Saturday, February 18, 2017

Tarot i ljudsko telo (autor Dorijan Nuaj)

O tarotu je mnogo toga napisano i zaista je teško na tu temu reći nešto novo. Otud se u ovom tekstu neću zadržavati na opštim mestima ili sumiranjem onoga što je u mnogim knjigama već rečeno. Odmah ću preći na stvar. Konkretno, pokušaću da ustanovim saobraznosti i veze između tarot karata i delova ljudskog tela, ne samo velikih arkana nego celokupnog špila. Tarot je simbolički univerzum pa samim tim obuhvata, kako makrokosmos, tako i mikrokosmos. Kao prvo, hajde da vidimo kako se velike arkane mogu pozicionirati u ljudskoj anatomiji. Ključ za povezivanje anatomskih atribucija tarota našao sam u sistemu arapskih geomantijskih atribucija, a geomantijske figure, kao što svaki proučavalac zapadnog hermetizma zna - imaju svoje tarot atribute (vidi: Geomantijski alfabet (prvi deo)). 

Evo kako izgleda raspored velikih tarot arkana projektovanih na ljudsku anatomiju:

Glava = XVIII Mesec;
Vrat = XIII Smrt;
Grudni koš = XV Đavo;
Solarni pleksus = VI Ljubavnici;
Stomak = XII Obešeni čovek;
Polni organi = XVII Zvezda;
Levi bubreg / plućno krilo = VII Kočija;
Desni bubreg / plućno krilo = IX Pustinjak;
Levo rame / ruka = IV Car;
Desno rame / ruka = VIII Ravnoteža (Pravda);
Leva podlaktica i šaka = XIV Umerenost (Veština);
Desna podlaktica i šaka = V Prvosveštenik;
Leva natkolenica = 0 Luda;
Desna natkolenica = XI Strast (Snaga);
Leva potkolenica i stopalo = XXI Univerzum (Svet);
Desna potkolenica i stopalo = XX Eon (Sud);

Ovde se daju primetiti neke zanimljive relacije. Evo jednog i najočitijeg primera. Glava je broj 18 - Mesec a oblast polnih organa je 17 Zvezda. Obe karte kao atributi staza dijagrama Drveta života imaju veze sa Venerinom sferom. Karta Mesec je atribucija staze koja povezuje zemaljsku sferu sa Venerinom (Malkut i Necah), dok je Zvezda atribucija staze koja povezuje Mesečevu sa Venerinom sferom (Jesod i Necah). Dakle, Venerina sfera je zajednička glavi i zoni polnih organa. Karta zvezda kao simbol noćnog neba, između ostalog simbolizuje i mnoštvo semena dok je karta Mesec simbol glave, mozga koji je ovaploćenje razvoja semena. Centralni nervni sistem sa mozgom nalikuje spermatozoidu sa repom itd.

Na glavi, sledeći Agripine planetarne atribucije, imamo sledeći tarot raspored:
Levo oko = II Prvosveštenica (planetarna priroda Mesec);
Desno oko = XIX Sunce (planetarna priroda Sunce);
Levo uho = X Točak sreće (planetarna priroda Jupiter);
Desno uho = XXI Univerzum (Svet) bis (planetarna priroda Saturn);
Leva nozdrva = III Carica (planetarna priroda Venera);
Desna nozdrva = XVI Kula (planetarna priroda Mars);
Usta = I Mag (Čarobnjak, Žongler) (planetarna priroda Merkur);

Podsetimo se, po Agripi (vidi njegovu Okultnu filozofiju), planetarne atribucije u odnosu na celokupnost ljudskog tela izgledaju ovako: Mesec je levo stopalo (noga), Saturn je desno stopalo (noga), Merkur je leva ruka, Mars je desna ruka, Jupiter je glava, Sunce je srce, Venera genitalije. Eventualno, pod prirodom Sunca možemo smatrati čitav grudni koš a abdomen kao Venerin. 

Sledeću celinu u tarotu, nakon velikih arkana, čine dvorske karte. One slede princip analogija čije je polazište u aksiomu "palac je glava" iz kojeg izvodimo šesnaestrostruku celinu ljudske anatomije:

Glava = Princeza štapova; 
Vrat = Princeza diskova;
Grudi = Princeza mačeva;
Stomak = Princeza pehara; Levo stopalo = Kraljica diskova;
Desno stopalo = Kraljica štapova;
Leva potkolenica = Princ mačeva;
Desna potkolenica = Princ diskova;
Leva natkolenica = Kralj pehara;
Desna natkolenica = Kralj mačeva;
Leva šaka = Kraljica mačeva;
Desna šaka = Kraljica pehara;
Leva podlaktica = Princ pehara;
Desna podlaktica = Princ štapova;
Leva nadlaktica = Kralj štapova;
Desna nadlaktica = Kralj diskova;

Male arkane slede dvorske karte u pozicioniranju u ljudskoj anatomiji:

Glava = as štapova; 
Vrat = as diskova;
Grudi = as mačeva;
Stomak = as pehara;
Levo stopalo = desetka štapova, dvojka diskova, trojka diskova;
Desno stopalo = desetka pehara, dvojka štapova, trojka štapova;
Leva potkolenica = četvorka diskova, petica mačeva, šestica mačeva;
Desna potkolenica = četvorka štapova, petica diskova, šestica diskova;
Leva natkolenica = sedmica mačeva, osmica pehara, devetka pehara;
Desna natkolenica = sedmica diskova, osmica mačeva, devetka mačeva;
Leva šaka = desetka diskova, dvojka mačeva, trojka mačeva;
Desna šaka = desetka mačeva, dvojka pehara, trojka pehara;
Leva podlaktica = četvorka mačeva, petica pehara, šestica pehara;
Desna podlaktica = četvorka pehara, petica štapova, šestica štapova;
Leva nadlaktica = sedmica pehara, osmica štapova, devetka štapova;
Desna nadlaktica = sedmica štapova, osmica diskova, devetka diskova;

Slika koju formiraju dvorske karte i male arkane ukazuju da su udovi predstavnici nebeskog svoda, zvezdanih i planetarnih sfera, dok je trup poput Zemlje, nepokretan u središtu, a što odgovara geocentričnom i antropocentričnom modelu svemira. Glava je izuzetak jer ona može biti deo zemlje ali i kosmos u malom. Kao što je čovek simbol svemira tako i glava može biti simbol ne samo svemira nego i čoveka. Isto važi i za dlanove i tabane.