Tuesday, August 2, 2016

Eros, magija, manipulacija II (autor Dorijan Nuaj)

Mind and body, Austin Osman Spare
U prethodnim tekstovima (Eros, magija i manipulacija i Razum protiv imaginacije) videli smo kako je svojevrsna cenzura imaginacije za vreme ideološkog rata protestanata i katolika (reformacija i kontrareformacija) stvorila uslove za razvoj egzaktnih nauka i tehnologije, odnosno moderne vladavine Razuma kao suštinske vrednosti na kojoj je utemeljena savremena civilizacija. Dakle, kao što sam i ranije pisao, načelo razuma kao vladajuće nastalo je na krilima jednog reakcionarnog ludila proklamovane strogosti (vidi: Mesijanski demijurg istorije I). Kako je objasnio Joan Kulijanu u knjizi Eros i magija u renesansi, nakon smrti Đordana Bruna puritanske sile i njima suprotstavljeni Rim, našli su zajedničkog neprijatelja u vidovima imaginativnih sposobnosti koje su smatrali idolopoklonstvom i (s pravom) magijskim delovanjem. Magijske mentalne slike - fantazme, proglašeni su idolima koje je zamislilo unutrašnje čulo. Puritanci su išli korak dalje u tome, cenzurišući umetnost, oslanjajući se na prosvećivanje vernika njihovim opismenjavanjem i osposobljavanjem da čitaju i ispravno tumače bibliju. Katolički, a naročito pravoslavni svet, više se oslanjao na slike u obliku ikona, freski, kipova, koji kao objekti kontemplacije mogu pružiti pristup verniku ka svetu simbola i neposrednijeg doživljavanja religijskog univerzuma. Kako je veliki broj ljudi tada bio nepismen, upravo su te slike i oblici produbljivale njihovo versko obrazovanje. Puritanizam je sve to izbacio, oslanjajući se na suvoparnu racionalnost u tumačenju biblijskog teksta. Naravno, to je imalo za posledicu širenja pismenosti. Međutim, u magijskom smislu primene fantazmi, dakle ne u opredmećenom obliku oslikavanja crkvenog učenja, mentalne slike kao pomagalo učenju, pamćenju i procesu razmišljanja, postale su meta za odstrel budući da su bile utemeljene na paganskom svetonazoru koji je uključivao hermetizam, astrologiju, alhemiju i druge okultne nauke. 
Ipak, magija je preživela, doživljavajući svoja ovaploćenja u današnjem svetu zaodenuta u mnoge svetovne aktivnosti i načela. Ne govorim ovde o nekakvoj magijskoj obnovi i pratećem pomodarstvu koje je u naše vreme doživelo pravi bum, već o namernom i ciljnom delovanju na pojedince i mase za koje se može reći da je magijsko. Načela političke, ideološke i ekonomske propagande, uticaj na svest putem medija i internet sadržaja, sve su to oblici neposrednog delovanja zasnovanog na magijskim načelima. Magija je, kaže Kulijanu, usmerena na imaginaciju u kojoj nastoji ostaviti trajne impresije. Izložena beskrajnom toku slika i pratećih zvukova, današnja pokoljenja u velikoj meri su oblikovana na jedan sistematski i rekao bih - podmukao način. Manipulacijom Erosom, jednom invanzivnom fantazmičkom erotizacijom (vidi: Panseksualizam), ljudska svest se menja u pravcu koji žele oni koji tu manipulaciju sprovode. Mada, teško je reći jesu li i sami manipulatori žrtve svoje manipulacije, ili ako jesu, još je teže reći znaju li oni kakve će krajnje posledice iz toga proizaći? Mislim da, čak i ako znaju ili slute, da ih jednostavno nije briga. Njih pre svega zanima trenutna korist i održavanje već utabanih obrazaca radi obezbeđivanja buduće koristi i preimućstva. Iz njih govori i dela njihova moć (vidi: Kultura kao sudbina). Cilj moći je vlast, a da bi to uspela potrebno je da pretvori ljude u gomilu, jer kako kaže pionir socijalne psihologije Gustav le Bon, od trenutka kada pojedinci postanu gomila, neznalica i znalac postaju jednako nesposobni da posmatraju. Magija je i u vreme Đordana Bruna, kao i danas, kao i za vreme drevnog Egipta, bila i ostala:
„Sredstvo upravljanja pojedincima i masama na temelju dubokog poznavanja ličnih i kolektivnih erotskih impulsa. U njoj prepoznajemo prethodnicu psihoanalize, posebno primenjene psihosociologije i psihologije masa. 
