Monday, February 29, 2016

CRNI NEMIS zbirka poetskih iskaza, himni i pesama


Naslov: „Crni nemis“ zbirka pesama
Autor: Dorijan Nuaj
Izdavač: Ukronija, Beograd, 2010 godine
Tiraž: 500 primeraka
104 naslova na 183 stranica
Crni Nemis, je naziv zbirke himni i poetskih iskaza koje sam uglavnom pisao tokom poslednje decenije XX veka. Kasnije me je nadahnuće za tu vrstu izražavanja napustilo. Izdavač Ukronija, Beograd, 2010, 183 stranice, ukupno 104 naslova, 500 primeraka. Još uvek se može nabaviti kod mene i u Ukroniji. Znam da je teško poeziju prodati. Držim da je himna najviši oblik izražavanja. Himne se posvećuju bogovima, pa se otud mora paziti šta se i kako sriče, jer bez obzira na glasine, bogovi ipak ne praštaju! Ljudi mahom sriču gluposti, ali to neće uniziti poeziju niti obrukati uzvišeni poziv pesnika. Pesnik je bio preko potreban zajednici taman toliko koliko pesnik nije potreban društvu. Pa ipak, drznuo sam se pisati poeziju. Rekao bih skladati poeziju, jer pevanje je skladanje. Da bi neko delotvorno pevao, da bi zaista bio pesnik, pre svega mora ostvariti genijalnost u sebi. Probuditi genija u sebi, tu "luč mikrokozme", životna je misija svakog stvaraoca.U predgovoru za ovu knjigu, anonimni recenzent je napisao: „Dorijan Nuaj je poeta eshatoloških intencija, profetske vokacije i mitotvoračke imaginacije. Njegova poetika je sintaksički sudar dvaju magistralnih koncepcija realnosti: infinitivnog i infinitezimalnog. Duh njegovih poetskih iskaza je sablastan i raspet između dve vremenske krajnosti koje sežu od praiskona do nadistorije. On nas vodi kroz tanane i čudovišne predele oslikane gotovo manijakalnim vizijama, toksičnim ali i okrepljujućim fantazmima, pokazujući sasvim jasno perspektive koje vode ka Gore i ka Dole. Sa osloncem u metafizičkom, u memoriji, intuiciji i imaginaciji, njegova poetska artikulacija, u uslovima stravične ograničenosti ljudske moći verbalnog izražavanja, na neobičan način, efektno kanališe emisije impulsivnosti Večnosti i Beskraja…Čitajte glasno, u ponoć i u podne, u suton i praskozorje. Čitajte i osluškujte. Stihovi ove knjige su čista magija.“
„Crni nemis je poetski ciklus nadahnut sferom paganskog i okultnog, htonskog i uranskog. Objedinjuje Hermesovu obrtnicu, vodeći nas Hekatinim stazama ka Dole i uranijskim ushićenjima ka Gore. Naslućuje tajanstva ćudljive prastare Boginje i ponekad zaista čini da vidimo i osetimo njen dah i nevremenu lepotu skrivenu iza sedam prozirnih i neprozirnih velova njenog tajanstva. Staza koja spaja solarni hegemonikon i božanski empirijum ključni je simbol ovog opusa. Shvatimo ovu knjigu kao svedočanstvo Drveta života i Drveta smrti, kao i fatalnosti koja ih okružuje a čiji pipci često dopiru do umišljenih kula ljudskog sveta uzdrmavajući njene temelje. Naslovi ovog dela ukazuju na dubinska metafizička stremljenja, prolazeći kroz predele čudovišnog i bizarnog, nebeskog i podzemnog, svakodnevnog i magijskog, mističnog i vulgarnog, blasfemičnog i sakralnog. „Moć mračne opsene“, svedočanstvo o inicijaciji u kult htonske boginje; „Crni nemis“, manifestacija i obraćanje mračne boginje, same Hekate u prvom licu jednine; „Lagaš (Kula čekanja)“ posvećeno boginjama Ištar i Al Lat; „Pogled sa jalovog brda“, proročki ep o mračnoj budućnosti i globalnom sunovratu čovečanstva;  „Gudeja“, iskazi o besmrtnoj etici drevnog sumerskog proroka; „Babarogizmi“, opskurnost viđenja i susreta vampirske gnomide, itd…“

Ovu knjigu možete naručiti putem sledećeg linka Crni nemis