Friday, December 30, 2016

O formuli: Sunce-Snaga-Vid-Svetlo

Nicholas Kalmakoff
U Krolijevoj Knjizi zakona ima jedan meni posebno zanimljiv stih koji me je nadahnuo za promišljanje teza koje iznosim u ovom tekstu. Naime: 
„Sunce, Snaga i Vid, Svetlo; oni su za služitelje Zvezde i Zmije.“ (II:21)
Prevedeno na slikoviti jezik Krolijevog tarota, dobijamo četiri karte: XIX Sunce, XI Strast, XVI Kula i XV Đavo. Sunce koje se prvo pominje u navedenom stihu je očito karta XIX Sunce, kao što se Snaga iz navoda odnosi na kartu XI Strast. Vid ima svoj asocijativni pandan u oku koje dominira kartom XVI Kula, dok je Svetlo ono koje predstavlja karta XV Đavo, odnosno inicijator, iluminator. U skladu sa atribucijama navedenim u knjizi Liber 777, hebrejski ekvivalenti za navedene karte su (istim redom): reš, tet, peh i ajin, što ukupno daje vrednost 359, a što je brojčani ekvivalent reči Satan (šatan, šejtan, protivnik). To je za jedan (alef) više od mesijanske zmije. U astrološkom smislu, ti glifovi mogu biti prevedeni kao Sunce u Lavu i Mars u Jarcu, a što otvara mogućnost za mnoge spekulacije povodom značenja i implikacija. O Marsu u Jarcu Kroli kaže: 
„U ovom Znaku je u najvišoj tački i zbog toga je u najboljem izdanju. Njegova energija je graditeljske vrste, kao kod građevinara ili inženjera.“ (Alister Kroli, Knjiga Tota, Esotheria, Beograd, 1996, str. 204.) 
Dakle, na delu je rad, graditeljstvo, zidarstvo. Na drugoj strani, Sunce u Lavu je u vlastitoj kući, pa je otud u punoj snazi čiji je idealni simbol geomantijska figura Fortuna Maior. Naravno, u Krolijevom tarot špilu oko se pojavljuje i u karti XXI Univerzum, čiji je planetarni atribut Saturn, vladar Jarca, te između ostalog, predstavlja ujedinjenje zemnog boga Geba i nebeske boginje Nut (devojka sa zmijom). Velika strast i snaga, i veliki rad, čine osnovne poluge formule uzdizanja i pada. Kad kažem pada mislim na suprotnost ovoj formuli sadržanoj unutar nje same. Šta je suprotno od Sunca? To je Mesec, odnosno karta XVIII Mesec. Suprotno od karte XI Strast je karta IX Pustinjak, odnosno onaj koji je stišao svoju strast, asketa. Suprotno od XVI Kule, odnosno od vida je slepilo koje najbolje ilustruje karta 0 Luda u njenom negativnom aspektu. Naposletku, suprotno od Svetla, odnosno karte XV Đavo jeste tama predstavljena kartom XIII Smrt. I kada pogledamo, kartama XVIII Mesec, IX Pustinjak i XIII Smrt dominiraju tamniji tonovi, dok je 0 Luda ambivalentna, jer može biti ludost kao mudrost, ali i ludost kao bezumlje. Dakle, kao rezultat imamo mračnjaštvo, otuđenost, ludilo i smrt. To su svojstva magične crne maske koja krasi ili zaklanja lica fantazmagoričnih moćnika, zapravo robova mračnih sila. Ta maska je istovremeno i povez što one koji ga imaju drži u mraku nerazumevanja. Na paradoksalan način, nosilac maske iako neizmerno moćan, u suštini je nemoćan, te naposletku sveden na ispraznu ljušturu, odnosno marionetu čija je svrha da bude ovaploćenje nečeg što ne bi smelo da postoji. 

Međutim, postoji i drugačiji nivo sagledavanja. Kada pogledamo kabalistički: karta Mesec je slovo kof (vrednost 100), Pustinjak je jod (10), Smrt je nun (50) a Luda je alef (1), što daje ukupno zbir 161. Prva tri slova u ovom nizu formiraju ime Kajin (kof-jod-nun). Takođe, brojčanu vrednost 161 ima i kabalistički anđeo Peniel ("Božje lice") - mračni protivnik koji se borio sa Jakovom u Knjizi postanja (Zohar ga identifikuje kao Samaela). Peniel je ujedno i sveto mesto na kome se Bog razotkrio Jakovu. Dakle, senka koju sadrži broj 161 a koju baca svetlo broja 359, nije nužno nešto izopačeno, već predstavlja drugi vid prirode iste stvari - Boga. Zbir brojeva 359 i 161 daju 520 što je vrednost reči košer (kap-šin-reš: čisto, ispravno). Vidimo značenje imanentne čistote služitelja Zvezde i Zmije.