Sociologija je odavno ustanovila činjenicu pomaka zanimanja prema nauci i tehnologiji u puritanskoj Engleskoj, koje je povezalo naučne vokacije sa religijskim puritanstvom. Tako se sfera puritanstva koja je, prema Maksu Veberu, dovela do oblikovanja kapitalističkog duha proširila te je uključila i stvaranje novih sfera društvenog interesa koje su sposobne objasniti uspon moderne nauke i tehnologije. 
Evropsku naučnu revoluciju koja je dovela do uništenja renesansnih nauka prouzrokovali su religijski činioci koji nemaju ničeg zajedničkog sa samim naukama. 
(Joan Kulijanu, Eros i magija u renesansi, Fabula Nova, Zagreb, 2007, str 18/23)
Pojava Alistera Krolija (i neposredno pre njega magijske organizacije Zlatna zora) na britanskim ostrvima, više od četiri veka nakon bitisanja Đordana Bruna i Džona Dija, revolucionisala je fantazmičko u Zapadnoj civilizaciji. Brunov Mag se ovaplotio u Krolijevoj ličnosti. Naravno, neću izostaviti ni drugog Britanca - Ostina Osmana Spera, ali on nije ni iz daleka poznat kao Kroli. Treća ličnost koja je snažno uticala na masovno oblikovanje fantazmi jeste Hauard Filips Lavkraft. Kroli, Sper i Lavkraft su iz neznanih dubina izneli sirov sadržaj, poput kakvih volšebnih psihonauta koji su sa dalekih odredišta u naš svet doneli začuđujuće i zastrašujuće uzorke nepoznatih svetova. Njihov uticaj na našu maštu je mnogo veći nego što je većina ljudi toga uopšte svesna. Kenet Grant je u knjizi Magijski preporod povukao paralele i iznašao velike sličnosti između Krolijeve i Lavkraftove mitologije. Sa druge strane Sperova formula atavističkog vaskrsnuća jeste jedan moćan oblik manipulacije fantazmama koje magijske slike vezuje za opsesije, a opsesije za određene magijske sile, entitete, duhove. Iz toga se razvio zanimljiv oblik magije utemeljen na metodi sigilizacije. Kenet Grant daje zanimljiv detalj povodom Sperovog metoda atavističkog vaskrsnuća:
„Opsesija i vibracija sačinjavaju osnovu svake magike koja se odnosi na transformaciju i materijalizaciju. Opsesivna ideja prevazilazi i poništava sve manje važne ideje. Sama ekstaza predstavlja rascvetavanje opsesije. Štaviše, vibracija podstiče ekstazu, što dovodi do emocionalne ispražnjenosti koju odslikava vakuumsko stanje. Svaki individualni duh u svojim najdubljim slojevima često posećuju skrivene opsesije koje su, kod prosečne osobe, sve zajedno zaklonjene ili skrivene od budne svesti. Magičari su neumorni u iznalaženju puteva za prizivanje ovih opsesija... Simbolički oblici ovih opsesivnih utvara ponekad se otkrivaju kroz jednostavan proces nesvesnog crtanja. Određeni oblik se stalno vraća u malo izmenjenoj, ali uvek prepoznatljivoj formi. Ukoliko se ovaj oblik uhvati i izoluje on se može pretvoriti u sigil i natopiti magijskom energijom.“ (Kenet Grant, Alister Kroli i skriveni bog, Esotheria, Beograd, 1997, str 145)
Upravo je taj slikoviti oblik primer atavističkog vaskrsnuća, svojevrsni glif opsesije. Taj oblik je sigil one sile koja se nalazi u pozadini opsesije koja u obliku psihološkog odjeka može probuditi uspavani atavizam duboko zakopan u psihi čoveka. Dalje Grant objašnjava:
