog nema bolji simbol u tarotu od ove karte. U tom smislu ona je suprotnost Svešteniku koji predstavlja egzoternu, spoljašnju religiju. Sveštenica bi, recimo, bila misticizam, ezoterna religioznost. Ona je žena u transu, ali je i simbol lucidnog sanjanja i magije snova. Takođe, nasuprot Svešteniku koji predstavlja operativno, pojedinačno sećanje (ili učenje napamet), ona je izvor svih sećanja, univerzalni trezor memorije. U praktičnom smislu to bi značilo kolektivno sećanje. U Krolijevom špilu jedan od simbola Sveštenice je kamila - vozilo kroz pustinju, čuvarica vode budući da ona prebacuje putnike / posvećenike preko apstraktnog ambisa svesti. Kao takva Sveštenica je simbol same suštine svesti kao izvor svih voda. To otkriva još jedno njeno svojstvo - da pomiruje suprotnosti. Mag je njen suštinski pandan budući da ona nosi ono što on pokreće. Ona je vozilo, nosač reči, vibracije koju ogrće svetlošću. Ona je izvor svih modaliteta vibracija. Njena svetlost, površina njenih voda, treperi nebrojenim spiralnim oblicima. Tako dolazimo do još jednog bitnog značenja ove karte a to je regulisanje fluktuacija, odnosno upravljanje energijom, sadržajem, stvaranjem puteva kako će se nešto ostvariti. 
Na osnovu alfabeta želja (strasti) Ostina Osmana Spera ova karta može biti dovedena u vezu sa požudom i seksom. Elifas Levi smatra da ova karta simbolizuje stubove hrama i magijsku ravnotežu. Alister Kroli kaže da je ona skrivena u svetlosti čime se iskazuje njegov stav da je svetlost nešto što skriva stvari, a što sam pokušao objasniti u tekstu: Khabs i Khu. U svom mračnom aspektu Sveštenica je žaba ili kakvo drugo htonsko biće vodenih dubina, amfibija, riboliki atavizam koji upravlja mrežom snova i snoviđenja, tamna strana Meseca (opet aluzija na Lilit) itd. 
Prostorna kocka:
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava njenu donju ravan te kao intuicija stoji nasuprot percepciji, odnosno karti I Mag. Sperovski rečeno, to je požuda / seks nasuprot strahu.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore Sveštenica je povezana sa hebrejskim slovom gimel, dok je u hrišćanskom sistemu povezana sa slovom bet. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara Mesecu je W. Osnovna boja ove arkane je plava. Povezana je sa Mesecom. Takođe, Sveštenica se može dovesti u vezu sa drugom sefirom Hokmah (mudrost). Može se dovesti u vezu sa Ji đing trigramom zemlja (222) koji označava na ljudskom telu stomak, u prostoru severni pravac.
Na Drvetu Života ova karta označava stazu koja povezuje prvu (Keter) i šestu sefiru (Tifaret). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje teme (ili čelo "treće oko") i solarni pleksus. Kabalistički posmatrano, karta Sveštenica predstavlja sredstvo delovanja vrhovnog trojstva (tri prva sefirota Drveta života). Robert Wang u tom smislu primećuje da pet karata koje predstavljaju staze na Drvetu života, a koje vode od nižih sefira ka vrhovnoj trijadi, formiraju pentagram koji ima sledeći raspored: V Sveštenik je Zemlja, VI Ljubavnici su Vazduh, VII Kočija je Voda, IV Car je Vatra, dok Sveštenica označava peti element - Duh. Ovaj detalj, sam po sebi, zaslužuje dublje proučavanje, ako ni zbog čega drugog onda barem zbog toga što ukazuje na vezu trećeg oka i materice koja je takođe oko (o čemu piše Taiša Abelar).    
Osvald Virt sa kartom Sveštenica povezuje sazvežđe Kasiopeja, čije su bitne zvezde Šedir i Kaf. Kasiopeja je u grčkoj mitologiji bila žena etiopskog kralja Kefeja (I Mag) i majka Andromede (XVII Zvezda). Zbog svoje taštine i hvalisavosti uvredila je morske nimfe čiji je otac Posejdon kaznio Kasiopeju tako što je poslao morsko čudovište da opustoši njeno kraljevstvo. Da bi se čudovište umirilo Kefej je morao da mu prinese odgovarajuću žrtvu, a što je u tom slučaju bila njegova ćerka Andromeda, koju je oslobodio junak Persej (XII Obešeni čovek). Ovaj mit ukazuje na mračnu stranu karaktera Sveštenice - taština koja uznemirava vodeni element i priziva nemani htonskih dubina. To je prokletstvo požude koja lišena olakšanja tvori otrovnu iluziju punu izopačenih fantazmagoričnih čudovišta - intuicija zaslepljena fascinacijom, parališuća samorefleksija itd. Osim ovoga, takođe u liku Sveštenice možemo prepoznati antičku božansku lunarnu trijadu Hekata - Artemida - Dijana. 

III Carica
Osnovno značenje: imaginacija;
Značenja:
Carica je priroda. Njeno svojstvo je plodnost i obilje a što ukazuje na izobilje, rađanje, ali i na prolaz, odnosno ulaz / izlaz. Takođe, Carica označava stvaralačku moć imaginacije, kao i sve ono što želimo. Ona je simbol svih želja pa otud i privlačnost kao jedno od njenih svojstava. To je Velika Majka, univerzalna materica koja rađa, uništava i obnavlja. Carica je i supruga, zakonita žena, ona koja rađa zakonite naslednike, a što ukazuje i na to da bi oni nezakoniti (ili oni koji ne bi smelo da postoje) postali žrtvama njenog neutaživog apetita. Njena krv je mleko i njeno mleko je krv. Njene tečnosti opijaju, isceljuju ali i truju. Carica označava vladavinu. U civilizacijskom smislu ona predstavlja istoriju, državu, pa i samu civilizaciju. U društvenom smislu ukazuje na socijalnu pomoć, nasledstvo, stipendije, blagostanje, porast produktivnosti, ali i zagađenja, ekološke incidente, glad, epidemije itd. U psihološkom smislu ona predstavlja zadovoljstvo, ali i posledice potrage za njime, izopačena zadovoljstva, pornografiju, venerične bolesti itd. Mitološki, Carica je Venera, Afrodita, Ištar, boginja ljubavi, (svete prostitucije) ali i rata, što ukazuje na njenu destruktivnu stranu. Osim sa kartom Car, značajna je njena veza i sa kartom XIX Sunce budući da je ona Majka-Sunca. Nju možemo prepoznati i u biblijskom motivu žene odevene u Sunce.
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa ljubavlju i strastima. Elifas Levi smatra da ova karta simbolizuje Solomonov trougao, odnosno trougao koji u ceremonijalnoj magiji služi kao obredni iscrtanom linijom ograđeni prostor u kome se mafinestuje prizvani duh ili demon.
Prostorna kocka:
U prostornoj kocki Carica karta označava njenu prednju ravan i istočni pravac, kao i sve ono što je ispred. Kao imaginacija (na istoku) ona stoji nasuprot razumevanju (na zapadu, karta X Točak sreće). Sperovski rečeno, to je ljubav / strast nasuprot privlačnosti / želji.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore Carica je povezana sa hebrejskim slovom dalet, dok je u hrišćanskom sistemu povezana sa slovom gimel. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara Veneri je V.
Na Drvetu Života ova karta označava stazu koja povezuje drugu sefiru (Hokmah) i treću sefiru (Binah). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje levo i desno uvo sredinom glave. Osnovna boja ove arkane je smaragdno-zelena. Povezana je sa planetom Venerom. Carica se može dovesti u vezu sa trećom sefirom koja označava inteligenciju / razumevanje. Isto tako, Carica se može dovesti u vezu i sa Ji đing trigramom jezero (211) koji označava na ljudskom telu usta, u prostoru jugoistočni pravac.