„Ukoliko se ova opsesija potvrdi sredstvima seksualne magike, odnosno ako se nahrani lunarnim vibracijama, stvarno biće će se roditi iz dubina. Ono će dobiti čvrstinu na astralnoj ravni kao podsvesni misaoni entitet, a može čak i stvoriti svoj privid na materijalnoj ravni i postati vidljiv i za nepristrasne svedoke. Ovakav atavizam može biti izuzetno opasan i treba ga odstraniti čim se postigne cilj zbog koga je proces izazvan.“ (Kenet Grant, Alister Kroli i skriveni bog, str 146)

Ostin Osman Sper

Nema potrebe naglašavati koliko se današnji medijski i informativni procesi, filmska i muzička produkcija, nalaze na liniji ovde iznetih magijskih formula, ali iz razumljivih razloga, na jednom prilično pojednostavljenom nivou. Danas imamo masu pasivnih posmatrača i nevoljnih učesnika uvučenih u proces svojevrsnog bombardovanja svesti fantazmičkim slikama na koje se lepe dublje opsesije prizvane uzbuđenom moćnom seksualnom te energijom raznih drugih emocija. Dešava se veliko trasiranje ljudske svesti ka panseksualnim perspektivama budući da su svi erotski fenomeni - kojima se opsežno manipuliše, istovremeno i magijski. Kulijanu naglašava da je Brunov manipulator deo države, a dodao bih i naddržave. Taj manipulator, kao načelo delovanja moći, jeste ugaoni kamen čitavog svetskog poretka stvaranog od renesanse na ovamo. Manipulator, kako kaže Kulijanu, opsežnim nadzorom nad građanima, stiče uvid u njihovo nesvesno (ili podsvesno):
„... kako bi se iz njega izvukle sramotne slabosti, sredstvo kojim se subjekt može vezati, manipulisati, hipnotisati, učiniti podložnim za upravljanje.“ (Joan Kulijanu, Eros i magija u renesansi, str 196)
Sličan metod koristili su, proroci, verovesnici i žreci religija. Pozvaću se opet na Kulijanov prigodan navod:
„Utemeljivač religije je na neki način transcendentni instrument, jer njegovi ciljevi nisu sebični. Uslov za njegov uspeh je stvaranje okruženja u kojem kolektivni subjekt postaje podložan i spreman na vlastitu žrtvu. Religija se može održati samo aktivnom kontrolom nad obrazovanjem pojedinaca, kontrolom koja takođe mora biti represivna kako bi pojedinca sprečila da izađe iz depersonalizovanog stanja i postane sposoban za reprogramiranje. Naravno, isti kriterijum vredi i za napredovanje pojedinca u religijskoj hijerarhiji.“ (Joan Kulijanu, Eros i magija u renesansi, str 196)
Astralno telo čoveka se podsticanjem opsesija pod uticajem adekvatnih fantazmi, magnetizuje, čime se suštinski i sistematski vrši slabljenje sveukupnog energetskog potencijala ljudskih bića. To je isto što i masovno sakaćenje. Zbog takvog stanja stvari krivica ne pada na okultiste, nekadašnje ili moderne, nego uvek i samo na vlastodršce koji su vazda bili zainteresovani za magijska znanja i metode iz nimalo plemenitih razloga. Po sebi, magija je mnogo starija od izopačenih gospodara ovoga sveta i goniča ljudske stoke.