Osvald Virt sa kartom Carica povezuje sazvežđe Virgo, čije su bitne zvezde Spika i Vindemiatriks.

IV Car
Osnovno značenje: moć / razum;
Značenja:
Car je oličenje moći i veličine. On je vlast, ali predstavlja i nasilje koje vlast vrši. Ako je Carica država, Car je državnik. Predstavlja zaštitu ali i vladavinu razuma. Tu nije reč samo o fizičkoj zaštiti, nego i mentalnoj jer Car predstavlja načelo klasifikacije utisaka, racionalnog procesa koje štiti svest i daje joj orijentire. Car uvodi red u vrenje mentalnih slika koji proizilaze iz Carice. Priroda Cara je solarno-marcijalna čime se naglašava načelo imperije, njeni dometi, mudrost, sveobuhvatnost, univerzalnost i zrakasto širenje iz jednog centra apsolutne političke, ekonomske i kultne moći.  
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa gnevom. Elifas Levi smatra da ova karta simbolizuje tetragramaton i odgovara magijskim operacijama zazivanja elemenata. 
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava njenu severoistočnu, odnosno levu uspravnu ivicu. Meni je bilo prikladnije da vertikalne ivice kocke dodelim onim kartama koje predstavljaju arhanđeoska načela te odgovaraju znakovima Bika, Lava, Škorpije i Vodolije. Kao takvom Caru sam namenio gornju prednju ivicu kocke, odnosno istočnu visinu. Tako Car, odnosno moć / razum predstavlja liniju koja razdvaja ravan percepcije / interpretacije (I Mag) i imaginacije (III Carica). Linija kocke koja se nalazi na nasuprot Cara, odnosno na zapadnoj visini je VIII Pravda, tj ravnoteža / ostvarenje. Sperovski rečeno, to je gnev nasuprot privrženosti.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore Car je povezan sa hebrejskim slovom he, dok je u hrišćanskom sistemu povezan sa slovom dalet. Alister Kroli Caru dodeljuje slovo cadi. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara znaku Ovna je B.
Na Drvetu Života ova karta označava stazu koja povezuje drugu (Hokmah) i šestu sefiru (Tifaret). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje levo uvo i solarni pleksus. Osnovna boja ove arkane je skerletno crvena. Povezana je sa znakom Ovna i ima prirodu Marsa. Broj 4 kojim je ova karta označena ukazuje na formu i na četvrtu kabalističku sefiru Hesed koja pripada Jupiteru. Car se može dovesti u vezu sa marcijalnom geomantijskom figurom Puer čija je osnovna poruka "savladaj energiju".
Osvald Virt sa kartom Car povezuje sazvežđa Herkules (zvezda Ras Algeti), Corona Borealis (zvezda Alfeka) i Lira (zvezda Vega)

V Sveštenik
Osnovno značenje: sećanje;
Značenja:
Sveštenik, odnosno Prvosveštenik, jeste čuvar tradicije, čuvar kulta, čuvar svete tajne, religije. U tom smislu on je oličenje sećanja, odnosno znanja što ga čini učiteljskom figurom. Takođe, ova karta predstavlja psihički život, unutrašnje čuvstvo. Simbolički, karta Sveštenik predstavlja mikrokosmos, zvezdu pentagrama, odnosno plamteći pentagram po Leviju. Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa zanosom. U mračnijoj perspektivi ova karta predstavlja Minotaura, čudovište i glavno iskušenje lavirinta. U negativnom aspektu ova karta ukazuje na dogmatizam, fanatizam, fundamentalizam, ideološku indoktrinaciju, demagogiju, klerikalizam. U tome prepoznajemo gnostičko učenje o zlom vladaru ovog sveta - demijurgu čiji je Sveštenik služitelj, a koji putem religijske zaslepljenosti i moralizma drži ljude u stanju pokornosti. 
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava njenu jugoistočnu, odnosno desnu uspravnu ivicu. Meni je bilo prikladnije da ovu kartu postavim na mesto leve, severoistočne uspravne ivice. Sveštenik, odnosno sećanje predstavlja liniju koja razdvaja ravan imaginacije (III Carica) i spoznaje (XVI Kula). Linija kocke koja se nalazi dijagonalno nasuprot Sveštenika je XVII Zvezda, odnosno namera. Sperovski rečeno, to je zanos nasuprot olakšanja.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore Sveštenik je povezan sa hebrejskim slovom vav, dok je u hrišćanskom sistemu povezan sa slovom he. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara znaku Bika je C.
Na Drvetu Života ova karta označava stazu koja povezuje drugu (Hokmah) i četvrtu sefiru (Hesed). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje levo uvo i levo rame. Osnovna boja ove arkane je narandžasto-crvena. Povezana je sa znakom Bika i ima prirodu Venere. Broj 5 kojim je ova karta označena ukazuje na petu kabalističku sefiru Geburah koja pripada Marsu. Sveštenik se može dovesti u vezu sa Venerinom geomantijskom figurom Amissio čija je osnovna poruka "zaustavi se".
Osvald Virt sa kartom Sveštenik povezuje sazvežđe Aries čije su dve najznačajnije zvezda Hamal i Šeratan.

VI Ljubavnici
Osnovno značenje: nadahnuće; 
Značenja:
Alister Kroli kaže da se ova karta još može nazvati i Braća. Među mnogim tumačenjima ove karte izdvojio bih sledeći asocijativni niz: razlikovanje, analiza, dedukcija, nadahnuće, oklevanje, izbor, iskušenje, entuzijazam, eros, venčanje, ljubav, bratstvo, zajednica, dvojnik, blizanci itd. Ideja venčanja ukazuje i na vezu sa kartom XIV Umerenost / Veština. Stvari se menjaju mešanjem sa drugim stvarima. Te dve karte zajedno ilustruju geslo Solve et Coagula, s tim što su Ljubavnici solve (rastvaranje, analiza) a Umerenost coagula (skupljanje, sinteza). Oba ova načela su spojena u karti XV Đavo. Ova karta ukazuje na dualnost koje se ujedinjuje u jednom. Biblijski motiv blizak doktrini ove karte jeste priča o Adamu i Evi, a što uključuje i legendu o Adamovom izboru između Eve i Lilit. U obrnutom značenju ova karta ukazuje na preljubu, incest, bratoubistvo, verolomstvo, sumnju, paranoju itd.
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa užasom. Elifas Levi smatra da ova karta simbolizuje magijsku ravnotežu ali i medijumske operacije koje uključuju medijuma i medijatora.
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava njenu istočnu visinu, odnosno gore ispred posmatrača koji okrenut ka istoku, stoji u središtu zamišljene kocke. Meni je bilo prikladnije da ovu kartu čija je atribucija promenljivi znak (Blizanci) postavim na donju prednju liniju, odnosno istočnu dubinu. Ljubavnici, odnosno nadahnuće predstavlja liniju koja razdvaja ravan imaginacije (III Carica) i intuicije / fascinacije (II Sveštenica). Linija kocke koja se nalazi nasuprot Ljubavnicima je takođe određena kartom koja pripada promenljivom znaku (Strelac) a to je XIV Veština / Umerenost, transmutacija, pretvaranje jedne stvari u drugu. Sperovski rečeno, to je užas nasuprot pohlepe.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore Ljubavnici su povezani sa hebrejskim slovom zain, dok je u hrišćanskom sistemu to slovo vav. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara znaku Blizanaca je D. 
Na Drvetu Života ova karta označava stazu koja povezuje treću (Binah) i šestu sefiru (Tifaret). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje desno uvo i solarni pleksus. Osnovna boja ove arkane je narandžasta. Broj 6 kojim je ova karta označena ukazuje na solarni Tifaret. Ljubavnici se mogu dovesti u vezu sa Merkurovom geomantijskom figurom Albus čija je osnovna poruka "razmisli".
Osvald Virt sa kartom Ljubavnici povezuje sazvežđa Strelac (Kaus Australis) i Orao (Altair). 

VII Kočija
Osnovno značenje: volja;
U materijalnom smislu, Kočija je vozilo, brod, kovčeg, ratna mašina, tenk, avion, letelica, bager, buldožer, UFO. Onaj ko njome upravlja je pre svega ratnik, ratni vođa, neko uniformisano lice, kosmonaut itd. Karta označava pobedu i trijumf volje, ali i dolazak vanzemaljaca, pojavu avatara, spuštanje Boga, odnosno božansko ovaploćenje, dominaciju. U ovoj karti možemo prepoznati apolonsko načelo. Obrnuto značenje karte Kočija odnosi se na parazitizam, vampirizam, stomak, glad, neumerenost u jelu i piću. U mističnom smislu ovu kartu možemo povezati sa prvobitnim idejama jevrejskog misticizma koje se odnose na Božji presto i viziju proroka Jezekilja - merkava. Merkava je vozilo koje nosi Božji presto. Osim toga, simbolizam ove karte podseća i na legendu o svetom Gralu, a što za sobom povlači mnoge asocijacije koje se odnose na konzumaciju svetog pića: vino, krv, ambrozija, eliksir mladosti / večnosti itd. U obrnutom značenju to bi se odnosilo na alkoholizam. Korak dalje vodi ka potrazi za izgubljenom svetinjom, Gralom, zlatnim runom, nečim vrednim i dostojnim velike i posvećene potrage. U praktičnom značenju to bi moglo biti kopanje, rudarenje, rašljarenje, ali se odnosi i na razne vrste istraga, istraživanja, otkrivanja skrivenih stvari itd. Takođe, postoji još jedna mistična paralela a to je sveti grad, Novi Jerusalim, Grad Piramida i sl., gde se stiže upravo na ovako magičnom vozilu ili za čije je dosezanje potrebno razviti vrline i sposobnosti koje se kriju u simbolici karte Kočija. Dizajn karte tarota Sforca kojom je prikazan bog Mars u suštini je identičan sa ovom kartom.
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa osećajem frustracije. Elifas Levi smatra da ova karta simbolizuje septenarijum talismana, odnosno sedmostruko načelo talismanske magije koja se zasniva na upotrebi planetarnih magijskih uticaja. 
U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ova karta označava njenu istočnu dubinu. Moje shvatanje svrhe prostorne kocke ovu kartu čija je atribucija kardinalni znak Rak postavlja na gornju desnu liniju, odnosno južnu dubinu. Tako Kočija, odnosno volja predstavlja liniju koja razdvaja južnu / desnu ravan regeneracije / oslobađanja (XIX Sunce) i gornju ravan percepcije / interpretacije (I Mag). Linija kocke koja se nalazi nasuprot Kočiji je takođe određena kartom koja pripada kardinalnom znaku na severnoj strani zamišljene kocke (Jarac) a to je XV Đavo, opsesija. Sperovski rečeno, to je frustracija nasuprot atrofije.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore Kočija je povezana sa hebrejskim slovom het, dok je u hrišćanskom sistemu to slovo zain. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara znaku Raka je F.
Na Drvetu Života karta Kočija označava stazu koja povezuje treću (Binah) i petu sefiru (Geburah). U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje desno uvo i desno rame. Osnovna boja ove arkane je narandžasto-žuta. Broj 7 kojim je ova karta označena ukazuje na Venerinu sefiru Necah. Kočija se mogu dovesti u vezu sa Mesečevom geomantijskom figurom Populus čija je osnovna poruka "uspostavi red". 
Osvald Virt kartu Kočija povezuje sa sazvežđima Veliki Medved (Alkaid, Aliot) i Argo Navis (Kanopus, Avior, Miaplacidus, Naos, Alsuhail, Markeb).